Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

crt.
Denumire
Tip
procedura
Valoare
estimat RON
(fr TVA)
Data
deschiderii
ofertelor
Stadiul procedurii
Data
finalizrii
procedurii
Denumirea ofertanilor Observaii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I.
II.
1
Consultanta in domeniul managementului
executiei si pentru verificarea executiei
lucrarilor de constructii si instalatii aferenta
obiectivului "Reabilitarea liniei C.F.
Frontier - Curtici Simeria, parte
component a Coridorului IV Pan
European pentru circulaia trenurilor cu
viteza maxim de 160 km/h, tronsonul 2:
Km 614 lot 1 Km 614 Cap Y Barzava;
lot 2 Cap Y Barzava Cap Y Ilteu; lot 3
Cap Y Ilteu Gurasada; lot 4 Gurasada -
Simeria
LD 76.038.877 11/2/2014
In data de 23.10.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.147434. A fost publicata erata nr. 47702/06.12.2013 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 21.01.2014. A fost publicata erata nr.48952/14.01.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 28.01.2014. A fost publicata erata nr.49442/24.01.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 11.02.2014. In data de 11.02.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia analizeaza ofertele depuse
25/07/2014
LOT 1: 1. Asocierea SYSTRA SA (lider)/METROUL SA/IRIMAT CONS SRL
2. Asocierea GIS OMICRON CONSITRANS
3. Asocierea SC AREX LIDER COMPANY S.R.L.
SC PEGASO INGEGNERIA SRL SC SISTEMA INGEGNERIA SRL
4. SC CONSIS PROIECT SRL
5. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL)
6. Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania SRL EGIS
Romania SA
7. AECOM INGENIERIA S.R.L. Getinsa Ingenieria SL
8. Asocierea LOUIS BERGER SRL- BAICONS IMPEX SRL
LOT 2: 1. Asocierea BAICONS IMPEX SRL- LOUIS BERGER S.R.L.
2. Asocierea EGIS ROMANIA SA - TECNIC Consulting Engineering
Romanaia SRL
3. Asocierea SYSTRA SA (lider) / METROUL SA/IRIMAT CONS SRL
4. Asocierea GIS OMICRON CONSITRANS ISPCF
5. Asocierea SC AREX LIDER COMPANY S.R.L.
SC PEGASO INGEGNERIA SRL SC SISTEMA INGEGNERIA SRL
6. SC CONSIS PROIECT SRL
7. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL)
PROIECT CONSULTING SRL
8. AECOM INGENIERIA S.R.L.
LOT 3: 1. Asocierea BAICONS IMPEX SRL- AECOM INGENIERIA S.R.L.
2. Asocierea EGIS ROMANIA SA - TECNIC Consulting Engineering Romanaia SRL
3. Asocierea SC ISPCF SA - LOUIS BERGER S.R.L.
4. Asocierea SYSTRA SA (lider)/METROUL SA/IRIMAT CONS SRL
5. Asocierea GIS OMICRON CONSITRANS
6. Asocierea SC PEGASO INGEGNERIA SRL SC SISTEMA INGEGNERIA SRL
- SC AREX LIDER COMPANY S.R.L.
