Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Avizat,

Profilul: Servicii Director


Nastase Nicuta
Calificarea profesională: Tehnician în activităţi de comerţ
Modulul I: Contabilitatea unitatii economice
Clasa: a X a E
Profesor: Beldie Sorina Camelia
An şcolar:2013-2014
Avizat,
Sef Catedra
Condrache Dorina

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1 Procedee specifice metodei contabilitatii
NR. ORE ALOCATE: 60 h, din care 20 T, 20 Lb si 20 IP
Nr.
Conţinuturi Competenţe
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


1.  Procedee specifice metodei C1. Principiile si -definirea bilantului contabil; - discuţii de -observarea
-definirea importantei si structurii grup sistematică
contabilitatii: bilantul contabil procedeele
bilantului contabil; - studii de caz -
specifice metodei - exerciţii de transpunere a - manual investigarea
elementelor patrimoniale in -aplicatii
contabilitatii
bilant; -exercitii
- identificarea variatiilor -fise de lucru
posturilor bilantiere; 6t+6lb+6ip
- exercitii practice privind contul
de rezultate;

1
Nr.
Conţinuturi Competenţe
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


- aplicatii practice privind
modificarile bilantiere.

2.  Procedee specifice metodei C1. Principiile si - definirea contului: - discuţii de -


- exerciţii privind structura si grup observarea
contabilitatii: contul procedeele
forma contului; - exerciţiul sistematică
specifice metodei - identificarea asemanarilor si -aplicatii -
deosebirilor intre cont si bilantul -fise de lucru investigarea
contabilitatii
contabil; -activitatea pe
- exerciii privind regulile de grupe
functionare a conturilor; 8t+8lb+8ip
- utilizarea planului general de
conturi;
- definirea formulei contabile si a
articolului contabil;
- aplicatii practice privind contul.
3.  Procedee specifice metodei C1 . Principiile si -definirea balantei de verificare - discuţii de -
- exerciţii de identificare a grup observarea
contabilitatii: balanta de procedeele structurii balantei de verificare ; - exerciţiul sistematică
verificare specifice metodei - clasificarea balantelor de - studii de caz -
verificare; -mozaicul investigarea
contabilitatii
-stabilirea etapelor de intocmire a -fise de lucru
balantelor de verificare; -fise de
- exercitii privind intocmirea documentare
balantelor de verificare. -activitatea pe
grupe
6t+6lb+6ip