Sunteți pe pagina 1din 5

95/13.07.

2005

COMUNICAT

La data de 12 iulie 2005, la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, a avut loc sedinta Consiliului
Superior , care a analizat urmatoarele:

1. Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de examinare in vederea dobandirii dreptului


de semnatura.

Consiliului Superior a analizat si aprobat, cu unele completari, „Regulamentul de organizare si functionare a


comisiei de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura” prezentat de d-l. conf. dr. arh. Constantin
ENACHE, Presedintele Comisiei de examinare. S-au hotarat urmatoarele:
- In functie de numarul de solicitari de dobandire a dreptului de semnatura pentru documentatii de urbanism si
de amenajarea teritoriului pentru profesionistii din domeniile conexe amenajarii teritoriului si urbanismului,
examenul se poate organiza si in orasele in care isi au sediul Agentiile de Dezvoltare Regionala.
- Se propune ca data limita pana la care profesionistii din domeniile conexe amenajarii teritoriului si
urbanismului pot semna partile structurate sub forma unor capitole sau sectiuni din planurile de amenajarea
teritoriului si de urbanism sa fie tot 31 decembrie 2005.
- S-a hotarat ca propunerile privind modificarile ce urmeaza a fi aduse Regulamentelor aprobate prin H.G. nr.
1519/2004 sa fie prezentate, in urmatoarea perioada, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
in vederea promovarii.

2. Regulamentului de organizare si functionare a comisiei profesionale a Registrului Urbanistilor din


Romania.

Regulamentul supus discutie de catre d-l. prof. univ. dr. arh. Peter DERER, Presedintele Comisiei
profesionale, urmeaza sa fie restructurat conform observatiilor formulate de catre cadre didactice din cadrul
invatamantului superior si prezentat in viitoarea sedinta a Consiliului Superior.

3. Informare privind desfasurarea primului examen de dobandire a dreptului de semnatura,


desfasurat in data de 11 iulie 2005

Dl. conf. dr. arh. Constantin ENACHE, membru al Consiliului Superior, presedintele Comisiei de
examinare si dl. prof. univ. dr. geograf Ion IANOS, membru al Consiliului Superior, presedinte supleant al
Comisiei de examinare, au facut o informare cu privire la desfasurarea primului examen pentru dobandirea
dreptului de semnatura pentru documentatii de urbanism si de amenajarea teritoriului pentru profesionistii din
domeniile conexe amenajarii teritoriului si urbanismului.
La examen s-au inscris 21 de profesionisti, din care s-au prezentat 18, toti dobandind dreptul de semnatura.
Consiliul Superior a validat urmatorii profesionisti din domeniile conexe amenajarii teritoriului si
urbanismului atestati de catre Comisia de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura:
- Geograf IANOS Ioan- Bucuresti
- Geograf MAXIM Aurelian Gh. - Cluj
- Geograf PUIU Viorel - Cluj- Napoca
- Geograf SURD Vasile - Cluj- Napoca
- Ing. BORTUN Valy Luminita -Alexandria
- ing. BOSTINA Catalina Ioana - Urlati
- Ing. CONT Amelia - Deva
- ing. CORDONEANU Ovidiu Cristian - Bucuresti
1
- Ing. CORDUNEANU Ovidiu -Campulung Moldovenesc
- Ing. CORODAN Mircea Octavian - Satu Mare
- ing. FIERESCU Stefan - Bucuresti
- ing. IONESCU Eugen - Bucuresti
- Ing. KELEMEN Arpad - Tg. Mures
- ing. RACEANU Catalin Augustin - Bucuresti
- Ing. ROBE Eugen Radian - Rm. Sarat
- Ing. SEVERIN Ctin.- Constanta
- Ing. TETICI Carmen - Rosiorii de Vede
- Ing. TOMA Valentin S. - Alexandria

Au mai depus dosarul in vederea examinarii urmatorii, care insa nu s-au prezentat la examen:
- ing. BRANZA Sorin- Slobozia
- ing. MOLDOVAN Doina- Campia Turzii
- ing. SANDU L. Constantin - Zalau

Consiliul Superior a validat lista arhitectilor cu drept de semnatura, atestati de catre Comisia de examinare
in vederea dobandirii dreptului de semnatura in ziua de 11 iulie 2005, care au avut dosarele depuse pana in data de
4 iunie 2005, dupa cum urmeaza:

