Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INVITAȚIE
FESTIVALUL - CONCURS - ,, TRADIȚIE CREȘTINĂ OGLINDITĂ PRIN DATINI ȘI
OBICEIURI” - EDIȚIE ANIVERSARĂ – 10 ANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȘINCAI” FLOREȘTI


Com. Florești, Jud. Cluj
în parteneriat cu
PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
PAROHIA ORTODOXĂ „SF. DUMITRU” FLOREŞTI
PAROHIA GRECO-CATOLICĂ FLOREȘTI
Are plăcerea de a vă invita la festivalul - concurs :

,, TRADIȚIE CREȘTINĂ OGLINDITĂ


PRIN DATINI ȘI OBICEIURI ”
Concursul este gratuit și se adresează tuturor preșcolarilor și elevilor din
ciclul primar și gimnazial din țară și din străinătate.
Secțiunile concursului:
A. Decorațiuni/ Felicitări de Crăciun, participare indirectă
B. Scenete/ Colinde de Crăciun, participare directă - 9 decembrie 2022

Informații suplimentare se găsesc în regulamentul concursului.

Vă așteptăm!
Director: Prof. Violeta-Ortensia ILEA-BONDA
Director adjunct: Prof.înv. primar, Cosmina Amelia UIFĂLEAN

Coordonatori proiect: Prof. înv. Primar, Gabriela MĂRGINEAN


Prof. înv. Primar, Iuliana PERȘA

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI

REGULAMENT

Secțiunile concursului:

A. Decorațiuni / Felicitări de Crăciun


B. Scenete/ Colinde de Crăciun

Activităţi propuse:
1. Să reînviem tradiția creștină – oglindită prin datini și obiceiuri –
26.10.2022 - 04.11.2022- presupune publicarea concursului pe site-ul www.didactic.ro respectiv
www.scoalasincaifloresti.ro și trimiterea invitațiilor pe mailurile școlilor.
2. Fantezie și culoare de sărbători (faze locale desfășurate în fiecare şcoală participantă)
- Sectiunea A: 04.11.2022- 15.11.2022
3. Artiștii mileniului III - primirea decorațiunilor și felicitărilor selectate de către școlile
participante şi înregistrarea fişelor de înscriere primite prin email – 15.11.2022- 30.11.2022,
pentru sectiunea A și 15.11.2022- 25.11.2022 , pentru secțiunea B
4. Festivalul - concurs:,,TRADIŢIE CREŞTINĂ - OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI
OBICEIURI”- festival de colinde și scenete (secţiunea B): 9 decembrie 2022
5. Felicitări, copii creativi! - jurizarea lucrărilor (secţiunea A) -12.12.2022- 23.12.2022
6. Ne mândrim cu roadele muncii noastre – expoziție, publicarea în reviste a câştigătorilor -
ianuarie 2023, expedierea diplomelor.

Concursul este gratuit şi deschis tuturor preșcolarilor, precum și elevilor de ciclu primar și
gimnazial din ţară şi străinătate.

Regulament pentru sectiunile A, B


Fiecare elev va putea participa la concurs cu o singură lucrare (decorațiune, felicitare) pe
secţiune, total -5 lucrări/ nivel de grupă sau clasă. Secțiunea A se vor desfăşura indirect, prin
trimiterea lucrărilor pe adresa școlii. Se va respecta termenul de transmitere a lor, respectând
etapele desfaşurării concursului, publicate pe site-ul școlii și pe www.didactic.ro.
Lucrările care vor fi primite ulterior termenului anunţat nu vor mai intra în concurs.
Adresa şcolii: Școala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Floreşti
Str. A. Mureşanu, Nr.1
Loc: Floreşti, Jud. Cluj
Cod. 407280

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
Lucrările de la secțiunea A se vor eticheta. Pe etichetă se vor trece: numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, localitatea, județul, cadrul didactic îndrumător, email și număr de telefon
cadru didactic.
Model etichetă:
Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Școala:

Localitatea:

Județul:

Cadrul didactic indrumător:

E-mail:

Nr. de telefon:

