Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de invatamant:Școala Gimnazială ,, Smaranda Apostoleanu,,Colonești


Data : 27.03.2019
Clasa : a VIII – a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învațare : Echilibrul unui ecosistem
Scopul lectiei : insusirea de catre elevi a principalelor particularitati cu privire la caracteristicile poluarii asezarilor umane si a echibrului
unui ecosistem
Titlul lecției: Poluarea agroecosistemelor
Tipul lecției : mixta
Durata : 50 min
Profesor : Dinu Mădălina Elena

Competente generale:

 receptarea informatiilor despre lumea vie;


 explorarea sistemelor biologice;
 comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei.

Competențe specifice:

 identificarea elementelor componente ale unui ecosistem ( 1.1);


 descrierea organizării funcționale a unui ecosistem ( 1.2.) ;
 comunicarea orală și scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei ( 4 ).

Competențe derivate:

 enumerarea principalelor tipuri de poluari – naturala si artificiala (C₁) ;


 identificarea pricipalelor cai de deteriorare a mediului (C₂) ;
 precizarea masurilor de prevenire a poluarii artificiale (C₃);
 formarea unei atitudini pozitive de protectie a mediului (C₄).

Strategia didactică:

a). resurse procedurale :

- exercitiul;
- observația;
- explicația;
- conversația euristică.
-
b). resurse materiale:

- manual;
- plansa.
- fișă de lucru;
- test de evaluare.

c). forma de organizare:

- frontal;
- pe grupe;
- individual.

d). locul de desfășurare: - sala de clasă ;

e). evaluare:

- formativă prin chestionare orală;


- test de evaluare prin evaluare scrisă.
Bibliografie:

- Aglaia Ionel, Victoria Oaida – Biologie, manual pentru clasa a VIII-a,


 Ed. Humanitas;
- Aurora Mihail si colab. – Biologie , manual pt. clasa a VIII-a ,Ed. ALL 2000.
- Violeta Ionel, I. Dărăbăneanu, D. Copilu – Biologie , manual pentru clasa
 a VIII- a Ed. ALL 2003.
- V. Lazăr,Mariana Nicolae – Lecția – forma de bază a organizării procesului de
 predare - învățare - evaluare la disciplina biologie, Ed. Arves 2007.

SCENARIU DIDACTIC

DESFASURAREA LECTIEI

Secvenţele Competente
specifice
Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare
didactice Materiale Procedurale
1. Momentul - stabilirea ordinii, notarea
organizatoric - își pregătesc caietele și cărțile;
absenților, pregătirea materialului
-didactice explicaţia
didactic necesar desfășurării lecției;
2. Verificarea - Profesorul incepe recapitularea Rezolva fisele de lucru cu ajutorul
cunoștințelor
lectiei anterioare si consolidarea imaginilor din fisele de lucru.
-frontală
cunostintelor dobandite din – -conversația
Poluarea asezarilor umane.

Imparte clasa in 4 grupe a cate 4


elevi, pentru fiecare grupa prezinta
fisele de lucru ce vor fi rezolvate .
Fiecare reprezentant prezinta Fise de - explicatia
Grupa I- Descrie cum arata locurile
sarcinile intregii clase lucru
poluate;

Grupa II- Compara mediul natural


poluat cu mediul nepoluat;

Grupa III- Precizeaza care sunt


cauzele poluarii aerului;

Grupa IV- Ce puteti face voi pentru


protejarea mediului.

3.Captarea profesorul propune elevilor să


atenției
rezolve o fisa de lucru care contine
- elevii completează fisele de lucru -fișe de -invatarea
un joc didactic; lucru
și descoperă pe verticală titlul prin
-imparte fiecarui elev fisa de lucru lecției ce urmează a fi predata; - flipchart descoperire
cu jocul didactic, anunta timpul - joc didactic
acorat acesteia-5 minute. dupa ce
timpul s-a scurs , elevii vor
completa rebusul si pe plansa din
fata clasei.

4. Anunțarea - anunță și scrie pe tablă tema


temei și a lecției,,Poluarea agroecosistemelor,, - notează în caiete titlul lecției și
-explicația -observarea
urmaresc competentele anuntate de
competentelor - prezintă competentele care sistematică
catre profesor.
exprimă ceea ce elevii trebuie să
cunoască la sfârșitul lecției;

5.Prezentarea - profesorul noteaza pe tabla titlul


noilor
lectiei In agroecosisteme, poluarea se
informatii
refecta asupra degradarii solului si Observarea
C1 Defineste poluarea artificiala si -explicaţia sistematică
determina:poluarea naturala si
naturala.
poluarea artificiala.

Observarea
C₂ Ofera exemple la aceste tipuri de Poluarea naturala- este provocata sistematică
poluari de cauze naturale cum ar fi: -observarea
dirijată
inundatii si alunecarin de teren.
Poluarea artificiala – apare ca efect

C₃ Clasifica poluarea artificiala negativ asupra activitatii omului.


Clasificare:

Descrie fiecare tip de poluare a). poluarea cu ingrasaminte


artificiala si anume: -poluarea cu chimice- se produce mai ales cu - explicaţia
ingrasaminte chimice; azot si fosfor si are efecte negative
C₄
asupra fertilitatii , structurii si
- poluarea cu pesticide;
capacitatii solului de a retine apa.

b). poluarea cu pesticide (DDT,


Lindan)–sunt folosite pentru
distrugerea daunatorilor la plante
- poluarea cu erbicide;
c). pluarea cu erbicide –
administrate in exces sau in
cantitati mari pot distruge culturile
agricole. Au efecte negative asupra
organismelor din sol.
- poluarea surselor de apa.
d). poluarea surselor de apa –
provine din reziduri si deseuri
rezultate din activitatea omului,cat
si a intregii vieti umane.

