Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data: 22.09.2014

Unitatea de invatamant:

Clasa: a –VI-a

Profesor:

Aria curiculară: Om și societate

Disciplina: GEOGRAFIE

Subiectul lectiei :Europa – poziția geografică, limitele, țărmurile, întinderea

Tipul lecției: mixta

Competențe generale:

1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;

2. Utilizarea corectă a numelor proprii și a termenilor în limbi străine

3 Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;

Competențe specifice: 1.2, 2.2, 3.1 ,4.5


Obiective operaționale - la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili :
O1 - să identifice poziția Europei pe Glob
O2 -să prezinte limitele continentului european
O3- să identifice pe hartă principalele articulații ale țărmului Europei

Metode didactice: conversația euristică, explicația, lucrul cu manualul, lucrul cu harta, exercițiul

Mijloace de învățământ: manual, Harta fizică a Europei, Atlas geografic,

Organizarea activității: frontală, individuală,

Locul de desfășurare: sala de clasă

Bibliografie:
1.Dulamă M.E (2007), Didactica geografiei – manual pentru studenți și profesori, Editura Bons Office, Chiținău
2. Mândruț O. , Neguț Silviu, (2008), Geografia continentelor – manual pentru clasa a VI-a, Ed.Corint, București
Conținutul informativ al lecției

Așezare:
- în vestul Asiei
-d.p.v.d latitudinal – emisfera nordică, iar longitudinal emisfera vestică și estică

Limite: N- Oc. Arctic S: M. Mediterană (între strâmtorile Gibraltar și Dardanele)


V:Oc. Atlantic E: Asia (M. Ural, Fluviul Ural, Marea Caspică, N M. Caucaz, M. Neagră, strm. Bosfor –M. Marmara-Str.
Dardanele)

Întindere și puncte extreme:


- N-S:3900 km, iar V-E:5600 km
- N: Capul Nord, iar în S:C. Tarifa
- V: Capul Roca, în E: Munții Ural

Țărmuri:
-mări: Albă, Barents, Baltică, Nordului, Norvegiei, Mediterană( Tireniană, Ionică, Adriatică, Egee), Marmara, Neagră, Azov, Caspică
-golfuri: Botic, Biscaya, Finic
-insule: Islanda, Irlanda, M. Britanie, Corsica, Sicilia, Creta, Malta, Cipru
-peninsule: Kola, Scandinavă,Iutlanda, Iberică, Italică, Balcanică
-strâmtori: Bosfor, Dardanele, Gibraltar, Kerci
Scenariul didactic

Activitate didactică
Etapele lecţiei Obiective Metode
Activitatea profesorului Activitatea elevului
didactice
1.Organizarea - Pregătirea clasei, controlul prezenței și ordinii -Pregătesc caietul, manualul, atlasul Conversația
clasei -Comunică absenții

2.Captarea
atenției -Anunț elevii că în acest an șscolar vom studia continetul -Elevii sunt atenți și notează titlul Conversația
+ european. lecției în caiete
Anunțarea noii -Anunț titlul primei lecții: „Europa – poziție geografică, limite,
teme întindere”

5.Dirijarea O1 -Solicit elevilor analizeze planiglobul din manual și să -Elevii menționează situarea în V Lucrul cu
lecţiei menșioneze poziția Europei. Notez informațiile pe tablă Asiei, în emisfera N, E și V. manualul
Notează informațiile în caiete

O2 -Solicit elevilor analizeze harta Europei și să menționeze -Elevii menționează limitele și Lucrul cu
limitele continentului. Aduc completări dacaă este necesar și notează în caiete informațiile noi harta
notez informațiile pe tablă Conversația

O3 - Solicit elevilor să identifice punctele extreme ale -Elevii vor lucra individual și vom Lucrul cu
continentului pe baza hărții compara apoi răspunsurile pe care harta
le-au obținut consultând harta
Europei

-Solicit elevilor ca lucrând individual să identifice principalele -Elevii vor identifica individual cele Lucrul cu
mări, insule și peninsule ale Europei cerute pe baza manualului sau a harta
unui atlas geografi

6. Asigurarea -Solicit elevilor să realizeze un text de trei fraze, în care să -Elevii rezolvă sarcina de lucru, iar Expunerea
retenției și prezinte poziția și limitele Europei apoi lecturează câteva dintre texte Exercițiul
transferului
+ -Anunț elevii că pentru data viitoare au de învățat lecția pe
Anunțatrea baza notițelor și a manualului
temei
7. Evaluare - Fac aprecieri generale și individuale cu privire la Conversația
2 min desfășurarea lecției și participarea elevilor. Notez elevii. Notarea