Concursul va fi anunţat prin site-ul www.didactic.ro, site-ul școlii www.scoalasincaifloresti.ro,


prin revista şcolii şi prin articole apărute în publicaţiile locale.
Concursul se va desfăşura în perioada noiembrie 2022-decembrie 2022.
Lucrările realizate în cadrul concursului vor fi prezentate spre jurizare.
Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie alcătuită din cadre didactice de specialitate și
reprezentanți ai instituțiilor partenere, pe baza următoarelor criterii: relevanța temei, originalitate,
tehnici utilizate, estetica lucrării
A doua secţiune (B) are loc la Casa de Cultură Floreşti, în decembrie 2022 și se desfășoară sub
forma unui festival-concurs de scenete și colinde de Crăciun la care pot participa soliști sau
grupuri folclorice. Data desfăşurării festivalului - concurs este 9 decembrie 2022, ora 10.45 și se
va desfășura la Casa de Cultură Florești.
Timpul acordat unui ansamblu/grup folcloric este de 6 minute, iar unui solist vocal de 5 minute.
Participanții vor prezenta o colindă sau un cântec popular specific sărbătorilor. Timpul acordat
pentru prezentarea unei scenete/obicei de iarnă este de 15 minute. Ținuta concurenților va fi
obligatoriu compusă din costum popular specific zonei pe care o reprezintă.
Neîncadrarea în timpul alocat va fi depunctată de către juriu. Punctajul cu care se penalizează
concurentul/ansamblul pentru neîncadrare în timp se stabilește de către juriu înainte de începerea
concursului.

Înscrierile pentru secțiunea B, se fac până la data de 25 noiembrie 2022 în baza fișei
de înscriere.

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
Organizatorii vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți la concurs
(expediate prin email) și Premii I, II, III/ Mențiune pentru fiecare secțiune.
(Conform Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012,
numărul total de premii I, II, III si mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de
concurenți (individual sau echipaje/formații/ansambluri) pentru fiecare categorie de
concurs.)

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!

Fişele de înscriere vor fi trimise pe adresa de mail traditiecrestina@yahoo.com

Director: Prof. Violeta-Ortensia ILEA-BONDA

Director adjunct: Prof.înv. primar, Cosmina Amelia UIFĂLEAN

Coordonatori proiect: Prof. înv. Primar, Gabriela MĂRGINEAN


Prof. înv. Primar, Iuliana PERȘA

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvTW-
JxiC46pmdVfxJPlVpmbvZJoSkJ_UBxts2woBIkAThubQlA" \* MERGEFORMATINET

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

FESTIVAL – CONCURS “TRADIŢIE CREŞTINĂ - OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI


OBICEIURI”
Ediție aniversară-10 ani, organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” Floreşti,
Cluj

Numele şi prenumele cadrului didactic: ……...............................................................


Specialitatea: ……........................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ……........................................................................................
Localitatea:
Județul:
Telefon cadru didactic: ……............................................................................................
Adresă e-mail cadru didactic (obligatoriu): ……....................................................

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
SECȚIUNEA A . Decorațiuni / Felicitări de Crăciun

Nr.
Numele şi prenumele elevilor Clasa Secţiunea
Crt.
1.
2
3.
4.
5.

Cadru didactic,
INSTITUŢIA: INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
ADRESA: tbn2.gstatic.com/images?
TEL / FAX: q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
EMAIL: E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR14zY9Xg2DeQ9yDfO69RN
E4FWOevfZjqXfnund7TQXG4XzVtLKqg" \
* MERGEFORMATINET

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVAL - CONCURS
“TRADIŢIE CREŞTINĂ - OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI OBICEIURI”
Ediție aniversară - 10 ani , organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” Floreşti,
Cluj
SECȚIUNEA B. Scenete/ Colinde de Crăciun, participare directă - 9 decembrie 2022

NR Numele Nr. Nivelul REPERTORIUL TIMP ÎNDRUMĂTOR Telefon și


ansamblului/ de (preșcolar, email
solistului și elevi primar,
scoala de gimnazial)
proveniență
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com
7.
8.

Cadru didactic,

Andrei Mureşanu 1, Floresti, Cluj www.scoalasincaifloresti.ro


0264265134 scoala_sincai_floresti@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și