Sunteți pe pagina 1din 9

R.A. G.C.L.

BARLAD

DECIZIA
nr. 218 din data 15.07.2005

Ing. Vladimir Odochia, director general al RA G.C.L. Barlad;


In baza Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 8/05.07.2002, privind numirea
directorului Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Barlad, a prevederilor art. 40
alin.1 din Legea nr. 53 – Codul Muncii, privind prerogativele angajatorului ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat
ca societati comerciale si regii autonome;
In conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protectia Civila ;

D E C I D E :

Art. 1 Incepand cu data emiterii prezentei decizii, la nivelul RA GCL Barlad se


reorgenizeaza Comisia de protectie civila in urmatoarea componenta:

1. Ing. CONSTANTIN RUSU – ajutor cu probleme organizatorice


2. Ing. IULIAN CUCOS - ajutor cu probleme de pregatire
3. Ing. GRIGORE MARCU - ajutor cu probleme tehnice
4. Ec. CATALIN RUSU - ajutor cu probleme de logistica

Art. 2 Incepand cu data emiterii prezentei, se nominalizeaza personalul incadrat in


formatiunile de protectie civila, conform tabelelor anexate.

Art. 3 Membrii Comisiei de protectie civila si persoanele nominalizate in formatiunile de


protectie civila sunt obligate sa indeplinesca atributiile care le revin, corespunzator functiilor
nominalizate, in conformitate cu prevederile actelor normative si a instructiunilor elaborate de
Inspectoratul de Urgenta al Judetului Vaslui.

Art. 4 Prezenta decizie completeaza sarcinile de serviciu actuale.

Art. 5 Prezenta decizie se comunica :

- Inspectorului de protectie civila


- Membrilor comisiei
- Personalului nominalizat
- Biroului Organizare Personal

DIRECTOR GENERAL,
Ing. VLADIMIR ODOCHIA
Intocmit,
MANOLE ADRIAN
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

I. PERSONAL DE CONDUCERE

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 VLADIMIR Sef Director Conducere
ODOCHIA protectie general
civila
2 ANTON Inspector Inginer TESA
GHEORGHIU protectie PM,PSI,
civila PC
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

II. COMISIA DE PROTECTIE CIVILA

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 CONSTANTIN ajutor cu Director Conducere 418488 AB
RUSU organizarea tehnic IV
2 IULIAN ajutor cu Inginer TESA
CUCOS probleme de PM,PSI,
pregatire PC
3 GRIGORE ajutor cu Inginer TESA
MARCU probleme TIME
tehnice
4 CATALIN ajutor cu Economi TESA
RUSU probleme de st PCA
logistica
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

III. FORMATII DE PROTECTIE CIVILA

1. ECHIPA DE CERCETARE DESERVIRE

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 BARLADEANU Sef echipa Instalator Canalizare
COSTICA
2 BORCEA Membru Instalator Canalizare
MIHAITA
3 CIOBOTARU Membru Instalator Canalizare
ZAHARIA
4 NISTOR Membru Instalator Canalizare
TOADER
5 TARZIMAN Membru Lacatus Canalizare
DUMITRU

R.A. G.C.L. BARLAD


TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

III. FORMATII DE PROTECTIE CIVILA

2. ECHIPA DE TRANSMISIUNI ALARMARE

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 GABARA EMIL Sef echipa Sing. Birou
TIME
2 ANGHELUTA Membru Inginer Sectia Apa
OVIDIU -canal
3 DUMITRIU Membru Controlor Salubritate
DANIEL
4 HULTOANA Membru Incasator Birou PCA
ANDREI
5 POPESCU Membru Executor Birou ACS
LAURENTIU
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

IV. DETASAMENT PROTECTIE CIVILA – TIP 1

1. GRUPA DE DEBLOCARE SALVARE

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
SUFRAGIU Sef Inginer Sector Apa
AURELIAN detasament
1 BARLADEANU Sef grupa Instalator Sector Apa
ION
2 BEJAN STEFAN Membru Operator Sector Apa
hidraulic
3 LUCA TOADER Membru Instalator Sector Apa
4 FURCOI MIHAI Membru Instalator Sector Apa
5 MORISCA Membru Sudor Sector Apa
VASILE
6 NAZDRAVANU Membru Mecanic Sector Apa
VALERICA
7 DUMITRIU Membru Instalator Sector Apa
IULIAN
8 KIUS NARCIS Membru Lacatus Sector Apa
9 MOLOMAN Membru Mecanic Sector Apa
IONEL
10 PALL STEFAN Membru Mecanic Sector Apa
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

IV. DETASAMENT PROTECTIE CIVILA – TIP 1

2. GRUPA SANITARA

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 CORCODEL Sef grupa Laborant Sector Apa
DOMINTA
2 CAUIA Membru Laborant Sector Apa
VIOREL
3 CORCODEL Membru Laborant Sector Apa
DOMNITA
4 DUMITRASC Membru Laborant Sector Apa
LUMINITA
5 UNGUREANU Membru Laborant Sector Apa
IULIAN
6 DANILIUC Membru Laborant Sector Apa
CRISTINA
7 RADU DANUT Membru Lacatus Sector Apa
8 BAICAN Membru Incasator Birou ACS
DUMITRU
9 GENTIMIR Membru Incasator Birou ACS
ALEXANDRU
10 APOSTOLIDE Membru Incasator Birou ACS
IANCU
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

IV. DETASAMENT PROTECTIE CIVILA – TIP 1

3. GRUPA DE PROTECTIE NBC

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 MARASESCU Sef grupa Laborant Sector Apa
GEORGETA
2 CRETU PUSA Membru Laborant Sector
Canalizare
3 STRAT Membru Laborant Sector
LILIANA Canalizare
4 CODREANU Membru Laborant Sector
DESPINA Canalizare
5 PLESU Membru Lacatus Sector
AURELIAN Canalizare
6 OLTEANU Membru Electrician Sector
VASILE Canalizare
7 RUSU Membru Lacatus Sector
DUMITRU Canalizare
8 COSTIN NICU Membru Electrician Sector
Canalizare
9 DRANGA Membru Instalator Sector
NICOLAE Canalizare
10 ALEXANDRU Membru Incasator Sector
COSTEL Canalizare
R.A. G.C.L. BARLAD

TABEL NOMINAL

CU INCADRAREA PERSONALULUI DE PROTECTIE CIVILA

IV. DETASAMENT PROTECTIE CIVILA – TIP 1

4. GRUPA DE LOGISTICA

Nr. Numele si Functia Locul de Telefon Gr. Obs


crt prenumele In pr.civila Admin. munca domiciliu sang.
1 TIPISCA Sef grupa Revizor Sector
GHEORGHE Transport
2 MICU Membru Sofer Sector
GHEORGHITA Transport
3 BUJOR ION Membru Sofer Sector
Transport
4 TATARU Membru Sofer Sector
TOADER Transport
5 GRIGORAS Membru Mecanic Sector
STEFAN Transport
6 SERBAN Membru Sofer Sector
GHEORGHE Transport
7 TAPU VASILE Membru Tractorist Sector
Transport
8 GIUSCA Membru Mecanic Sector
STEFAN Transport
9 ANTON Membru Sofer Sector
VASILE Transport
10 CODREANU Membru Mecanic Sector
EUGEN Transport