Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Săruri (Cloruri)

1. Ce cantitate de soluţie de NaCl cu c=20% trebuie supusă electrolizei pentru a obţine 10


moli Cl2.
2. În industrie clorul se obţine prin electoroliza clorurilor naturale ale metalelor alcaline şi
alcalino-pământoase în stare topită. Se cere:
a) Scrieţi ecuaţiile totale ale proceselor care au loc la electroliză:
- cloruri de sodiu topite;
- cloruri de magneziu topite;
b) Calculaţi masele de clor, exprimate în kg, care se obţin prin electroliza a câte 10
kmoli de NaCl, respectiv MgCl2.
3. O cantitate de clorură de sodiu cu masa 731,25 kg care conţine 20% impurităţi se supune
electrolizei în topitură. Se cere:
a) Ecuaţia reacţiei chimice
b) Volumul de clor degajat
4. O cantitate de clorură de potasiu cu masa 1064,29 kg care conţine 2% impurităţi se
supune electrolizei în soluţia apoasă. Determinaţi:
a) Masa produşilor de reacţie;
b) Numărul de molecule şi atomi de clor conţinuţi în cantitatea de clor formată.
5. 5 moli KClO3 se tratează cu o soluţie de HCl de concentraţie 36,5%. Considerând că tot
clorul rezultat se degajează din soluţie, determinaţi ce concentraţie va avea soluţia de KCl
rezultată.

S-ar putea să vă placă și