Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele ……………………………………………

TEST la geometrie clasa a VI-a nr 1


1) În figura 1 se cunosc : M fig 1
m(∢BMC) = m ( ∢DMC)
[BM] ≡ [DM]
Arătaţi că Δ MBC este congruent cu Δ MDC
Ip:………………………………….
………………………………
……………………………….. B D
C : …………………………………
Dem:
C

R T fig 2
2) În figura 2 se cunosc :
m(∢ RPS) = m ( ∢ TSP)
m(∢ RSP) = m ( ∢ TPS)
Se cere să demonstraţi că
[RP] ≡ [TS]
P S
Ip:………………………………….
………………………………
………………………………..
C : …………………………………
Dem:
3) În figura 3 se dau :
[AE] ≡ [A I ] A fig 3
U este mijlocul segmentului [EI]
a) Arătaţi că ∢ AUE ≡ ∢ AUI
b) Arătaţi că dreptele AU şi EI
sunt perpendiculare
Ip:………………………………….
………………………………
………………………………..
C : …………………………………
Dem: E I
U

1. 4. a) Ce este inaltimea intr-un triunghi?


b) Ce este mediatoarea unui segment?
c) Enuntati cazul de congruentă L.U.L.
d)Ce este mediana intr-un triunghi?

Fiecare exerciţiu valorează 2 puncte. Se acordă 2 puncte din oficiu. Succes!


Numele şi prenumele ……………………………………………

TEST la geometrie clasa a VI-a nr 2


1) În figura 1 se cunosc : M fig 1
m(∢ BCM) = m ( ∢DCM)
[BC] ≡ [DC]
Arătaţi că Δ MBC este congruent cu Δ MDC
Ip:………………………………….
………………………………
……………………………….. B D
C : …………………………………
Dem:
C

T L fig 2
2) În figura 2 se cunosc :
m(∢ TFG) = m ( ∢ LGF)
m(∢ TGF) = m ( ∢ LFG)
Se cere să demonstraţi că
[TG] ≡ [LF]
F G
Ip:………………………………….
………………………………
………………………………..
C : …………………………………
Dem:
3) În figura 3 se dau :
[AB] ≡ [A C ] A fig 3
D este mijlocul segmentului [BC]
a) Arătaţi că ∢ BDA ≡ ∢ CDA
b) Arătaţi că dreptele AD şi BC
sunt perpendiculare
Ip:………………………………….
………………………………
………………………………..
C : …………………………………
Dem: B C
D

4.a) Ce este inaltimea intr-un triunghi?


b) Ce este mediatoarea unui segment?
c) Enuntati cazul de congruentă U.L.U.
d)Ce este mediana intr-un triunghi?

Fiecare exerciţiu valorează 2 puncte. Se acordă 2 puncte din oficiu. Succes!