Sunteți pe pagina 1din 4

APROB

___________________________
Şeful departament , prof.univ.,dr. V.Şontea
“____”____________2019

Chestionar pentru examen la disciplina


SISTEME COMPUTERIZATE ÎN MEDICINĂ

Cap.1 Calculatoarele care fac parte dintr-o generaţie de calculatoare ce folosesc arhitectură de tip RISC
un set foarte restrâns de instrucţiuni elementare: arhitectură de tip CISC
arhitectură de tip RISC
Cap.1 În figura de mai jos este prezentată arhitectura (fig. 1.1) : Super Harvard
Von Neumann
Harvard
Cap.2 Prin definirea _????????????????? ale unui model, se descrie proprietăţi slructurale
"anatomia" lui, modul în care modelul este organizat, din ce este constituit : proprietăţi comportamentale
proprietăţi fiziologice
Cap.2 Prin definirea ?????????????? ale unui model se descrie "fiziologia" lui, proprietăţi slructurale
ceea ce face sau cum el reacţionează ca răspuns la stimulii externi: proprietăţi comportamentale
proprietăţi fiziologice
dirijate
Cap.1 BASIC, JAVA, LISP, MUMPS sau SMALLTALK sunt exemple de
limbaje: compilate
interpretate
Cap.1 În figura de mai jos este reprezentată o Sistem de arhitectură de tip inel
arhitectură: Sistem de o arhitectură centralizată
Sisteme de arhitectură distribuită
Cap.2 „Temperatura bolnavului este de 37,5 grade Celsius" este o: Cunoştinţă
Informaţie
Dată
Cap.2 Într-un model informaţional este necesar să se clarifice conexiunile sau grupurilor de sifixe
relaţiile dintre obiecte. Acesta este rolul principal al grupurilor de adjective
grupurilor verbale
Cap.3 Tipuri de date medicale : electrocardiogramă sau elcctro-encefalograma variabile cantitative cu o valoare
sunt: variabile cantitative cu două valori
înregistrări continue
Cap.1 În figura de mai jos este reprezentată o Sisteme de arhitectură de tip inel
arhitectură: Sistem de o arhitectură centralizată
Sisteme de arhitectură distribuită
Cap.1 Programe specializate – gestionarea dosarului pacientului, prelucrarea Programe aplicative
imaginilor medicale, învăţămânul asistat de calculator, se atribuie la : Medii de dezvoltare si utilităţi
Sisteme de operare
Cap.3 Semiologie cantitativă: probabilitatea de a găsi în semn de boală la * Sensibilitate
purtătorii de boală, notată cu P (S | M) este: * Spicificitatea
* Conductibilitate
Cap.3 Semiologie cantitativă: probabilitatea P (M | S) cu care un individ ce * Valoare Prediaivă pozitivă (PPV)
prezintă un semn ecte afectat de boala se numeste: * Valoare predictivă negativă (NPV).
* Valoare predictivă nutră (NPN).
Cap.3 Semiologie cantitativă: Probabilitea P (M¯| S¯), care la un individ ce nu * Valoare Prediaivă pozitivă (PPV)
afişează semnul şi nu prezintă boala se numeste: * Valoare predictivă negativă (NPV).
* Valoare predictivă nutră (NPN).
Cap.4 Etapele deciziei medicale: identificarea problemei deciziei, care * Prima etapă
determină domeniul cunoaşterii în cauză este: * A doua etapă
* A treia etapă
Cap.4 Analiza deciziilor: în arborele logic, tipul de nod, cum se * care se află sub conlrolul pacientului
arată în figura de mai jos este nodul: * nu sunt controlate de către subiectului care ia decizia
* care se află sub conlrolul subiectului care ia decizia
Cap.3 Variabilitatea de date medicale: În figura de mai jos este reprezentat
efectul de:
Efectul de imprecizie
Efectul de inexactitate
Efectul de indiferenţă