- Arh. BAGDASAR Adriana Valeria- Bucuresti


- Arh. CAMPEANU Pompiliu Fanel- Buzau
- Arh. KALAUZ Maria Angela- Deva
- Arh. MIRCEA Lucian Alexandru- Ploiesti
- Arh. MIRCEA Gabriela- Ploiesti
- Arh. NAVRESCU Alexandra Victoria- Bucuresti
- Arh. OPREA Simona Magdalena- Bucuresti
- Arh. AL-BASHTAWI Mohammad- Bucuresti
- Arh. COPACI Elena Doina- Arad
- Arh. COSA Anca Mihaela- Campulung Muscel
- Arh. CRACIUN Cerasella- Bucuresti
- Arh. CRISTESCU Liviu- Constanta
- Arh. ENE Ion- Sibiu
- Arh. FRUNZETTI-NENA Mihu- Bucuresti
- Arh. FRUNZETTI-NENA Sabina- Bucuresti
- Arh. GHENGIOMER I.Kemal- Constanta
- Arh. GHENGIOMER K.Altan- Constanta
- Arh. GHEORGHIU Aurelian- Satu Mare
- Arh. MEMET Dan- Constanta
- Arh. NICULESCU Sofian- Giurgiu
- Arh. PINTILESCU Paula- Constanta
- Arh. RIGA-FEREU Marilena- Bucuresti
- Arh. SELEGEAN Ion- Sibiu
- Arh. TAMAS Marcela- Bistrita
- Arh. TAMAS Stefan- Bistrita
- Arh. VANCEA Bogdan Ioan Alexandru- Bucuresti
- cond. arh. ROTARU Ecaterina- Constanta

Au mai depus dosare aflate in curs de analiza de catre comisia de examinare in vederea dobandirii dreptului
de semnatura, urmatorii:
- Urb. BOANGAR Mihaela Raluca - Bucuresti
2
- Urb. GHEORGHE Aurelian-Bucuresti
- Urb. LUPU Daniel -Constanta
- Urb. VELUDA Liviu- Bucuresti
- Arh. BALANESCU Gabriela - Bucuresti
- Arh. DASCALU Mariana-Pitesti
- Arh. DUCA IRINA SAVELIDA – Bucuresti
- Arh. ENE Noela Eugenia- Constanta
- Arh. GYEMANT Amalia - Cluj-Napoca
- Arh. JELEA Aurora Elena- Bucuresti
- Arh. RADULESCU M. Mihai - Ploiesti
- Arh. TANCU Dana Andrea- Bucuresti
- Cond. Arh. PETRE Gheorghe -Constanta
- Cond Arh. RADULESCU Mioara - Ploiesti

Au depus dosare incomplete in vederea atestarii pentru dobandirea dreptului de semnatura, urmatorii:
- Arh. BOLD Adrian - Bucuresti - dosar transmis prin fax
- Arh. DARIDA Ioan - Arad - lipsa recomandari
- Arh. DASCALU Mariana – Arges – lipsa portofoliu lucrari
- Arh. DRAGHESCU Roxana Maria- Bucuresti- lipsa recomandari si copii legalizate dupa acte
- Arh. DRAGHESCU Eugeniu - Bucuresti - lipsa recomandari
- Arh. FALNITA Carmen Iuliana - Timisoara - lipsa copii legalizate dupa acte
- Arh. IACOB Iacob Mugurel - dosar transmis prin fax
- Arh. MARINESCU Marcel - Braila - lipsa portofoliu de lucrari
- Arh. MOLDOVAN Cristian Marius - Salonta - dosar transmis prin fax
- Arh. PALALAU Loredana Theodora - Timisoara - lipsa recomandare
- Arh. PANCULESCU Catalina Cristiana – Bucuresti - – lipsa recomandari
- Arh. PETRESCU Cristian Ioan - Bucuresti - lipsa copii legalizate acte si portofoliu de lucrari
- Arh. RUSU Constantin - Bucuresti - lipsa recomandari si copii legalizate acte
- Arh. TEODORESCU Nicoleta Doina – Bucuresti –lipsa recomandari , CV, cerere inscriere, portofoliu
lucrari

4. Propunere privind realizarea stampilelor care atesta dreptul de semnatura

D-l. Arh. Crisan Victor POPESCU, membru al Consiliului Superior, a prezentat modelul de stampila care
atesta dreptul de semnatura, precum si certificatele, care in forma finala vor fi individualizate, pentru fiecare tip de
drept de semnatura si specialist. S-a stabilit ca la data de 1 august 2005 sa fie finalizate tabelele cu dreptul de
semnatura pentru specialistii care au fost inscrisi in Registrul Urbanistilor din Romania, pana la data de 12 iulie
2005, inclusiv.

5. Propunere privind continutul si forma „site”- ului R.U.R.

D-na Anca URDA, consilier in cadrul Secretariatul General al Registrului Urbanistilor din Romania a
prezentat "site"-ul R.U.R., care a fost aprobat, cu completari.

