Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ PUBLIC

SC___________________________________SRL, titular al activităţii:


„________________________________________”, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, __________________, str.
__________, nr.__, judeţul Bacău.
Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada
Oituz, nr.23, în zilele de luni - joi, între orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 –
14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe durata derularii
procedurii de autorizare.