Sunteți pe pagina 1din 7

INSUFICENŢĂ RENALĂ ACUTĂ

1. Culegerea de date

Date fixe

NUME SI PRENUME : A.C.

VARSTA: 17 ani

SEX: feminin

STAREA CIVILA: necasatorita

OCUPATIA: studentă

NATIONALITATEA: romana

RELIGIA: ortodoxa

ANTECEDENTE : lipsite de importanţă.

HEREDOCOLATERALE:

APP neagă

ALERGII neagă (nealergică)

GRUPA DE SANGE: AII Rh +

Date variabile orientată temporo-spaţial

ROT – prezente

RP – prezente

PULS 80b/min

TENSIUNE ARTERIALĂ 120/70mm Hg

GREUTATE 59 kg

ÎNĂLŢIME 1,60 m
TEMPERATURĂ 37,8 0 C

SEMNE ŞI SIMPTOME - icter

- stare generlă relativ alterată

- dureri abdominale

- oligo-anurie

- febră

DATA INTERNĂRII 1.03.2009

DIAGNOSTIC Insuficenţă renală acută

MEDICAL LA

INTERNARE

2. Evaluarea cazului la internare

Pacienta în vârstă de 23 ani s-a prezentat de urgenţă la spitatlul de Boli Infecţioase

în

data de 1.05.2012. Aici I se recoltează sânge pentru analize de laborator, rezultatul

lor prezentând un grad ridicat de anemie şi trombocitopenie şi vlori ridicate ale

creatinei, ureei şi acidului uric. Acestea asociate cu oligo-anurie demonstrează o

afecţiune renală.

3. Analiza şi interpretarea datelor

Diagnostic de îngrijire
1. Nevoia de a elimina este alterată prin eliminarea inadecvată din

cauza afecţiunii renale manifestată prin oligo-anurie

2. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale -

alterată prin hipertermie din cauza infecţiei manifestată prin febra

moderată.

3. Nevoia de a dormi este alterată prin dureri lombare din cauza

oboselii, manifestată prin disconfort psihic şi fizic, apatie, indispozoţie,

iritabilitate.

Analize de laborator - Examinari hematologice si biochimice:

Denumirea analizei Valorile pacientei Valori normale

VSH
10-20 mm la 1 h 2-13 mm la 1 h
Hematocit
20 % 42%

Hemoglobina 6,6g% 13+2g%


Leucocite 6-8000/mm
Hemoleucograma 11000/mm
Cl 90mEq/l 94-111mEq/l
Acid uric 3mg% 2-6mg%
Uree 0,11gr/1000ml 0,20-
0,40gr/1000ml
Creatinina 2,01mg% 0,6-1,20mg%
K 5mEq/l 3,8-5,4mEq/l
Ca 3,4mEq/l 4,5-5,5 mEq/l

4. Evaluarea cazului
În urma acestor rezultate se transferă la secţia ……………………………in data

de

17.12.2019. Icterul se remite dar IRA se agravează ceea ce impune efectuarea a 9

şedinte de hemodialză după care se reia diureza.

După iniţierea hemodializei (HD) starea pacientei se îmbunătăţeşte treptat, iar

după a şasea zi de dializă se reia diureza progresiv ajungând până la 1500 ml la a

noua dializă, moment în care se întrerupe HD.

Se instalează faza de poliurie şi este internată în serviciul nostru de dializă-

nefrologie. În urma obiectivelor pe care mi le-am propus reiese că pacienta a fost

echilibrată hidro-

electrolitic şi acido-bazic, temperatura corpului se menţine în limite normale.

Starea psihică a pacientei este îmbunătăţită, pacienta este liniştită datorită

medicaţiei prescrisă de medic.

Investigaţiile de laborator au pus în evidenţă: valorile ionogramei sanguine şi

acidul uric în limite normale, dar fac excepţie VSH şi creatinina ridicată, HLG şi

ureea scăzută.

La urina din 24 h se evidenţiază: scăderea ureii şi creşterea creatininei.

Se continuă tratamentul medicamentos şi igieno-dietetic, încă două zile. Din a

cincea zi de la internare starea pacientei începe să arate o uşoară îmbunătăţire,

medicaţia şi îngrijirile acordate dând rezultate.