6. Diverse
3
- S-a discutat asupra reglementarii "Ghid privind reglementarea dezvoltarii urbane prin operatiuni de
parcelare si reparcelare a terenurilor introduse in intravilan ", documentatie elaborata de INCD
URBANPROIECT Bucuresti, care urmeaza a fi publicata. In vederea stabilirii formei finale, materialul va
fi transmis membrilor Consiliului Superior, cu rugamintea ca eventualele observatii sa fie transmise in
maximum o saptamana.
- D-na Arh. Liliana Elza PETRISOR, director executiv R.U.R. face cunoscut faptul ca
- s-au facut demersuri pentru asigurarea profesionala a specialistilor inscrisi in R.U.R. Solicitarea noastra,
trimisa la 11 firme de asigurare, are la baza urmatoarele considerente:
· asigurarea sa fie in limita a 20 000 Euro/persoana
· oferta sa fie facuta separat, pentru 500/1000/1500/2000 si peste 2500 specialisti
In sedinta urmatoare vor fi prezentate ofertele primite in vederea adjudecarii celei mai avantajoase.
- A fost prezentat nr. 2 al publicatiei MONITORUL R.U.R. / iulie 2005, care a intrunit unanime aprecieri.
MONITORUL R.U.R. va fi difuzat pe cale electronica catre A.P.U.R., O.A.R., A.A.S.J., A.A.S.M. si
structurile asociative ale administratiei publice locale.
- D-na Arh. Liliana Elza PETRISOR, director executiv R.U.R. a informat Consiliul Superior ca Uniunea
Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, cu care Registrul Urbanistilor din Romania colaboreaza
deja, a luat initiativa de a contribui la diseminarea informatiilor prezentate in Monitorul RUR prin
publicarea acestuia pe "site"-ul propriu (www.uncjr.ro).
- S-a hotarat ca urmatorul examen in vederea dobandirii dreptului de semnatura pentru specialistii ingineri,
ecologi, economisti, sociologi, geografi, peisagisti, sa aiba loc in data de 23 august 2005, incepand cu ora
900, la sediul R.U.R. Cei interesati sunt invitati sa depuna, sau să completeze, dupa caz, dosarele la sediul
R.U.R., pana la data de 15 august 2005.

- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc in data de marti 23 august 2005, ora
1100, la sediul Registrului Urbanistilor (cladirea institutului „Urbanproiect”) din str. Nicolae Filipescu nr.
53-55, sector 2, sala de avizare CTE, etaj IV.

PRESEDINTE

Prof. univ. dr. arh.

Alexandru SANDU

RUR
SECRETARIAT
Nr. 98/ 18.07.2005

Catre

4
Va facem cunoscut faptul ca in sedinta din 12.07.2005 Consiliul Superior a hotarat ca urmatorul examen in vederea
dobandirii dreptului de semnatura pentru specialistii ingineri, ecologi, economisti, sociologi, geografi, peisagisti, sa aiba loc in data de 23
august 2005, incepand cu ora 900, la sediul R.U.R. Cei interesati sunt invitati sa depuna, sau să completeze, dupa caz, dosarele la sediul
R.U.R., pana la data de 15 august 2005.

Reamintim ca in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. 1519/2004, dosarul ce se depune in
vederea obtinerii dreptului de semnatura va contine:
- cerere de inscriere
- curriculum vitae care sa cuprinda in detaliu descrierea activitatii profesionale
- diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior absolvite sau, dupa caz, de licenta, în copie legalizata
- certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitara si alte certificate de absolvire a altor specializari – in copii
legalizate
- alte documente care atesta pregatirea profesionala sau recunoasterea activitatii profesionale
- portofoliu de lucrari
- dovada achitarii taxei de inscriere

Contul nostru IBAN este:


RO48TREZ7025025XXX005839 TREZORERIA SECTOR 2 BUCURESTI. C.I.F. 17244352

Pentru dobandirea dreptului de semnatura, plata se face în lei, echivalent a 50 Euro la cursul BNR leu/Euro, din data trimiterii
postale/sau depunerii dosarului la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, sector 2, Bucuresti, cod
020961, tel. 021- 211 78 42 int. 129, e-mail: registrul_urbanistilor@4x.ro.
În situatia platii prin ordin de plata sau mandat postal, va rugam ca documentele de plata sa fie completate citet cu numele si
prenumele solicitantului si explicatia „tarif privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si
urbanism”, adresa Registrului Urbanistilor din Romania si codul IBAN comunicat mai sus precum si Trezoreria Sector 2, Bucuresti.

In situatia depunerii dosarului direct la sediul Registrului Urbanistilor, achitarea tarifului se efectueaza direct urmand ca
solicitantul sa primeasca factura si chitanta pentru suma depusa.

In cazul promovarii examenului, va rugam sa aveti asupra D-vs. tariful legal de inscriere în Registrul Urbanistilor din Romania,
in valoare de 30 Euro, pe baza careia se vor elibera certificate si stampila care confera dreptul de semnatura.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza Petrisor

Anexe:
- bibliografie examen
- CONTINUTUL DOSARULUI SI SISTEMUL DE PUNCTARE in vederea sustinerii examenului de obtinere a dreptului de
semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului de urbanism pentru specialisti, altii decat arhitecti, pe domenii de
activitate
- formular-tip de inscriere
- model curriculum vitae