7. SC CONSIS PROIECT SRL
8. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL)
9. Transurb Technirail
LOT 4: 1. Asocierea SYSTRA SA (lider)/METROUL SA/IRIMAT CONS SRL
2. Asociere PEGASO SISTEMA OMICRON GIS - CONSITRANS
3. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL)
PROIECT CONSULTING SRL
4. Asocierea Transurb Technirail + ISPCF
5. Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania SRL EGIS Romania SA
6. Asocierea AECOM INGENIERIA S.R.L. BAICONS Impex SRL
7. Asocierea LOUIS BERGER SRL AREX LIDER Company
AP 147434/
23.10.2013
COMPANIA NAIONAL DE CI FERATE "CFR" SA
DIRECIA ACHIZIII PROIECTE EUROPENE
Serviciul Pregatire Documentatii Initiere Proceduri
Situaia achiziiilor publice aflate n derulare
13/06/2014
Anexa nr.2 la OMTI nr.1121/03.07.2012
PRODUSE
SERVICII
3
Servicii de Consultan n domeniul
managementului execuiei i pentru
verificarea execuiei lucrrilor de
construcii i instalaii aferent obiectivului
Reabilitarea liniei de cale ferat Braov -
Simeria, component a Coridorului IV Pan
European, pentru circulaia trenurilor cu
viteza maxim de 160 km/h, seciunea cf
Colariu - Sighioara lot 2
LD 68,144,366 31/072013
In desfasurare.A fost publicata erata nr. 38175/19.06.2013 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor din data de
26.06.2013 pentru data de 03.07.2013.Datorita contestatiilor depuse la
CNSC, a fost publicata erata nr. 38727/28.06.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere a ofertelor pentru data de
17.07.2013.Prin decizia nr. 2444/C2/2703/2705/10.07.2013 CNSC
respinge ca ramase fare obiect contestatiile formulate de DB Intrenational
GmbH si Asocierea HILL INTERNATIONAL N.V. - INECO -EGIS
ROMANIA.In data de 12.07.2013 procedura a fost reluata. Ca urmare a
Deciziei CNSC, Autoritatea Contractanta prelungeste termenul limita de
depunere a ofertelor si de deschidere cu perioada corespunzatoare
suspendarii procedurii pana la 31.07.2013( erata nr. 39470/13.07.2013).
In data de 31.07.2013 a avut loc deshiderea ofertelor.Comisia analizeaza
ofertele depuse. A fost aprobat raportul procedurii nr. 18/ 1/ 1445/
11.11.2013 si s-au trimis comunicarile. In data de 21.11.2013. A fost
depus contestaie de METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Prin Decizia nr. 4569/18.12.2013 CNSC respinge contestatia
depusa de METROPOLITANA MILANESE S.P.A
ca fiind nefondata.
In data de 30.12.2013 METROPOLITANA MILANESE S.P.A
a depus plangerea cu nr. 8495/30.12.2013 la Curtea de Apel
impotriva deciziei CNSC. Prin Decizia Civila 1187/17.02.2014
admite plangerea depusa de METROPOLITANA MILANESE S.P.A,
anuleaza Raportul procedurii si obliga Autoritatea Contractanta
la reevaluarea ofertelor.
A fost aprobat raportul procedurii nr. 18/ 1/ 604/ 14.03.2014
si s-au trimis comunicarile.
In data de 27.03.2014 a fost inregistrata la CNSC Contestatia
cu nr. 9549/27.03.2014 depusa de METROPOLITANA MILANESE
S.P.A pentru lotul 1
In data de 31.03.2014 a fost inregistrata la CNSC Contestatia cu
nr. 9797/31.03.2014 depusa de
AECOM INGENIERIA pentru lotul 2
Prin Decizia CNSC nr. 1017/C11/1088/1115/09.04.2014 se ia act de
retragerea contestatiilor depuse de METROPOLITANA MILANESE SPA
si AECOM INGENIERIA
Au fost inaintate actele in vederea semnarii contractului.
30/6/2014
Lotul 1: 1.Asocierea AECOM INGENIERIA S.R.L AECOM INOCSA, S.L.U.
AECOM PERUNDING SDN. BHD. AECOM TECHNICAL SERVICES,
INC. - GETINSA INGENIERIA, S.L. BAICONS IMPEX S.R.L. - KONSENT
S.R.L. 2.DB International GmbH 3. Asocierea METROPOLITANA
MILANESE S.P.A. SC EXE COMPANY.RO SRL PROGETTISTI
ASSOCIATI TECNARC SRL 3 TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA
INTEGRATA SPA 4.EUROCONSULT S.A. 5. Asocierea S.C. LOUIS
BERGER SRL - SYSTRA SA - METROUL SA 6. TRANSURB TECHNIRAIL
TUC RAIL ISPCF
Lotul 2: 1. Asocierea AECOM INGENIERIA S.R.L AECOM INOCSA,
S.L.U. AECOM PERUNDING SDN. BHD. AECOM TECHNICAL
SERVICES, INC. - GETINSA INGENIERIA, S.L. KONSENT S.R.L.