Pacienta se externează după 7 zile de spitalizare, într-o stare ameliorată clinic

cu următoarele recomandări:
1. Regim alimentar hiposodat, 70g proteine/zi, va bea lichide în

cantitate egală cu diureza + 500 ml

2. Medicaţie în continuare cu Nolicin 400mg cps/12ore încă 5 zile

3. Control peste 5 zile, clinic şi biologic (HLG, VSH, examenul urinei,

uree, creatinină acid uric, TGO, TGP şi fosfază alcalină).

STABILIREA PLANULUI DE ÎNGRIJIRE

DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE ROLUL PROPRIU AL ROLUL DELEGAT A


ÎNGRIJIRE ASISTENTEI MEDICALE ASISTENTEI MEDIC
1.03.2009 pacienta să fie efectuez igiena personală a pacientei recoltez la indicaţia medic
echilibrată sânge şi urină pentru iono
1. Nevoia de a elimina hidro-elecrolitic asigur un micro-climat corespunzător serică şi urinară în vedere
Eliminarea urinară şi acido-bazic (aerisire, camera încălzită la 20-22 C) bilanţului hidric
inadecvată (insuficentă
cantitativ şi calitativ) cântăresc pacientul zilnic pt. a stabilii efectuez hidratarea parent
Afecţiune renală bilanţul hidric ingesta-excerta soluţii izotonice (glucoza
manifestată prin oligo- asigur hidratarea orală a organismului 2000ml, ser fiziologic, so
anurie ( deficit de molară KCl)
producere a urinii) monitorizez funcţiile vitale şi vegetative administrez vitaminele B1
C500 la indicaţia mediculu
notez în FO: diureza, TA, temperatura, recoltez urina pentru exa
pulsul, respiraţia chimice şi bacterilologice
Pacientul să nu servesc pacienta la pat (când este cazul) administrez antiseptice ur
prezinte cu urinar şi bazinet
complicaţii schimb lenjeria de pat şi de corp ori de recoltez urina pentru exa
cutanate şi câte ori este nevoie chimice şi bacterilologice
respiratorii administrez antiseptice ur
sulfamide, antibiotice, co
indicaţiei medicului
Pacientul să fie asigur o atmosferă caldă, răspund promt
echilibrat psihic şi plină de solicitudine la chemarea
pacientului
încurajez pacientul să-şi exprime
gândurile şi sentimentele în legărură cu
problema de dependenţa
2.03.2009 Pacientul să-şi aerisesc încăperea administrez medicaţia rec
menţină de medic:

2. Nevoia de a-şi menţine temperatura asigur o îmbracăminte lejeră antitermice


temperatura corpului în corpului în aplic comprese reci, împachetări reci,
limite normale, alterare limite normale comprese cu gheaţă, fricţiuni
prin hipertermie, din încălzesc pacientul în caz de frisoane
cauza infecţiei Pacientul să fie calculez bilanţul ingesta-excreta de 24 h
manifestată prin febră echilibrat servesc pacientul cu cantităţi mari de
moderată electrolitic lichide (2l/zi) pentru a prevenii
deshidratarea
Pacientul să schimb de câte ori este nevoie lenjeria
aibă o stare de de pat şi de corp
bine fizic şi
psihic pe tot menţin igiena tegumentelor
parcursul pregătesc psihic pacientul, înaintea
spitalizării tehnicilor de recoltare şi examinare
5.03.2009 Pacientul să Aşez pacientul pe pat în decubit dorsal administrez antialgice la i
Nevoia de a dormi este prezinte o stare pentru a-I ameliora durerile medicului:Algocal-min 1f
alterată prin dureri de bine fizic 2mli.m. şi antiseptice
lombare din cauza Papaverină 1 fiolă a 0,24g
oboselii manifestată prin Pacientul să fie liniştesc pacientul cu privire la starea administrez medicaţia rec
disconfort fizic şi psihic, echilibrat psihic sa, explicându-I scopul şi natura de medic
apatie, indispoziţie intervenţiilor
familiarizez pacientul cu mediul său
ambiant
asigur un mediu de securitate, linişte

6.03.2009 Menţin
obiectivele care
mi le-am propus