desemna o categorie la o altă categorie sau o clasă de


Cap.2 Grupurile verbale este un şi este un tip de sunt utilizate pentru: obiecte
desemna un obiect la o categorie sau o clasă de obiecte
desemna un obiect la un alt obiect
Cap.2 Un sistem informaţional care furnizează sprijinul pentru dezvoltarea, Un atelier de inginerie tehnologică
corecţia, îmbunătăţirea software-ului, precum şi pentru gestionarea şi controlul
acestor activităţi : Un atelier de inginerie hardware
Un atelier de inginerie software
Cap.4 Raţionament medical şi decizie: În figura de mai jos este reprezentat * deducţia
raţionamentul: * inducţia
* abducţia
Cap.4 Raţionament medical şi decizie: Raţionamentul care permite, prin * deducţia
generalizare, de a trece de la un caz particular la reguli mai generale este : * inducţia
* abducţia
Cap.4 Raţionament medical şi decizie: Raţionamentul care include selecţia unei * deducţia
legi care ar stabili legătura dintre faptele considerate a fi antecedentele şi * inducţia
consecinţele (de exemplu, ipoteză de diagnostic) sau stabilirea unei noi legi * abducţia
este :
P (M | S) > P (M)
Cap.3 Semiologie cantitativă: Relaţia între P (M | S) şi P (M) este: P (M | S) < P (M)
P (M | S) = P (M)
Monoprograme
Cap.1: Funcţionarea unităţii de tratament cu un processor şi mai multe
programe în memorie este numită: Multiprograme - timp împărţit
Multiprelucrare - prelucrare paralelă
dirijate
Cap.1 COBOL, C, C++, FORTRAN sau PASCAL sunt exemple de limbaje: compilate
interpretate
un set de hardqare care permite utilizatorului de a
interacţiona cu o bază de date
Cap.2 Un sistem de gestionare a bazelor de date (SGBD) este numit: un set de software care permite utilizatorului de a
interacţiona cu o bază de date
un set de software care permite utilizatorului de a
interacţiona cu un alt utilizator
Cap.2 Modelul de baze de date care este constituit de un element iniţial numit Model ierarhic
rădăcină şi elemente dependente de rădăcină, numite ramuri, se numeşte: Model în reţea
Model relational
Cap.2 Modelul de baze de date care este constituit din structuri în care fiecare Model ierarhic
nod în reţea poate avea mai mulţi ”părinţi”, se numeşte: Model în reţea
Model relational
Cap.4 Analiza deciziilor: Cantitatea care poate da * starea pacientului
grade de prioritate diferitor soluţii şi să aleagă o * utilitate
soluţie cu scorul de cantitate maximă este: * strategie

Cap.4 Ssiteme de producţie: Pentru fiecare concluzie posibilă, sistemul * Înlănţuirea anterioară
construieşte toate căile ce duc la concluzia respectivă. Această strategie este: * Înlănţuirea posterioară
* Înlănţuirea interioară

Cap.4 Raţionament medical şi decizie: În figura de mai jos este reprezentat


raţionamentul:
* deducţia
* inducţia
* abducţia

Cap.2 Moduelul în cascadă: Obţinerea un model precis al sistemului şi o Faza de proiectare (concepţie)
descriere detaliată a funcţionării sale (CUM-ul sistemului), este definită la
etapa : Faza specificaţiei
Aanaliza sarcinilor
Cap.1 Gestionarea interfeţelor se atribuie la : Programe aplicative
Medii de dezvoltare si utilităţi
Sisteme de operare
Cap.3 Variabilitatea de date medicale: În figura de mai jos este reprezentat
efectul de: Efectul de imprecizie
Efectul de inexactitate
Efectul de indiferenţă

