Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire societate

Sediu social/sediu administrativ


Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)
Licenţa de funcţionare nr. _____/P/________
Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

CĂTRE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ____________
- Serviciul de Ordine Publică -

În temeiul art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, urmare a (după caz) schimbării sediului social al societăţii din
______________________________________________________________________
în_______________________________________________________________________,
/schimbării denumirii societăţii / schimbării formei de organizare a societăţii / modificării
serviciilor supuse licenţierii, vă înaintăm documentele doveditoare, licenţa de funcţionare
nr. ____/P/_______, în original, pentru actualizarea tipizatului şi 2 (două) exemplare ale
R.O.F.-ului, spre aprobare.
Societatea îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de identificare sau
cu caracter personal de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu stimă,

DATA CONDUCĂTOR SOCIETATE


(calitatea conducătorului, după caz)
___.___.201__ NUME ŞI PRENUME (în clar)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Timp estimat completării cererii: 5 minute