Sunteți pe pagina 1din 1

CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport
pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării anunță transmiterea în consultare publică a Ghidului
Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport pentru
pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS
1.2. Creşterea participării românești în cercetarea la nivelul UE

În cadrul acestui apel se va finanța proiectul Suport pentru pregatirea proiectului major
DANUBIUS-RI.
Buget alocat: 5 milioane euro

Perioada de consultare publică începe la 19.02.2020 și se încheie la 03.03.2020. În acest timp,


persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi
centralizate de Organismul Intermediar pentru Cercetare și analizate împreună cu AMPOC.
Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: structurale@research.gov.ro .

ATENŢIE: Proiectul pregătitor pentru implementarea proiectului major DANUBIUS-RI va fi


finanţat în condiţiile aprobării de către Comisia Europeană a modificărilor Programului
Operaţional Competitivitate.