Sunteți pe pagina 1din 2

Funcțiile butoanelor N temperatura ambientală cât mai aproape de valoarea

TPI este un algoritm avansat care are rolul de a menține 5 N 6

Termostat

Receptor
RXRT510
RT510TX
L

Termostat
L

RT510TX
dorită de utilizator. Algoritmul evaluează în mod permanent orice fluctuații de temperatură care apar și

Receptor
RXRT510
N
pornește/oprește încălzirea Nîntr-o manieră proactivă,

Termostat

Receptor
RXRT510

AC 230 V
COMpentru a preveni abaterile nedorite ale temperaturii.

RT510TX
L COM

Termostat
Termostat RT510 / RT510TX Receptor RXRT510 L

RT510TX

AC 230 V
Receptor
RXRT510
Prin faptul că reduce supraîncălzirea aerului din încăperi, TPI poate aduce o economie de energie și un plus de
MON MON

NO

AC 230 V
comfort. COM COM

AC 230 V
3
Model: RT510 (termostat cu fir) NO
NO MAX
16 (5) A
OR
Important: NU activați TPI NOatunci când sursa de căldură este un echipament pentru N L
RT510RF (termostat cu Radio Comandă) 1 4
N L care nu se recomandă MAX SELECT SET
OR TEST / PAIRING
M SELECT SET TEST / PAIRING

porniri/opriri frecvente (ex. cazane pe peleți, centrale termice de putere mare). Pentru centrale murale se 16 (5) A
N L
2 5 recomanda cel mult TPI cu 6 cicluri pe ora. N L SELECT M
SET TEST / PAIRING
Apăsați sau pentru a seta minutele.
SELECT SET TEST / PAIRING

Apăsați SELECT pentru a confirma.


6 7
Diagramă electrică RT510 L
AC 230 V SELECT SET TEST / PAIRING

8 9
AC 230 V 7 8
L SELECT SET TEST / PAIRING

Termostat
RT510
MON MON

Termostat
1. Funcție Boost 6. În Mod Manual, poziția ON va porni

RT510
MAX
2. Mod Manual cazanul. 3 (1) A

Termostat
3. Mod Anti-îngheț / Mod Vacanță 7. În Mod Manual, poziția OFF va opri MAX

RT510
SET TEST / PAIRING SET TEST / PAIRING

NO
SELECT SELECT
3 (1) A

NC
COM
4. Buton crescător cazanul.

Termostat
Apăsați sau pentru a seta ziua

RT510
5. Buton descrescător 8. Receptul funcționează în modul

NO
NC
COM
săptămânii.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

automat conform termostatului.

NO
COM

NC
9. Ieșirea receptorului este controlată Apăsați SELECT pentru a confirma.
OR M
de către butonul glisant ON/OFF. SELECT SET TEST / PAIRING

NO
COM

NC
Ghid de N
OR M 9 SELECT SET
10 TEST / PAIRING

instalare LCD Icon description N


THU THU

1. Ziua săptămânii
SALUS Controls România SRL 15 14 13 12 2. Număr program
Strada Traian Vuia 126 11
3. Indicator program
Diagramă electrică RT510TX SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

1 MON
10
Cluj-Napoca TUE
4. Setări Termostatul va reveni la ecranul principal.
Notă: În cazul în care utilizați pachetul RT510RF, sincronizarea dintre termostat și receptor este deja realizată.
WED
THU 9
România SALUS Controls este membru FRI
SAT
5. Temperatură măsurată / setată SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

8
Computime Group
SUN
6. Funcție Boost Apăsați SET pentru a confirma.
2 7 7. Baterie descărcată 1. Cablați și porniți receptorul.
T: 0364 435 696
Menținând politica de continuă dezvoltare a 8. Conexiune wireless cu receptorul 2. Introduceți bateriile în termostat.
E: tehnic@saluscontrols.ro produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul 3 4 5 6 9. Mod Încălzire activat
de a modifica specificațiile, design-ul și
materialele produselor enumerate în 10. Mod Manual activat Programare - mod automat
www.saluscontrols.ro această broșură fără notificare prealabilă. 11. Mod Vacanță activat
N
12. Mod Anti-îngheț activat N

Termostat

Receptor
RXRT510
Modul automat permite programarea termostatul (valoriL de referință a temperaturii pentru perioade

RT510TX
Pentru ghidul de instalare în format PDF,

Termostat
L

RT510TX
13. Unitate de măsurare a temperaturii

Receptor
RXRT510
vă rugăm accesați: www.saluscontrols.ro delimitate de timp). Alegeți tipul de programare: “5-2” (zile lucrătoare + weekend) sau “24h” (fiecare