2.Asocierea DB International GmbH Baicons Impex SRL 3.Asocierea
SYSTRA SA (lider)/ LOUIS BERGER SRL ROMANIA / METROUL SA
4.Asocierea METROPOLITANA MILANESE S.P.A. SC EXE
COMPANY.RO SRL PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL 3 TI
PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA 5.ITALFERR S.p.A
6.Asocierea TRANSURB TECHNIRAIL TUC RAIL ISPCF
AP 143419/
30.04.2013
Lot 1 ofertanti: 1. SC Baicons Impex SRL; 2. SC Euroconsult SA; 3 ISPCF
SA.
Lot 2 ofertanti: 1. SC Euroconsult SA; 2 ISPCF SA.
Lot 3 ofertanti: 1. SC Baicons Impex SRL; 2. SC Euroconsult SA.
23/6/2014
III. LUCRARI
2 LD 8/10/2013
In data de 06.09.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.
146389.
A fost publicata erata nr. 43793/27.09.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
08.10.2013 . In data de 08.10.2013 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia analizeaza ofertele depuse. A fost aprobat raportul
18/1/781/26.03.2014 si s-au transmis comunicarile. In data de 01.04.2014
a fost inregistrata la CNSC Contestatia cu nr. 9992/01.04.2014 depusa de
SC ISPCF SA. Prin Decizia CNSC nr. 1269/05.05.2014 se admite
contestatia depusa de SC ISPCF SA i dispune continuarea procedurii de
achiziie
Consultan n domeniul managementului
execuiei i pentru verificarea execuiei
lucrrilor de construcii i instalaii aferent
Lucrrilor de reabilitare poduri, podee i
tuneluri de cale ferat - SRCF Braov -
LOT 1
Consultan n domeniul managementului
execuiei i pentru verificarea execuiei
lucrrilor de construcii i instalaii aferent
Lucrrilor de reabilitare poduri si podee
de cale ferat - SRCF Constana - LOT 2
Consultan n domeniul managementului
execuiei i pentru verificarea execuiei
lucrrilor de construcii i instalaii aferent
Lucrrilor de reabilitare poduri,podee i
tuneluri de cale ferat -SRCF Timioara-
LOT 3
1.626.470
AP 146389/
06.09.2013
"Reabilitarea liniei C.F. Frontier -
Curtici Simeria, parte component a
Coridorului IV Pan European pentru
circulaia trenurilor cu viteza maxim de
160 km/h, tronsonul 2: Km 614
Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 -
Cap Y Brzava.
1,772,021,055
"Reabilitarea liniei de cale ferat
Frontier - Curtici Simeria, parte
component a Coridorului IV Pan
European pentru circulaia trenurilor cu
viteza maxim de 160 km/h, tronsonul 2:
Km 614 Gurasada, subtronsonul 2b:
Cap Y Brzava Cap Y Ilteu.
2,029,695,884
"Reabilitarea liniei de cale ferat
Frontier - Curtici Simeria, parte
component a Coridorului IV Pan
European pentru circulaia trenurilor cu
viteza maxim de 160 km/h, tronsonul 2:
Km 614 Gurasada, subtronsonul 2c:
Cap Y Ilteu Cap Y Gurasada.
1,763,200,530
"Reabilitarea liniei de cale ferat
Frontier - Curtici Simeria, parte
component a Coridorului IV Pan
European pentru circulaia trenurilor cu
viteza maxim de 160 km/h, tronsonul
3: Gurasada Simeria.
