Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa…………………….

Data……………………

Numele…………………..

Test de evaluare
I. Răspundeți la următoarele întrebări: 2p.
1.Din ce a creat Dumnezeu lumea?
2.Cum a fost creată lumea de Dumnezeu?
3.Din ce au fost creați oamenii?
4.Cum se numeau primii oameni de pe pământ?

II. Alegeți varianta corectă? 2p.


1.Lumea nevăzută reprezintă:
a. lumea animalelor pe care nu le vedem
b.lumea plantelor pe care nu le cunoaștem
c.lumea îngerilor
2. Dumnezeu a creat luma prin:
a. cuvânt
b. fapte
c. suflare
3.Adam și Eva au fost așezați în:
a.cer
b.rai
c.pământ
4.Adam și Eva au fost făcuți din:
a.oase
b.pământ
c.carne

III. Potriviți zilele din coloana I cu ce a fost creat în ziua respectivă: 2p.
1.animalele a. ziua II
2.luminătorii b. ziua I
3.îngerii c. ziua VI
4. lumea vegetală d.ziua III
e. ziua IV

IV. Argumentați motivul pentru care lumea a fost creată treptat. 1p.

V. Povestiți momentul căderii în păcat a primilor oameni. 2p

Se acordă 1 punct din oficiu;

Tmp de lucru: 45 minute;


Barem de corectare

Se punctează orice încercare de rezolvare a cerințelor.


Se acordă 1 punct din oficiu.

Subiectul I-total 2 puncte. Pentru fiecare răspuns corect-0,5p.


1. Din nimic.
2. Treptat, în 7 zile, prin cuvânt.
3. Pământ prin suflare de viață.
4. Adam și Eva.

Subiectul II- total 2 puncte.


1.c
2.a
3.b
4.b

Subiectul III- total 2 punct


Pentru fiecare potrivire corectă câte 0, 25
1.-c
2.-e
3.-a
4.-d
Subiectul IV total 1 p.
Se punctează oferirea de argumente logice despre crearea treptată a lumii.
Subiectul V total 2 p.
Se punctează corectitudinea informaților, oferirea de exemple din Sfânta Scriptură.