Sunteți pe pagina 1din 6

Probă de evaluare finală

la limba și literatura română


a elev________din clasa a VI-a,,____”
Numele,Prenumele________________________________
Data________________________________________________________
Citește cu atenție textul și realizează următoarele sarcini:
CUVINTELE
Nu există paznic la cuvinte! Nu există paznic nici la gură.
Intră în livada lor bogată Un cuvânt tăios ori grosolan
Și culege - atât cât poți cuprinde, Nu-ți aduce dragoste,ci ură!
Și mai vin-o dată, și - nc - o dată. Din amic îți face un dușman.

Ai cules?Memoria ți-e plină? Iar cuvântul liniștit și dulce


Văd pe ochi că ți-ai luat de toate: Și pe-o fiară o-ncălzește-un pic.
Și cuvinte dulci cum e lumina, Semănat, el roadă bună-aduce
Și cuvinte-amare, piperate. Din dușman îți face un amic.
(Ștefan Tudor)
1. Indică câte un sinonim pentru cuvintele: 2p.
Culege___________________
Livadă___________________
2. Selectează,din I și a II-a strofă,exemple de figuri de stil: 2p.
Repetiție________________________________________________
Comparație_____________________________________________
3. Selectează,din șirul de adjective propuse, pe cele care împreună cu 3p.
substantivul carte pot forma epitet;albastră, interesantă, adâncă,
frumoasă, bătrână, subțire, dezordonată.
Carte___________________ _______________________________
4. Articulează hotărât și nehotărât, la numărul singular și plural, 4p.
substantivul paznic.
Articulat hotărât
__________________________________________________
Articulat nehotărât
_________________________________________________
5. Plasează între vocabule articolele lipsă: 6p.
Chipiuri__________sportivului;
Jocurile__________ copilărești;
Rază_____________soarelui;
Program __________programistului;
Mama __________ iubitoare;
Îngerii________ocrotitori;
6. Analizează morfologic substantivulochi și pronumele îți . 15p
Ochi____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Îți______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Respectând ordinea întrebărilor, restabilește conținutul 6p.
enunțului:
Unde? Ce face? Ce?
(Domnesc, la poalele munților, umbrele nopții)
________________________________________________________
________________________________________________________
Ce făcea? Ce? Care?
(Nucul cela, nalt și zâmbăreț, stătea)
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Declină, în propoziții, substantivul-dușman. 5p.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Subliniază subiectul și predicatul, indicând tipul lor. 8p.
Nucul era mare, rotat și cu frunza deasă.
Subiectul________________________________________________
Predicatul_______________________________________________
Îi admiram coroana.
Subiectul________________________________________________
Predicatul_______________________________________________
10 Indică, pe liniile alăturate, părțile de vorbire prin care sunt 4p.
exprimate atributele.
Cărțile profesorului se aflau pe masă_________________________.
Lumina aurie pătrundea prin fereastră________________________.
Prietenii mei au venit în vizită_______________________________.
Doi copii au rămas uimiți de cele văzute______________________.
11 Completează spațiile libere cu complementele cerute de întrebări. 5p.
În vacanță vom merge(unde?)__________________. Vom
vizita(ce?)________________________, ne vom întâlni(cu
cine?)___________________________și ne vom
întoarce(cum?)_____________________(când?)________________.
12 Pune adverbulexterior la toate gradele de comparație. 1p.
________________________________________________________
____________________________________________________
13 Alcătuiește enunțuri, în care verbul la participiu amorțit să 6p.
îndeplinească toate funcțiile sintactice posibile.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

14 Conjugă verbul a cădea la modul indicativ,timpul trecut, perfectul 6p.


simplu.
________________________ _________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________
15 Scrie verbele din paranteze la timpul, numărul și persoana cerute. 3p.
Când (a se vedea- trecut,perfectul compus,sg.,III)________________
scăpat, (a fugi- trecut, perfectul simplu, sg., III)_______________
speriat la prepeliță să-i spuie ce – ___________________(a păți -
trecut, perfectul compus, sg., III).
16 Împarte fraza în propoziții și subliniază toate părțile de propoziție. 12p
Un rățoi rătăcitor,
Avăzut întâmplător
Când trecea peste o punte,
Că se-neacă-un pui de vulpe.

17 Alcătuiește o propoziție dezvoltată, exclamativă, negativă. 4p.


_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Corectitudine 1 2 3 4 5 Scor total___________
Nota_______________
OBIECTIVE:
Să demonstreze capacitățile de a lucra pe textul literar cu sarcini gramaticale( de
analiză, de selectare, de articulare, de declinare, conjugare ș.a.)

BAREMUL DE NOTARE:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-6p. 7- 13- 19- 26- 44- 58- 66- 75- 84-
12p. 18p. 25p. 43p. 57p. 65p. 74p. 83p. 88p.

MATRICEA DE SPECIFICAȚII:
Cunoaștere Aplicare Sinteză Total
Textul 2; 2; 3; 7p.
Practică 1;5; 4;6;6; 6;8;5; 41p.
Limbă și 4;3; 1;12; 5;6;4;5; 40p.
comunicare
Total 15p. 31p. 42p. 88p.
17% 35% 48% 100%

BAREMUL ANALITIC:
Nr. Răspuns corect/posibil Specificații Total
1. Culege-strânge, adună, a recolta; 1+1 2p.
Livadă-grădină;
2. Repetiție - ,,o dată” , ,,și cuvinte”; 1+1 2p.
Comparație - ,,cuvinte dulci cum e lumina”;
3. Carte – adâncă, bătrână, dezordonată; 1+1+1 3p.
4. Paznic – paznicul , paznicii; 1+1+1+1 4p.
Paznic – un paznic , niște paznici;
5. Ale, cele, a, al, cea, cei; 1+1+1+1+1 6p.
+1
6. Ochi:substantiv;simplu;comun;genulmasculin;defe 15p.
ctiv de singular; cazul A.;nearticulat;funcția
sintactică de complement.
Îți–pronume personal; persoana a-II-a;numărul
singular;cazul D.;funcția sintactică de complement.
7. La poalele munților domnesc umbrele nopții. 2+2 6p.
Stătea nucul cela nalt și zâmbăreț. 1+1
8. N.Dușman; 1+1+1+1+1 5p.
A.Pe dușman;
D.Dușmanului;
G.(Al, a, ale, ai) dușmanului;
V.---
9. Subiectul- exprimat, nucul; 2+2+2+2 8p.
Predicat nominal-era mare, rotat și cu frunza deasă;
Subiectul inclus- eu;
Predicatul verbal- admiram;
10. Substantiv- profesorului; 1+1+1+1 4p.
Adjectiv- aurie;
Pronume- mei;
Numeral- doi;
11. La mare; mănăstirile; cu prietenii; încântați; spre 1+1+1+1+1 5p.
seară.
12. Nu are grade de comparație 1p.
13. Funcțiile sintactice: nume predicativ , atribut , 2+2+2 6p.
complement circumstanțial de mod;
14. Eu căzui Noi căzurăm 1+1+1+1+1 6p.
Tu căzuși Voi căzurăți +1
El,ea căzu Ei,ele căzură
15. S-a văzut, fugi,- a pățit; 1+1+1 3p.
16. 12p.
17. 1+1+1+1 4p.
Corectitudine-5p.
1gr.-5p.
2gr.-4p.
3gr.-3p.
4gr.-2p.
5gr.-1p.