2,638,789,917
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Cluj Lot 1
Tuneluri
2,431,190
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Cluj Lot 2
Poduri i podee
43,158,490
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Cluj Lot 3
Poduri i podee
25,799,940
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Cluj Lot 4
Poduri i podee
39,112,420
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Bucureti Lot
4
73,255,690
1. SC CONFER GROUP SRL SC CYES INFRASTRUCTURAS SA SC
RADARIA SRL
2. ASOCIEREA CEPRINI COSTRUZIONI SRL SC ANTREPRIZA
CONSTRUCTII MONTAJ NR 4 BUCURESTI SA
3. SC PROIECT CONSULT
4. SC ARCADA COMPANY SA SC COMPANIA CONSTRUCTII
FEROVIARE SA
5. ASOCIEREA BILFINGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H METABET C.F.
SA
6. CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA
7. COPASA
8. WIEBE ROMANIA SRL
9. ASOCIEREA AZVI SA STRACO GROUP SRL
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Iai - Lot 1 -
Tuneluri
1,043,470
1.SC PROIECT CONSULT SRL SIBIU
2. SC SOPMET SA
151505/
13.06.2014
1
2 29/07/2014
In data de 13.06.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de
participare nr.151504
3/9/2014 LD
151504/
13.06.2014
LD 29/07/2014
In data de 13.06.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de
participare nr.151505
3/9/2014
AP 150752/
07.05.2014
In data de 07.05.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.150752
3 LD 7/8/2014 2/7/2014
4 LD 30/04/2014
In data de 20.02.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.149396. A fost publicata erata nr. 53083/11.04.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 30.04.2014. In data de 30.04.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
AP 149396/
20.02.2014
5/7/2014
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Iai - Lot 2 -
Poduri i Podee
15,136,900
1. SC DARIA CONST SRL SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE
SA
Lucrri de reabilitare poduri i podee i
tuneluri de cale ferat SRCF Iai - Lot 3 -
Poduri i Podee
22,270,790
1. SC CONFER GROUP SRL SC RADARIA SRL
2. SC ARCADA COMPANY SA SC COMPANIA CONSTRUCTII
FEROVIARE SA
Lucrri de reabilitare pentru poduri si podee
de cale ferat - SRCF Braov - lot 1
31,071,810
1. SC PROIECT CONSULT SRL
2. BILFINGER Baugesellschaft m.b.H
3. Asocierea SC CONFER GROUP SRL- SC RADARIA SRL
4. SC VEST CONSTRUCT BRAOV
5. Asocierea SC ARCADA COMPANY SA-SC COMPANIA CONSTRUCII
FEROVIARE SA
6. SC EUROPAN PROD SA asociat cu SC METABET
Lucrri de reabilitare pentru poduri si podee
de cale ferat - SRCF C-a - lot 2
9,872,560
1. BILFINGER Baugesellschaft m.b.H
2. SC SOPMET SA
3. Asocierea SC DARIA CONST- SC COMPANIA CONSTRUCII
FEROVIARE SA
4. SC EUROPAN PROD SA
5. Asocierea SC METABETCF SA-CONSAL TRADE SRL-SC ELCOMEX
IEA SA
Lucrri de reabilitare pentru poduri si podee
de cale ferat - SRCF Timioara - lot 3
26,320,050
1. SC PROIECT CONSULT SRL
2. BILFINGER Baugesellschaft m.b.H
3. Asocierea SC CONFER GROUP SRL- SC RADARIA SRL
4. SC VEST CONSTRUCT BRAOV
5. Asocierea SC DARIA CONST- SC COMPANIA CONSTRUCII
FEROVIARE SA
6. Asocierea SC METABET- SC EUROPAN PROD SA
6
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului Centralizare electronic n
staia C.F. Videle
LD 41,298,560 10/4/2014
In data de 13.02.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.149278. A fost publicata erata numarul 51974/20.03.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 07.04.2014. A fost publicata erata numarul 52505/01.04.2014 prin care
se decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la
data de 10.04.2014. In data de 10.04.2014 a avut loc deschiderea
ofertelor. Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
10/7/2014
1. S.C. ISAF S.A
2. S.C. SIEMENS S.R.L
3. Asocierea IMSAT AZD
4. Alstom Transport SA
5. CAF SIGNALLING SL
6. Thales Systems Romania SRL
AP 149278/
13.02.2014
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea trecerilor la
nivel cu calea ferat: S.C.R.E..R. CF
Braov i S.C.R.E..R. CF Cluj (lot 1)
22.212.001
1. Asocierea SC CONSINIT SRL, SC CIVITAS PROIECTARE SRL
2. SC ECM S.p.A.
3. Asocierea SC IMSAT SA, AZD
4. Asocierea SC GEA INFRASTRUCTURE SRL, SC VEST CONSTRUCT
SRL, SC GDO MOV IMPEX SRL
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea trecerilor la
nivel cu calea ferat: S.C.R.E..R. CF
Craiova i S.C.R.E..R. CF Timioara (lot
2)
