Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Căpșuna-Cobia

Județul Dâmbovița

PROGRAMA PENTRU CURRICULUM LA DECIZIA


ȘCOLII

Religie

Turism religios
ARIA CURRICULARĂ : OM ȘI SOCIETATE

CLASA: A VII-A

DURATA: 1 AN

Argument
Acest opțional își propune să prezinte elevilor importanța turismului religios sau a
pelerinajului în viața creștinului și să trezească interesul elevilor asupra potențialului turistic
pe care județul Dâmbovița îl are. Acest tip de turism implică un nivel ridicat de cunoștințe pe
care nu le pot dobândi în cadrul orei de religie.
În primul rând, credința creștină pune un accent deosebit pe vizitarea locurilor sfinte și din
acest motiv, elevii trebuie să învețe cum să se raporteze la un astfel de loc, să cunoască
diferențele între o excursie și un pelerinaj și să descopere condițiile specifice ale turismului
religios.
Datorită importanței istorice pe care o are orașul Tîrgoviște ca fostă capitală a Țării
Românești, se bucură de numeroase Biserici-monumente istorice, și Mănăstiri cu o veche
tradiție între care amintim: Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Stelea, Biserica Sf. Dumitru-
Buzinca, Biserica Sf. Nicolae Simuleasa sau Geartoglu. Un lucru foarte important de menționat
este prezența în localitate a numeroaselor Biserici de lemn-monumente istorice și a Bisericii
Mănăstirii Cobia. Vizitarea acestor monumente de istorie și cultură reprezintă parte importantă
din cunoașterea istoriei noastre.
Conținuturile acestui opțional transmit o varietate interdisciplinară de informații de ordin
istoric, geografic, artistic și religios care se găsesc împletite în monumentele religioase ale
județului nostru. Principalul scop al acestui opțional este de a forma diferite deprinderi
religioase și norme de comportament moral predate la ora de religie. El pune accentul pe
activități practice cum ar fi: vizite, expoziții, proiecte, etc.
Tot în cadrul acestui opţional elevii vor cunoaşte și vor vizita, edifcii cultural-religioase
aparţinând şi altor culte în vederea dezvoltării toleranţei şi prieteniei cu cei de alte confesiuni
cum ar fi: sinagoga din Tîrgoviște, Biserica Catolică : Sf. Francisc de Assisi și Centrul
Ecumenic internațional de la Vulcana Băi în cadrul căruia se află o biserică, o sinagogă și o
moschee.