Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

Data: 22.09.2014

Unitatea de invatamant: C.N.” Ion Minulescu”

Clasa: a –VII-a

Profesor: Barbu Carmen Gabriela

Aria curiculară: Om și societate

Disciplina: GEOGRAFIE

Subiectul lectiei : Asia – poziție geografică. Limite

Competențe generale:

2.Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine;

3. Transferarea unor elemente din matematică, științe și tehnologie studierea mediului terestru

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;

Competențe specifice:2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.5

Obiective operaționale - la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili :


O1 - să poziționeze corect Asia pe harta lumii
O2 - să indice punctele extreme ale Asiei pe baza hărții
O3- să precizeze limitele continentului asiatic
O4- să identifice mările și insulele limitrofe Asiei

Metode didactice: conversația euristică,observarea, lucrul cu manualul, lucrul cu harta.


Mijloace de învățământ: manual, Harta Asiei, Atlas geografic
Organizarea activității: frontală, individuală,
Locul de desfășurare: sala de clasă
Bibliografie:
1.Dulamă M.E., Rașcoveanu S. (2007), Didactica geografiei – manual pentru studenți și profesori, Editura Bonus Office
2. Neguț S., Apostol G., (2011), Geografie – manual pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas, Marin Ion-“Geografia Continentelor” , “ Statele
lumii”- S. Negut, I. Nicolae
Schita lecției
-44 mil. Km2
-situat în cea mai mare parte în emisferele N și E
Limite Puncte extreme
N- Oc. Arctic N: Capul Celiuskin – Pen. Taimâr
S: Oc.Indian S: Insula Roti
E: Oc. Pacific E: Capul Dejnev -Rusia
V: Europa, Marea Mediterană, Marea Roșie V: Capul Baba – Pen. Asia Mică

Insule, mări, peninsule


N: Marea Kara – Ins. Novaia Zemlia, Sverenaia Zemlia
Marea Laptev – Ins. Noua Siberie
Peninsule: Taimâr, Ciukotka
E: M. Bering – Ins. Aleutine
M.Ohotsk – Ins. Kurile
M. Japoniei – Ins. Japoniei
M. Galbenă – Pen. Coreea
M.Chinei de Est, M. Chinei de Sud – Ins. Filipine, Arh. Inodnezian
Pen. Kamceatka
S: Golful Bengal, Marea Arabiei, Pen. India, Pen Indochina, Pen. Malacca, Pen Arabia.