27.287.373
1. Asocierea SC CONSINIT SRL, SC CIVITAS PROIECTARE SRL
2. SC ECM S.p.A.
3. Asocierea SC IMSAT SA, AZD
4. Asocierea SC GEA INFRASTRUCTURE SRL, SC VEST CONSTRUCT
SRL, SC GDO MOV IMPEX SRL
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea trecerilor la
nivel cu calea ferat: S.C.R.E..R. CF Iai
i S.C.R.E..R. CF Galai (lot 3)
20.349.488
1. Asocierea SC CONSINIT SRL, SC CIVITAS PROIECTARE SRL
2. SC ECM S.p.A.
3. Asocierea SC IMSAT SA, AZD
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea trecerilor la
nivel cu calea ferat: S.C.R.E..R. CF
Bucureti i S.C.R.E..R. CF Constana (lot
4)
11.586.569
1. Asocierea SC CONSINIT SRL, SC CIVITAS PROIECTARE SRL
2. SC ECM S.p.A.
3. Asocierea SC IMSAT SA, AZD
4. Asocierea SC GEA INFRASTRUCTURE SRL, SC VEST CONSTRUCT
SRL, SC GDO MOV IMPEX SRL
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Sistem de Detectare a
Cutiilor de Osii Supranclzite i a
Frnelor Strnse LOT 1
51.889.180
1. Asocierea MER-MEC-Gdo mov Impex SRL
2. Bombardier Transportation Italy SPA
3. Asociere CELPEx
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea instalaiilor de
centralizare electromecanic pe secia de
circulaie ILIA-LUGOJ LOT 2
63.731.097
1. Asocierea S.C.Imsat-AZD
2. SC SIEMENS SRL
3. Thales Consortium
4. Asociere CELPEx
5
LD
LD
8
7 LD
AP 148186/
27.11.2013
25/02/2014 30/07/2014
In data de 27.11.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.148186. A fost publicata erata nr. 48082/14.12.2013 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 18.02.2014. A fost publicata erata nr. 49756/30.01.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 25.02.2014. In data de 25.02.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
28/04/2014
In data de 27.11.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.148187. A fost publicata erata nr. 47775/07.12.2013 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 11.02.2014. A fost publicata erata nr. 50009/05.02.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 18.02.2014. A fost publicata erata nr. 50124/07.02.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 24.02.2014. In data de 24.02.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse. Autoritatea contractant
a luat msura anulrii aplicrii procedurii de achizitie public, n
conformitate cu prevederile art.209 alin(1) lit a). Raport de anulare
nr.18/4/993/07.04.2014. In data de 11.04.2014 fost depusa la CNSC
contestatia nr. 11488/11.04.2014 de catre SC CONSINIT SRL. Prin
DECIZIA CNSC nr. 7737/30.04.2014 se admite contestatia depusa de SC
CONSINIT SRL - SC CIVITAS PROIECTARE SRL si obliga Autoritatea
Contractanta sa reevalueze oferta acestuia
24/2/2014
In data de 15.02.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.149325.A fost publicata erata numarul 52369/27.03.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 15.04.2014. A fost publicata erata numarul 53031/10.04.2014 prin care
se decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la
data de 28.04.2014. In data de 28.04.2014 a avut loc deschiderea
ofertelor. Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
AP 149325/
15.02.2014
30/06/2014
AP 148187/
27.11.2013
31/07/2014
9
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului: Modernizarea instalatiilor de
