Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Culturii Ministry of Education, Culture and

și Cercetării al Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova


Universitatea de Stat Alecu Russo Balti State
„Alecu Russo” din Bălţi University

COLEGIUL PEDAGOGIC ION CREANGA


„ION CREANGĂ” PEDAGOGICAL COLLEGE

MD–3121, Bălţi, str. Puşkin, 38, tel.: (+373) 231 52 428, fax: (+373) 231 52 439, www.usarb.md, e-mail: cp.icreanga@gmail.com

ACORD

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo”
din Bălți, în persoana directorului Anatol Moraru, își exprimă acordul de a primi în calitate
de stagiar studenta Crudu Valeria din grupa DM11M, programul de master Didactica
matematicii a realiza stagiul de practică pedagogică în perioada 03.02.2020 – 06.03.2020.
Ne asumăm toate responsabilităţile ce decurg din statutul de instituție-partener
de realizare a stagiului de practică. În calitate de mentor al stagiului de practică din partea
instituţiei este desemnată Dna Liubov Zastînceanu, profesoară de matematică cu
experiență de muncă în domeniu de 21 de ani.

09.01.2020 Anatol MORARU

S-ar putea să vă placă și