Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU

FACULTATEA DE URBANISM

DISCIPLINA: DOCTRINE URBANISTICE


- ESEU -
În cadrul obligațiilor la această disciplină, fiecare student va alcătui un eseu pe
o idee legată de tema propusă, respectând următoarele condiții :

 Constituirea sa în trei părți : titlu, explicația titlului și prezentarea ideii


 Conținutul să fie expus în corelare (în acord sau dezacord) cu problematica cursului
 Expunerea să fie clară, rezultând din ea locul și importanța ideii (aspectului) tratat față de
tema aleasă;
 Întinderea expunerii să fie limitată la 30 de cuvinte pentru explicarea titlului și 300
cuvinte restul (1 pagină scrisă la calculator, la 1 rând)
 Precizarea, conform textului, a bibliografiei utilizate de către autor, în baza cercetării
bibliografice proprii, cu consemnarea în text a indicativului respectiv;
 Pot fi atașate scheme sau schițe, în măsura în care acestea servesc textul, în afara
spațiului acordat acestuia.

Tema eseului : studenții vor realiza un eseu al cărei idei să pornească de la


textul dat :

“Le contenu est un tenu et ce tenu dans la dépendance d’un autre qui le tient.”
(“Conținutul este ceva (de)ținut și acest (de)ținut este în dependență de un altul
care îl (de)ține.”)

Louis Althusser: Ecrits philosophiques et politiques, ed. Stock 1944, p. 111, citat in Henri Gaudin:
Consideration sur l’espace, ed. Du Rocher, 2003, p.183

Lucrarea se va depune la catedra de urbanism la asistent Eugen Marinescu,


marti - 16.05.2017 în intervalul orar 12.30-14.30.

Vă amintim cu această ocazie că pe grupul ASANDU de pe www.yahoogroups.com puteți găsi


toate detaliile legate de curs.

Afisat 16.03.2017

Condiții obligatorii de redactare:


Paginare standard:
Titlu: Times New Roman, mărime 18, Bold
Text: Times New Roman, mărime 12, la 1 rând

S-ar putea să vă placă și