centralizare electromecanica pe sectia de
circulatie Siculeni-Adjud : Sucursala
C.R.E.I.R. CF Brasov: Statiile CF Mihaileni,
Nadejdea, Livezi Ciuc, Lunca de Sus si
Lunca de Mijloc
53,056,638
1. S.C. ISAF S.A.
2. S.C. SIEMENS S.R.L
3. Asocierea Thales Consortium Siculeni- Adjud
4. Asocierea IMSAT AZD
5. Asocierea CELPEx
10
Lucrri de proiectare i execuie aferente
obiectivului:Modernizarea instalatiilor de
centralizare electromecanica pe sectia de
circulatie Siculeni-Adjud: Sucursala
C.R.E.I.R. CF Galati: Statiile CF: Ghimes,
Palanca, Simbrea, Goioasa, Asau,
Dofteana si Tg Ocna
81,963,198
1. S.C. SIEMENS S.R.L
2. Asocierea Thales Consortium Siculeni- Adjud
3. Asocierea IMSAT AZD
4. Asocierea CELPEx
1.THALES SYSTEMS ROMANIA
2. Asocierea Consortiul BOMBARDIER ETCS Simeria Sighioara, format
din: BOMBARDIER GERMANIA, SC HUAWEI Technologies SRL, SC
REMARUL 16 Februarie SC SPIACT CRAIOVA
11
Execuie lucrri de construcii i instalaii
ERTMS , GSM-R , Centralizarea
electronic pe seciunea cf COLARIU-
SIMERIA i seciunea cf COLARIU -
SIGHIOARA
LD 530,497,199
AP 135215/
03.05.2012
30/06/2014
In data de 30.01.2013 a fost aprobat rapotul procedurii de catre
DG.Ofertantul desemant castigator este consortiul SC ALSTOM
TRANSPORT SA- SC ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL- SC PAS
97SRL. In 11.02.2013 au fost depuse contestatii. In data de 02.04.2013
CNCF"CFR"SA primeste decizia CNSC. Depun plangeri la Curtea de Apel
Asocierea Consortiul BOMBARDIER ETCS Simeria Sighioara si S.C
Alstom Transport S.A iar S.C THALES SYSTEMS ROMANIA S.R.L
depune intampinare. In data de 21.05.2013, Curtea de Apel: - admite in
parte plangerea Alstom si modifica in parte Decizia CNSC nr.
1081/C3/475-525 din 28.03.2013.Respinge plangerea BOMBARDIER. A
fost aprobat raportul procedurii nr. 18/1/665/11.07.2013. A fost aprobat
raportul procedurii nr. 18/1/665/11.07.2013. In data de 12/07/2013 au fost
transmise comunicarile.
In data de 22.07.2013 a fost depusa contestatie de catre THALES
SYSTEMS ROMANIA nr 463/22.07.2013
inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr 18/1/682/24.07.2013
impotriva comunicarii
privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire nr. 18/1/682/12.07.2013.In
desfasurare.
Se asteapta decizia CNSC privind contestatia depusa
A fost anulat raportul procedurii prin Decizia CNSC nr. 3118/C4/31.07.2013
din 30.08.2013 si se dispune reevaluarea ofertelor operatorilor implicati si
clarificarea ofertei depusa de Asocierea SC ALSTO
n baza Deciziei CNSC nr.3118/C4/31.07.2013 se reevalueaz ofertele
operatorilor implicatiM TRANSPORT SA, SC ALCATEL LUCENT
ROMNIA SRL, SC PAS 97 SRL
n baza Deciziei CNSC nr.3118/C4/31.07.2013 se reevalueaz ofertele
operatorilor implicati
In data de 20.09.2013 SC THALES SYSTEMS ROMANIA a depus
contestatie la CNSC impotriva solicitarii de clarificari a
comisiei de evaluare
13/08/2012
LD
AP 148185/
27.11.2013
3/3/2014 30/07/2014
In data de 27.11.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare
nr.148185. A fost publicata erata nr. 48157/17.12.2013 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 17.02.2014. A fost publicata erata nr. 49383/23.01.2014 prin care se
decaleaza termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 03.03.2014. In data de 03.03.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
3. Asocierea ALSTOM i PARTENERII format din: SC ALSTOM
TRANSPORT SA, SC ALCATEL LUCENT ROMNIA SRL, SC PAS 97 SRL
12
Modernizarea staiei de cale ferat Trgu
Mure
LD 45.211.089 14/01/2014
In data de 04.07.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.
144700.
A fost publicata erata nr. 41130/14.08.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
29.08.2013
A fost publicata erata nr. 41457/21.08.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
12.09.2013
A fost publicata erata nr. 42254/04.09.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
30.09.2013
A fost publicata erata nr. 43501/24.09.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
10.10.2013.