AC 230 V
14. AM / PM COM COM
zi separat) folosind parametrul d04 din Mod Instalator. Programarea ar trebui să stabilească valori de

AC 230 V
Data publicării: Martie 2019
V024 15. Ceas referință a termperaturii pentru toate intervalele orareNO
disponibile.
NO MAX OR
16 (5) A
N Lindică zilele
Termostatul poate afișa zilele săptămânii în format MON-SAT sau 1-7. Ambele
N L M
Introducere Descriere terminale RT510
săptămânii de Luni până Duminică.
RT510 / RT510TX / RT510RF este un termostat programabil ambiental.Dispozitivul pornește sistemul
de încălzire prin cuplarea contactului între bornele NO și COM, afișând simbolul (flacără) pe ecranul RT510 / RT510TX
LCD. Funcții variate permit folosirea unor moduri diferite de operare - Automatic (programe pe timp), Terminal Descriere
Manual, Anti-îngheț sau Vacanță. Înainte de utilizare, vă rugăm citiți cu atenție acest ghid de instalare. Program 5-2 zile Program pe o zi (24h)
1 - COM Terminal comun N N AC 230 V

Termostat
Folosiți doar baterii alcaline tip AA de 1.5 V. Inserați bateriile în spațiul destinat sub carcasă. Nu folosiți

Receptor
RXRT510
RT510TX
L L Zilele săptămânii 24h
Termostat

L
RT510TX

Receptor
RXRT510

baterii reîncărcabile. 2 - NC Normal închis 6 intervale de timp/zi 6 intervale de timp/zi

AC 230 V
COM COM
Conformitatea produsului

AC 230 V
3 - NO Normal deschis Weekend

Termostat
NO 6 intervale de timp/zi
Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED

RT510
NO MAX Total: 12 intervale/săptămână Total: 42 intervale/săptămână
2014/53/EU și RoHS 2011/65/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea 16 (5) A
OR
adresă de internet: www.saluslegal.com N L MAX
N L M 3 (1) A

Termostat
868.0-868.6MHz; <13dBm

RT510

NO
NC
COM
Informații de siguranță
A se folosi în conformitate cu reglementările europene și naționale. Pentru uz în spații închise. Mențineți MON
TUE

produsul perfect uscat. Acest produs necesită a fi instalat de către o persoană competentă în concordanță cu Descriere terminale receptor RXRT510

NO
WED

COM

NC
AC 230 V
THU THU
FRI

reglementările naționale și europene. L Setare oră și dată OR M

Specificații tehnice Terminal Descriere N


SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

1 2
Termostat

NO Normal deschis
RT510

Termostat RT510 Termostat RT510TX


SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING


Apăsați , sau SELECT pentru a face
COM Terminal comun MAX
modificări.
Alimentare termostat 2 x baterii alcaline tip AA 2 x baterii alcaline tip AA 3 (1) A
MON

Apăsați SET pentru a accesa meniul


Termostat

L, N Alimentare (230 V AC) Programare.


RT510

Amperaj maxim termostat 3 (1) A -


NO
NC
COM

SELECT SET TEST / PAIRING

Terminale NO / COM / NC
Borne ieșire - SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

libere de potențial SET SELECT Apăsați SET


SET pentru a accesa meniul Programare.
TEST / PAIRING
Apăsați sau pentru a selecta formatul
NO
COM

NC

Interval de temperatură 5 - 35°C 5 - 35°C 3 sec 3 sec


SELECT SET TEST / PAIRING

OR M orei.
Precizia temperaturii 0.1°C sau 0.5°C 0.1°C sau 0.5°C Apăsați SUS / JOS pentru a selecta tipul de program dorit.
Apăsați simultan butoanele SELECT și SET timp
Algoritm de control TPI sau histereză ±0.25°C TPI sau histereză ±0.25°C Setările comutatoarelor DIP N de 3 secunde. SELECT SET TEST / PAIRING

Frecvență radio - 868 MHz Comutatoarele DIP sunt poziționate pe spatele termostatului.
3 SELECT SET
4 TEST / PAIRING
SELECT Apăsați SELECT pentru a confirma și a trece la intervalul următor.
Dimensiune [mm] 120x96x27 120x96x27
ON ON Mod de control TPI Span (Histereză) MON Apăsați SUS / JOS pentru a seta ora și temperatura.
Receptor RXRT510 9CPH
Span
±0.25°C SELECT SET TEST / PAIRING
Operație Atunci când TPI este selectat Atunci când Histereza este
Alimentare receptor 230 V AC pe comutatorul DIP nr 2, selectată pe comutatorul SELECT Apăsați SELECT pentru a confirma.
comutatorul DIP nr 1 este DIP nr 2, comutatorul DIP SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

Amperaj maxim receptor 16 (5) A funcțional. Se pot alege nr 1 nu este funcțional.


