Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Data : 11.02.20.20
Grupa:mică B
Educatoare:
TEMA ANUALA: “ Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “Lumea necuvântătoarelor”
TEMA SAPTAMANALA: ”La Zoo”
DOMENIU EXPERIENTIAL: DEC – Educație artistico – plastică
TEMA ACTIVITATII : “ Măşti haioase cu chip de animale”
TIPUL ACTIVITATII: consolidare de priceperi si deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE : pictură
DIMENIUNI DE DEZVOLTARE:
A1 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
COMPORTAMENTE VIZATE:
A1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
A2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.
SCOPUL ACTIVITATII : Consolidarea deprinderilor de organizare a compoziţiei plastice
în vederea stimulării expresivităţii şi creativităţii prin pictură.
OBIECTIVE OPERATIONALE :
 sa denumească materialele si instrumentele de lucru puse la dispoziție ;
 să realizeze cu ajutorul pensulei aplicarea acuarelei pe suprafaţa dată, respectând
indicațiile primite
 sa-si exprime opinia fata de lucrarea proprie si a colegilor, motivandu-si parerea.
Strategii didactice
a) Metode şi procedee: conversaţia, observarea, explicaţia, exerciţiul, demonstrația.
b) Material didactic: măşti (pisică, şoricel, iepuraş, urs, lup), planşe demonstrative, suport măşti cu
chip de animale (vulpe, câine) conturate pe carton , pensule, acuarelă, șervețele
Forme de organizare: frontal, pe grupe şi individual.
DURATA: 10-15minute
Bibliografie:
 CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1 -2019- Anexa la ordinul ministrului
Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

1
Nr. Evenimentul Conținutul Instructiv - Educativ Metode si Evaluare
crt. Didactic Procedee
1. Moment Pentru ca activitatea sa se desfășoare in
organizatoric bune condiții, se vor realiza:
- aerisirea salii de grupa;
- aranjarea scăunelelor si a
măsuțelor sub forma de careu
deschis;
- pregătirea materialului didactic la
îndemâna copiilor.

2. Captarea Voi aduce copiilor un plic în care se vor conversația frontală


atenției regăsi măşti de animale domestice și
sălbatice.
3. Anunțarea Le comunic copiilor că astăzi vom picta conversația frontală
temei măşti haioase cu chip de animale.
și a
obiectivelor
4. Intuirea materialului didactic: conversația
Dirijarea Copiii descoperă şi intuiesc materialele
învățării de pe măsuţă: spațiul funcțional dat exerciţiul
(coala de desen cu conturul măştii),
acuarele, pensule, șervețel. observarea
\frontală
Prezentarea planşelor model: explicaţia
Voi expune două planşe model: una în
care este pictat un animal domestic demonstra-
(câinele), iar cea de a doua în care este ţia
pictat un animal sălbatic (vulpea) . Se
recunoaşte chipul măştii şi se intuiesc individua-
culorile fiecărui model. lă

Explicarea si demonstrarea modului de


lucru
Explic și demonstrez tehnica de lucru:
mai întai punem degetul arătător pe nasul
animalului, luăm pensula o punem în
acuarelă, apoi aplicăm pe zonă potrivită,
după ce am aplicat una din culori ștergem
pensula pe șervețel și apoi aplicam și
cealaltă culoare.

Fixarea tehnicii de lucru

2
Se repetă împreună cu copiii tehnica de
lucru.

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor


mici ai mâinii: Mişcăm degeţelele,
Și batem palmele,
Pumnișorii îi rotim și apoi îi si lovim.

Efectuarea lucrărilor de către copii.


Voi dirija activitatea şi voi interveni
ajutându-i pe aceștia, acolo unde este
cazul. Voi încuraja copiii.

5. Obţinerea - Ce am lucrat noi astăzi? conversația frontală


performanţei - Ce materiale am folosit?
şi asigurarea - Ce culori am folosit?
retenţiei şi a
transferului
de idei
6. Încheierea Voi face aprecieri generale asupra conversația frontală
activității modului de desfăşurare a activităţii şi a individua-
lucrărilor executate de copii. lă
Măştilor le vom aplica elastic și le vom
folosi la spectacolul ,,Carnavalul
veseliei”.