A fost publicata erata nr. 44219/04.10.2013prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data de
31.10.2013
In data de 30.09.2013 SC WIEBE ROMANIA SRL depune contestatia
inregistrata la CNSC cu nr. 32858
CNSC respinge contestatia depusa de WIEBE ROMANIA SRL ca fiind
tardiva
A fost publicata erata nr. 45234/22.10.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana
la data de 10.12.2013
A fost publicata erata nr. 47552/04.12.2013 prin care se decaleaza
termenul de depunere si de deschidere al ofertelor pana la data
de 14.01.2014
In data de 14.01.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
23/06/2014
1. S.C IZOREP Construction Company S.R.L
2. Asocierea SC CONSINIT S.R.L COVECO COOP. SPA
COSTRUZIONI GENERALI EUROPA S.R.L S.C SPECIALIST
CONSULTING S.R.L
3. Asocierea STRABAG AG-LEONHARD WIESS RO S.R.L
4. Asocierea S.C CONFER GROUP S.R.L- S.C ARCADA COMPANY S.A-
S.C RADARIA S.R.L
5. Asocierea COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A S.C 2 INVEST
S.R.L
6. Asocierea CONSTRUCCIONES RUBAU S.A - CRITERIA S.R.L
7. Asocierea S.C PORR CONSTRUCT S.R.L PORR BAU GmBh PORR
(POLSKA) S.A- SC WIEBE ROMANIA S.R.L
8. SOCIEDAD ANONIMA de OBRAS y SERVICIOS COPASA
AP 144700/
04.07.2013
13
Lucrari de constructii si instalatii aferente
obiectivului Lucrari de reabilitare a
podurilor de cale ferata peste Dunare km
152+149 si km 165+817, linia CF
Bucuresti Constanta, SRCF
Constanta"
LD 154.987.060 25.02.2014
In data de 25.12.2013 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.
148715. Bilfinger Baugesellschaft MBH Wien depune contestatie la CNSC
inregistrata cu nr.261/07.01.2014. Prin Decizia CNSC nr. 62/10.01.2014
respinge ca nefondata contestatia depusa de Bilfinger Baugesellschaft
MBH Wien. In data de 25.02.2014 a avut loc deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare analizeaza ofertele depuse
30/6/2014
1. Asocierea SC Arcada Company SA SC Metabet C.F. SA SC
Compania Construcii Feroviare SA
2. Asocierea SC Strabag SRL SC Tancrad SRL
3. SC Consinit SRL
4. Asocierea Azvi SA SC Straco Grup SRL
AP 148715/
25.12.2013
LD - LICITATIE DESCHISA
comisiei de evaluare
Prin Decizia 3973 / 05.11.2013 CNSC admite in parte contestatia
formulata de SC THALES SYSTEMS ROMANIA si obliga
autoritatea contractata sa formuleze solicitari de clarificari
contestatorului cu respectarea prevederilor legale
Prin adresa nr.730/18.11.2013 SC THALES SYSTEMS ROMANIA
depune plangere la Curtea de Apel impotriva deciziei
CNSC nr. 3973/C2/4092/5.11.2013
In data de 25.11.2013 SC THALES SYSTEMS ROMANIA a depus
contestatie la CNSC impotriva solicitarii de clarificari si a adresei
prin care s-a prelungit termenul de raspuns.
Procedura suspendata prin Decizia CNSC 5174/27.11.2013
Prin Decizia CNSC 5174/13.12.2013 e supenda solutionarea contestatiei
Prin Decizia Civila 679/31.01.2014 se respinge plangerea depusa de
SC THALES SYSTEMS ROMANIA din data de 19.11.2013 ca fiind nefondata,
respinge cererea de suspendare
Prin Decizia CNSC 758/C8/5174/17.03.2014 respinge ca
nefondata contestatia si dispune continuarea procedurii.
A fost aprobat raportul procedurii nr. 18/1/949/08.04.2014
In data de 22.04.2014 SC THALES SYSTEMS ROMANIA a depus
contestatie la CNSC inregistrata cu nr. 12372/22.04.2014
Prin Decizia CNSC 1589/C7/1479/28.05.2014 se respinge contestatia
formulata de THALES SYSTEMS ROMANIA ca nefondata si
se dispune continuarea procedurii