Apăsați sau pentru a seta ora. Repetați această procedură pentru toate intervalele.
Borne ieșire Terminale NO / COM libere de potențial cicluri pe oră: nivel de confort Intervalul de temperatură
TEST / PAIRING
TEST / PAIRING

SELECT SET
SELECT SET

scăzut (6 cicluri pe oră) sau al termostatului va fi


Frecvență radio 868 MHz 6CPH TPI
nivel de confort ridicat (9 ±0.25 °C. SELECT SET TEST / PAIRING
Apăsați SELECT pentru a confirma. SET Apăsați SET de 2 ori pentru a confirma și a reveni la ecranul
Dimensiune [mm] 96x96x27 1 2 cicluri pe oră). SELECT SET TEST / PAIRING
principal.
SELECT SET TEST / PAIRING
Mod de Suprascriere temporară Mod Anti-îngheț Sincronizarea termostatului RT510TX cu receptorul Mod Instalator
Această funcție este disponibilă doar în modul automat (programare). Dacă o nouă valoare a
temperaturii de referință este setată în timpul programului - această va fi menținută până la următorul Temperatura Modului Anti-îngheț este setată implicit la 5°C. Aceasta poate fi modificată în meniul 1 2
interval orar programat. Mod Instalator folosind parametrul d03. Notă: În cazul în care utilizați pachetul RT510RF, sincronizarea dintre termostat și receptor este deja realizată. 3 sec

În cazul în care ați achiziționat RT510TX și RXRT510 separat sau în cazul în care doriți să SAT

resincronizați termostatul cu receptorul, efectuați sincronizarea după cum urmează. Asigurați-


THU THU WED WED
vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare și că butoanele receptorului sunt pe
pozițiile AUTO și ON. După aceea, conectați receptorul la sursa de alimentare și așteptați ca LED-ul
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

3 sec 3 sec
să lumineze roșu constant. Apoi, comutați pe poziția OFF și repede înapoi pe poziția ON. LED-ul va
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
lumina roșu intermitent, confirmând intrarea în modul de sincronizare. Apăsați simultan cele 3 butoane timp de 3 TEST / PAIRING

secunde.
SELECT SET

Apăsați sau pentru a seta o nouă După ce o nouă valoare a temperaturii de Apăsați butonul pentru a activa Apăsați SELECT pentru a alege parametrul.
valoare a temperaturii de referință.
SELECT SET TEST / PAIRING
referință este setată, termostatul va reveni la
SELECT SET TEST / PAIRING
Modul Anti-îngheț.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

ecranul principal. ON OFF ON OFF ON OFF

SET Suprascrierea temperaturii setate va fi dezactivată la începerea următorului interval orar


TEST / PAIRING 3 4
Dezactivarea Modului Anti-îngheț AUTO MANUAL AUTO MANUAL AUTO MANUAL
programat.
TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING Începeți procesul de sincronizare


Mod Manual și setarea temperaturii de referință
În acest mod, termostatul nu va funcționa conform unor programe prestabilite, ci va menține WED WED

TEST / PAIRING

temperatura setată.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET

SELECT SET TEST / PAIRING Apăsați sau pentru a seta valoarea


1 2 SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
parametrului.
Apăsați butonul pentru a dezactiva THU
Apăsați SET pentru a confirma.
SELECTModul Anti-îngheț.
SET TEST / PAIRING
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
SELECT SET TEST / PAIRING

SAT SAT

SELECT SET TEST / PAIRING


5 6
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

Modul Sleep Procesul din sincronizare poate dura până


SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT 3 sec
SET TEST / PAIRING

la 9 minute. Odată ce dispozitivele sunt


Apăsați butonul pentru a activa Modul Manual. TEST / PAIRING TEST / PAIRING
Mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul sincronizate cu succes, indicatorul LED va
deveni roșu permanent.
SELECT SET SELECT SET

3 sec TEST/PAIRING.
3 4 SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING


TEST / PAIRING
SELECT SET SAT
Urmați pașii 2-5 pentru a seta restul
parametrilor. Pentru a ieși din Modul
Încetați procesul de sincronizare Instalator, așteptați 10 secunde - termostatul
SAT SAT
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING Apăsați SELECT pentru a confirma. va reveni în mod automat la ecranul principal.
3 sec
Termostatul este în Modul Sleep.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
Mențineți apăsat timp de 3 secunde butoanele
și pentru a activa Modul Sleep.
SELECT SET TEST / PAIRING

