Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul ………………………………………..., născut la data de ......................, în


……….………………………., având domiciliul în
România, ..............................................., Județul .........................,
str. ................................., nr..., Bl....., ap. .....,

Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că nu am fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu
intenție a infracțiunilor privind conduita profesională, înșelăciune, corupție sau infracțiuni
care să fi implicat sume de bani provenind din surse publice sau private.

De asemenea, declar pe propria răspundere și îmi asum faptul că sunt titularul oricărui
drept de proprietate intelectuală în legătura cu materialele și datele folosite pentru
realizarea Proiectului ............................................................................ (”Proiectul”) sau,
după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților.

Dau prezenta declarație deoarece este necesară pentru înscrierea Proiectului în


competiția „RO SMART în Țara lui Andrei” și participarea la această competiție în
conformitate cu prevederile Regulamentului oficial al competiției.

DECLARANT, DATA
(nume, prenume si semnatura)

__________________________ ___________________