Cap.3 Interpretarea datelor medicale: SEMIOLOGÍE - Parte a medicinii care


se ocupă cu descrierea: clasificării diferitelor boli
simptomelor și a semnelor diferitelor boli
răspîndirii diferitelor boli
valoarea informatională de semne şi a datelor medicale
Cap.3 Semiologie cantitativă : Semiologie cantitativă utilizează instrumentele
pentru a evalua: valoarea vitală de semne şi a datelor medicale
valoarea financiară de semne şi a datelor medicale
atribui pacienţi non-bolnavi la bolnavi
Cap.3 Semiologie cantitativă: Un semn are o valoare de diagnostic care
permite de a: atribui pacienţi bolnavi la non-bolnavi
separa pacienţi bolnavi de non-bolnavi
probabilitate a priori a bolii M
Cap.3 Semiologie cantitativă: Semnificaţia notaţiei P (M | S) este : probabilitatea de a avea boala M, dacă semnul este absent
probabilitatea de a avea boala M, dacă semnul este
prezent
probabilitate a priori a bolii M
Cap.3 Semiologie cantitativă: Semnificaţia notaţiei P (M) este : probabilitatea de a avea boala M, dacă semnul este absent
probabilitatea de a avea boala M, dacă semnul este
prezent
Cap.4 Ssiteme de producţie: Sistemul nu îşi propune să confirme un scop dat.
El transmite toate informaţiile disponibile din regulile de cunoaştere şi încearcă * Înlănţuirea anterioară
să deducă tot ce este deductibil. Această strategie este: * Înlănţuirea posterioară
* Înlănţuirea interioară

Cap.2 Un ansamblu de noduri (carduri în sistemul de HYPERCARD de la hipertext


Apple Macintosh) conectate prin link-uri , se numeşte: hipermedia
hiperpropoziţie
Cap.2 Un hypertext în care nodurile pot conţine obiecte multimedia, cum ar fi hipertext
imagini sau sunete, se numeşte: hipermedia
hiperpropoziţie

Cap.2 Serverele de documente hypermedia în mediul Internet, folosesc sintaxa HTML


pentru o descriere a documentelor şi a legăturilor dintre documente. : HPPML
VRML
Cap.2 Serverele de documente se leagă între ele prin intermediul legăturilor WWW
hipertext în reţeaua Internet constituind : HPPML
VWW
Cap.2 Protocolul pentru transferul de documente de pe Web este cunoscut ca: WKW
HTTP
VWW
Cap.2 O modalitate particulară de a realiza sarcini specifice se numeşte: metodologie
tehnica
tehnologie
Cap.2 În figura de mai jos este reprezentatată metoda în treunghi
metoda: metoda în cascadă
metoda în spirală
Cap.3 Interpretarea semnelor diferitelor boli cu scopul de a diagnostica cât mai Semiologia
corect şi mai repede este un domeniu care se numeşte: Ontologia
Posologia
Cap.3 Manifestările care au caracter subiectiv, fiind relatate de bolnav , sunt Semnele
variabile de la caz la caz, după modul de percepţie şi nu întotdeauna au o
traducere obiectiv sunt: Simptomele
Sindromul
Cap.4 Raţionament medical şi decizie: În figura de mai jos este reprezentat
raţionamentul:
* deducţia
* inducţia
* abducţia

Faza de proiectare (concepţie)


