Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE CÎ
B-
0

Se

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

De la data 1.11.2016 și până în SC NAVROM GALAŢI SA


prezent
Denumirea angajatorului SC NAVROM GALAŢI SA

Scrieţi principalele activităţi şi


responsabilităţi Toate activităţile responsabile unui marinar stagiar

Tipul sau sectorul de activitate Sectorul de activitate: Navigaţie fluvială


Responsabilități Responsabilităţile unui marinar stagiar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2012-2016 Colegiul Tehnic “Ion Calificarea obținută: Protecţia mediului
Mincu” Focşani
Principalele module studiate:
 Chimie
 Fizică
 Matematică
 Meteorologie
 Hidrologie

COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă Română

ALTE LIMBI STRĂINE ÎNȚELEGERE VORBIRE


CUNOSCUTE Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversație
Limba engleză B2 B2 A1 A1
Limba franceză
A1 A2 A1 A1
Limba italiană
B2 B2 B2 B2
Competenţe și abilități sociale ▪ Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de
noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale, competențe
dobândite în urma realizării activităților la locul de muncă.
Competenţe și aptitudini ▪ Capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare
organizatorice - Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres si de a respecta termene limită
- Capacitate de analiză a sarcinilor
- Capacitate de evaluare abilitati profesionale
- Spirit analitic
- Lucru în echipă
- Spirit de evaluare și îmbunătățire
- Monitorizarea lucrului echipei
- Capacitate de autoperfectionare
- Autodidactă.
Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională

Competențe O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™


informatice

Permis conduere Categoria B