Sunteți pe pagina 1din 1

Inserarea și formatarea tabelelor, operații în tabele

Fișă de lucru

1. Să se creeze un tabel de forma următoare. Textul tabelului este scris cu Courier New de 12 pct,
Bold, aliniat ca în tabelul de mai jos:
NR. MEDIA
NUMELE ŞI PRENUMELE NOTĂ 1 NOTĂ 2
CRT. GENERALĂ
1 Antonescu Andreea 8 9 Medie
2 Ionescu Margareta 9 9 Medie
3 Popescu Tudor 7 8 Medie
2. Lăţimile coloanelor tabelului sunt următoarele:
 prima coloană: 1,4 cm
 a doua coloană:8,6 cm
 a treia coloană: 4,5cm
3. Inseraţi un rând la sfârşitul tabelului în care vă scrieţi numele. Numele va scris cu Arial Narrow
de 10 pct, bold, culoare roşie, aliniat Stânga-jos.
4. Înălţimea rândului introdus: 1,8 cm
5. Mai introduceţi un rând la începutul tabelului. Uniţi celulele acestui rând şi scrieţi textul:
TABEL MEDII TIC 9X.
6. Aplicați rândului introdus la punctul anterior o culoare de umplere la alegere.
7. Calculati media generală pentru fiecare elev în parte, folosind funcția AVERAGE(LEFT).
8. Orientaţi textul NR.CRT. pe verticală.
9. Modificaţi conturul tabelului astfel încât să fie scris cu linii triple, cu grosimea de 1 ½ pt şi
culoare albastră.
10. Aplicați tabelului
 bordură interioară dublă de culoare verde și grosime 1 pct.,
 bordură exterioară cu linie punctată de culoare roșie și grosime 3 pct.
11. Sortați înregistrările după coloana Media generală.
12. Realizați, pe baza datelor din tabel, o diagramă cu structură radială (disc), pe care o introduceți
după tabel.
13. Realizați următorul tabel:

14. Salvați documentul cu numele vostru si clasa, după exemplul următor:


„nume_prenume_clasa”.