Cap.2 Moduelul în cascadă: Traducerea cererilor utilizatorilor în termenii de
funcţionare ai sistemului informatic (CE-ul sistemului), este definită la etapa Faza specificaţiei
Aanaliza sarcinilor
Cap.3 Semiologie cantitativă: Dacă se consideră doua valori predictive, un * VPP (A)< V PP (B) şi, simultan, VPN (A)< VPN (B)
semn A este mai preferabil să B, în cazul în care: * VPP (A)> V PP (B) şi, simultan, VPN (A)> VPN (B)
* VPP (A)= V PP (B) şi, simultan, VPN (A)= VPN (B)
Cap.1 Gestionarea memoriei principale şi periferice, execuţia programelor, Programe aplicative
coordonarea sarcinilor, comunicarea între componentele se atribuie la : Medii de dezvoltare si utilităţi
Sisteme de operare
Cap.4 Etapele deciziei medicale: structurarea problemelor de decizie şi * Prima etapă
informaţii clinice este: * A doua etapă
* A treia etapă
Cap.4 Etapele deciziei medicale: Alegerea de soluţii este: * Prima etapă
* A doua etapă
* A treia etapă
Cap.4 Analiza deciziilor: în arborele logic, tipul de nod, cum * care se află sub conlrolul pacientului
se arată în figura de mai jos este nodul: * nu sunt controlate de către subiectului care ia decizia
* care se află sub conlrolul subiectului care ia decizia
Cap.1 Softurile birotice (tratarea textelor, tabelelor, instrumente de desen Programe aplicative
grafic, instrumente destinate prezentărilor), se atribuie la programe: Medii de dezvoltare si utilităţi
Sisteme de operare
Cap.3 Semiologie cantitativă: probabilitatea de absenţa semnelor în populaţie * Sensibilitate
non-bolnavă, notată cu P (S¯|M¯) este: * Specificitatea
* Conductibilitate
Monoprograme
Cap.1: Funcţionarea unităţii de tratament cu mai multe processoroare şi mai
multe programe în memorie este numită: Multiprograme - timp împărţit
Multiprelucrare - prelucrare paralelă
Cap.1 Traducerea ce se efectuează în bloc, instrucţiunile originale fiind cu ajutorul unui interpretor
transformate în cod-obiect executabil, se efectuează: cu ajutorul unui compilator
cu ajutorul unui dirijor
Cap.1 Traducerea ce se efectuează pas cu pas, instrucţiunile fiind executate pe cu ajutorul unui interpretor
măsură ce acestea sunt tradusl, se efectuează: cu ajutorul unui compilator
cu ajutorul unui dirijor
Cap.2 Un ghid, un manual pentru un proiect de dezvoltare a aplicaţiilor se metodologie
numeşte: tehnica
tehnologie
Cap.2 În figura de mai jos este reprezentatată metoda în treunghi
metoda: metoda în cascadă
metoda în spirală
Cap.2 Moduelul în cascadă: definirea obiectivelor sistemului informatic şi Faza de proiectare (concepţie)
precizarea cererilor utilizatorilor ( DE CE – ul ) este definită la etapa : Faza specificaţiei
Aanaliza necesităţilor
Cap.4 Raţionament medical şi decizie: Raţionamentul care se bazează pe * deducţia
principiile de implicare a logicii şi permite de a face concluzii că gradul de * inducţia
adevăr este în mod unic bazat pe gradul de adevăr ale premizelor este : * abducţia
Cap.3 Manifestările obiective produse de boală, observate de bolnav şi Semnele
completate de medic prin propriile simţuri sunt: Simptomele
Sindromul
Cap.3 Grupul de manifestări care exprimă o stare patologică, care au Semnele
mecanism fiziopatologic comun; permit prin sumarea lor orientarea spre un
diagnostic este: Simptomele
Sindromul
Cap.3 Devierea de la starea de sănătate din cauza unor modificări ale mediului
intern sau ale acţiunii unor agenţi din mediul extern” sau „ este o deviaţie sau o Boală
abatere de la normal cu consecinţe nedorite asupra confortului personal şi Disconfort
activităţii sociale este: Sănătate
Cap.3 Stare de complet bine fizic, mental şi social şi nu constă numai din Boală
absenţa bolii sau infirmităţi este: Disconfort
Sănătate
Cap.3 Tipuri de date medicale : o dată elementară (unitate de date), sau
cantitatea cea mai mică de informaţii care poat fi manipulată, poate fi * modalitatea de observare
reprezentată de un quadruplet de tipul : * poziţia de observare
<nume obiect, proprietatea obiect, valoare proprietate, * timpul de obsebare
?--------------------?> .
Cap.3 Tipuri de date medicale : variabile calitative pot lua: : zero valori
două sau mai multe valori
o valoare

Alcătuit
Conf.univ.,dr. S.Railean