Sunteți pe pagina 1din 1

Roata cu vocabularul emoțiilor

Învârte roata pentru a te ajuta să găsești vocabular variat care să descrie emoțiile și comportamentul personajului tău.
Cum se simte personajul tău?
Cum este cel mai probabil să vorbească acesta?
- ve s e l - v oi o s - e u
u cu r os f or i c
it - b - jo
um
ulț vi a
m s- î n c â n t a t - e x t a zi a t - e mo ț l
t i it d i s pu i on
at ca
lm
us in e n ou ă l e a c e r - s a t
p b în al -l
t- at - i sfă tem in
a n or c ut pe iș
on o ra
fericit
lip t-

t it
tic

nd
s it b

ba

-c
de

r
-a

in

om
a

a
gu

ec

f or
at

uv
si n

gi
t
ur

ta

ta b
ta
ne ș te - exclamă

nt
t-

ec
ing

ție
țâ ș

at

il -
on
ol a

r
în s

tih
ș te ă - s e l au d

ec
ro

-s
cla m

gu
- iz

re

făr
ă st

-d

n it
ne ă a

ere
s it -

ă st
ot e

e ni
r i c ș t

lax
h e

tar

-n
sin

ne -
ia c


pără

ri e t

e tu

re s -
s ol i
gl

te
om
ie

orc b
glume ș te

di

chibz
z

-d
fără p

l bu r a
sc

at
-b
d

-
pi e r d u t -

um
orm ă
e

ut ă

s enin
e cl a
ge
o f t e a ză

u it
eșt
ăi

is
ită se plân

t
s mi

cu


e

e
m
s
l i zat

explod
e ș te

e
e
șt
i
tear s

ț ip

a pr i n s -
i z bu

d e m or a

e ag
os e
băn

f ru s tr a

e n e r vat
ă
or


e
or
- in
u

c
a
nă e - s
ș op t e ș t e m

om

ie

n
u m br

z
l

ă- s
eșt
bo
st

pe p

t
fu
s t at

ng
u it

gâ f

- fur

- i r it
e-
u
-
â i e - s t ri g ă rl
l-s

â
pl i
r

i cio
ă
a

r
- nă

r tr
de v

i bu
ig

at -
sp
t
bi

se vait- suflă

rd
os
su ă
era

it ă

nd
t-

er
ă

f
z se b

u ri
a
a

âl b âi e - o f t e
r ob
s

-
ă
cin
mi

zb

in

os
d

dig
oi
-

az

-m

-l
ât

na
im

ivi
or

s
speriat

t-
ru
in

d
m

st

-m
nf

î
so

c di ur
po

t-

ân
a ia ia
t- f ic
t t-
ra ti oț
e or it - î n s p ă i m â nt a t
c h i nu ăr
i sp d pan ât
i c at
ă ș it - îngri
păr
at jorat - necăjit - răv t e ri
- su f i at
ș t it - alar
m at - s u r pr i n s - n e l i n i

visit twinkl.com

S-ar putea să vă placă și