- noteaza in caiete lectia predata de


profesor.

Sunt atenti la explicatiile primite .

6. Asigurarea - prin chestionare orală la începutul - elevii primesc testul și îl rezolvă


-conversaţia
feed-back-ului lecției; cu atenție

- prin evaluare scrisă, test de - întreabă profesorul în caz de


evaluare; dificultăți în rezolvarea lui;

- împarte testul,anunță timpul de - la expirarea timpului, predau


lucru, supraveghează desfășurarea testul.
testului, dă indicații cu privire la
rezolvarea acestuia, anunță
expirarea timpului și strânge testul.
7.Evaluarea - în functie de raspunsurile date de -aprecieri -frontală
performanțelor verbale
elevi se comunica acestora
elevilor
performantele la care au ajuns si se
revine cu explicatii suplimentare
asupra notiunilor neîntelese daca
este necesar.
POLUAREA AGROECOSISTEMELOR

Schema lectiei

In agroecosisteme, poluarea se refecta asupra degradarii solului si determina:

- poluarea naturala;
- poluarea artificiala.

1. Poluarea naturala- este provocata de cauze naturale cum ar fi: inundatii si alunecarin de teren.
2. Poluarea artificiala – apare ca efect negativ asupra activitatii omului.
Clasificare:

a). poluarea cu ingrasaminte chimice- se produce mai ales cu azot si fosfor si are efecte negative asupra fertilitatii , structurii si capacitatii solului

de a retine apa.

b). poluarea cu pesticide(DDT,Lindan)–sunt folosite pentru distrugerea daunatorilor la plante

c). pluarea cu erbicide – administrate in exces sau in cantitati mari pot distruge culturile agricole.Au efecte negative asupra organismelor din sol.

d). poluarea surselor de apa – provine din reziduri si deseuri rezultate din activitatea omului, cat si a intregii vieti umane.

Masurile de protejare a agroecosistemelor se impun pentru inlaturarea poluantilor cu efect direct sau indirect asupra omului.
Fisa de lucru

Joc didactic

P M R E P U R A R E A A
O L S B P Z M P O L B G
L A O A E A G E M E A R
U P L A I T A I M N R O
A T M O S F E R E I A E
R X P O L U A N T I J C
E L R E Z I D U A L E O
A B E M I S I I P S R S
C L O X I G E N O M G I
D I O X I D C M P O S S
R B P M L A H O M G E T
E F E C T E I M A L A E
R Z B C A D L S U L F M
C N E G A T I V E B G E
E D F A G A B M E A A L
O X I Z I O R V T R Z O
A R D E S E U R I V E R
Fisa de lucru - Rezolvare
1. Poluarea
2. Agroecosistemelor
3. Epurarea
4. Emisii
5. Echilibru
6. Apei
7. Sol
8. Atmosferei
9. Reziduale
10. oxigen
11. Smog
12. Efecte
13. Negative
14. Baraje
15. Uzat
16. Oxizi
17. Polunti
18. Gaze
19. Dioxid
20. Sulf
21. Deseuri
Nume şi prenume: TEST DE EVALUARE

ECHILIBRE ÎN ECOSISTEME

I. Ascociati corect notiunile din coloana A cu cele corespunzatoare coloanei B: 3p

A. B.

1. insecticidele; a. contribuie la stabilitatea ecosistemelor respective;

2. defrisarea padurilor; b. deseuri din activitatile umane;

3. poluarea apelor; c. constructia unor zone de depozitare a gunoaielor;

4. masuri impotriva poluarii solului. d. distug daunatorii plantelor.

II. Completati spatiile punctate cu notiunile corespunzatoare: 3p

1. Poluarea naturala este provocata de ................................si ................................................


2. Poluarea ........................apare ca efect negativ asupra activitatii omului.
3. Poluarea constă în ............... mediului cu diferite substanţe (poluanţi) datorită activităţii umane.
4. Poluarea surselor de apa provine din ................... si ..................... rezultate din activitatea omului.

III. Daţi 5 exemple de surse de poluare a apei din localitatea voastră. 3p

Se acorda 1 punct din oficiu!


Disciplina Biologie

Clasa a VIII-a

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acorda punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fracțiuni de punct.

Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru test la 10 .

Barem de corectare:

I. 1- d; 2 - a; 3 - b; 4 -c; : (0,75×4=3 p)

II. 1- inundatii si alunecari de teren; 2- artificiala; 3- impurificarea;4-reziduuri si deseuri. (6x0,5=3 p)

III. 0,6 puncte pentru fiecare sursă de poluare identificată; 3p


Fisa nr.1

De la apariţia sa, omul a influenţat mediul şi implicit ecosistemele în scopul îndeplinirii necesităţilor sale.

Descrie cum arată locurile poluate.

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................
Fisa nr.2

Compară mediul natural poluat cu mediul natural nepoluat.

................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ ................................................................................
Fisa nr.3

Poluarea reprezinta impurificarea mediului cu diferite substanţe datorită activităţii umane.

Precizeaza care sunt cauzele poluarii aerului?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ ................................................................................
................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................
........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fisa nr.4

Ce puteţi face voi pentru protejarea mediului?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și