Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 15

PODIȘUL DOBROGEI

1. Poziţia geografică:
 în partea de SE a țării este înconjurat de Ţinuturi joase (mărginit pe trei
laturi de apă)
2. Limite:
 Dunărea şi D.Dunării în Nord
 Litoralul Mării Negre-Est
 Graniţa cu Bulgaria - Sud
 Valea Dunării – în Vest
3. Caracteristici generale:
a & b Formare și substrat:
 Cel mai vechi şi complex teritoriu ca geneză și substrat al ţării.
 Orogeneza hercinică – munții Măcinului- roci vechi (granit, șisturi
cristaline)
 Orogeneza caledoniană – podișul Casimcei - roci foarte vechi (şisturi
verzi),
 Sedimentare/scufundare – restul subdiviziunilor - roci mai recente
(calcare, gresii)
 pe mari întinderi suprafața podișului este acoperită de o pătură groasă de
loess
c. Orientare:
 orientare variată: Vest-Est în nord și centru; și Est-Vest în sud
d. Altitudini:
 Altitudinea medie redusă sub 200m
 Altitudinea maximă, 467m în Munții Măcinului Vf Țuțuiatu.
e. Forme și tipuri de relief
 Este cea mai tipică unitate de podiş (rocilor dure, caracterul uşor ondulat și
vechimea mare a rocilor)
 Relieful este variat datorită alcătuirii geologice variate
a. Relief montan hercinic cu o structură cutată – în nord
b. Relief montan caledonian – în centru
c. Relief rigid cu frecvente abrupturi – în sud
f. Resurse naturale
 puține: roci de construcție(granite, calcare, cupru), petrol, soluri fertile și
pășuni.
4. Diviziuni
A. Masivul Dobrogei de Nord
B. Podişul Dobrogei Centrale(Casimcei)
C. Podişul Dobrogei de Sud
A. Masivul Dobrogei de Nord:
 Aflat la nord de linia Hârșova – Capul Midia
 prezintă culmi joase care se deschid ca un evantai spre mare
 Relief se compune din munți cu aspect ruiniform în NV, culmi alungite,
dealuri, podișuri; țărmul este jos, cu plaje.
 Subunități:
 Culmea Niculiţelului & Dealurile Tulcei
 Depresiunea Nălbant & Podişul Babadag
Munţii Măcinului 467m, în vf.Țuțuiatu,
B. Podişul Dobrogei Centrale(Casimcei).
 relief neted, străbătut de râul Casimcea, acoperit de loess, cu altitudini de
350m,
 este format din: Podişul Istriei şi Pod. Casimcei
C. Podişul Dobrogei de Sud
 situat la sud de linia Capul Midia – Hârşova, cu cele mai mici altitudini(150-
200m) din podiș
 în lungul văii Carasu (cea mai joasă porţiune), a fost amenajat Canalul
Dunăre – Marea Neagră
 țărm înalt, cu faleze şi plaje la contactul cu Marea Neagră
 Subunități : Pod. Oltinei, Pod. Negru-Vodă și Pod. Medgidiei
(Dorobanţului)