Apăsați sau pentru a seta o nouă După setarea unei noi temperaturi de referință,
temperatură de referință. SELECT SET TEST / PAIRING termostatul va reveni la ecranul principal. SELECT SET TEST / PAIRING
THU

SELECT SET
Atunci când Modul Sleep este activat, toate funcțiile termostatului sunt întrerupte.
TEST / PAIRING
SET
Pentru a dezactiva Modul Manual, apăsați butonul
TEST / PAIRING
. Odată ce modul manual este dezactivat, dxx Funcție Parametru Valoare implicită

3
simbolul mână nu va mai fi afișat pe ecran. SELECT SET TEST / PAIRING
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

TEST / PAIRING
T
d01 Pasul temperaturii afișate 0.1°C sau 0.5°C 0.5°C
3 sec SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING


d02 Calibrarea temperaturii +/- 3.0°C 0.0°C
Prelungire program curent (+Hr) SELECT SET TEST / PAIRING
SAT Țineți apăsat butonul TEST / PAIRING timp d03 Temperatura Modului Anti-îngheț 5.0°C - 17.0°C 5.0°C
Această funcție este disponibilă în modul automat sau în modul manual. Este folosită pentru a modifica de 3 secunde pentru a înceta procesul de
temperatura de referință pentru un anumit număr de ore (până la 9 ore). După numărul de ore selectat, sincronizare. d04 Programare 5/2 sau 24 hr (7d) 52d
termostatul va reveni la modul anterior. În Modul Manual, modificarea are efect permanent. În Modul SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

Automat, modificarea are efect doar pentru programul curent. Apăsați orice buton pentru a dezactiva Modul Termostatul va reveni la modul anterior.
Sleep.
1 2 SELECT SET TEST / PAIRING
Testați procesul de sincronizare

Resetarea termostatului RT510 (cu fir)


THU THU Mod Vacanță
Modul Vacanță menține temperatura Modului Anti-îngheț pentru un anumit număr de zile.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

Apăsați o dată butonul RESET. Puteți folosi o agrafă de


Apăsați butonul +Hr pentru a seta numărul Apăsați sau pentru a seta o nouă 1 2 birou. Dispozitivul dvs. va fi resetat la setările din fabrică
de ore (spre exemplu, pentru a modifica temperatură de referință.
SAT

SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING ON OFF


și va reporni în mod automat.
temperatura de referință timp de 3 ore,
SELECT SET TEST / PAIRING

AUTO MANUAL

apăsați butonul de 3 ori).SELECT SET TEST / PAIRING WED 3 sec WED


SELECT SET RESET

3 4 1 sec
SELECT SET TEST / PAIRING

Apăsați TEST / PAIRING pentru a verifica SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

sincronizarea cu receptorul.
THU THU

Mentineți apăsat timp de 3 secunde butonul Apăsați sau pentru a seta numărul
pentru a activa Modul Vacanță. de zile.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

Resetarea termostatului RT510TX (făra fir)


SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING
3 SELECT SET
4 TEST / PAIRING

Apăsați SET pentru


a confirma. TEST / PAIRING
TEST / PAIRING TEST / PAIRING
SELECT SET SELECT SET
SELECT SET
WED

Fără a apăsa niciun buton, scoateți bateriile din


WED

Dezactivarea Modului de Suprascriere orară înainte de expirarea timpului SELECT SET TEST / PAIRING THU
SAT
termostat. Așteptați 2 minute și reintroduceți bateriile.
Dispozitivul se va reporni.
SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING

ON OFF SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING

SELECT SET TEST / PAIRING


SELECT SET TEST / PAIRING
AUTO MANUAL

+ − Când doriți să schimbați bateriile, dispozitivul


SELECT SET TEST / PAIRING va păstra setările dvs. în memoria internă.
Apăsați SET pentru a confirma. Puteți alege 1 sec − +
THU THU

SELECT SET TEST / PAIRING


SELECT SET TEST / PAIRING
Aveți la dispoziție 30 de secunde să schimbați
până la 31 de zile. bateriile pentru a nu pierde setările.
TEST / PAIRING TEST / PAIRING
Apăsați TEST / PAIRING din nou pentru a
reveni la ecranul principal.
SELECT SET SELECT SET

Pentru a dezactiva, mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul . Simbolul avion nu


Apăsați +Hr până când numărul orelor nu va mai fi afișat pe ecran.
mai este afișat pe ecran. SELECT SET TEST / PAIRING SELECT SET TEST / PAIRING