Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire societate

Sediu social/sediu administrativ


Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)
Licenţa de funcţionare nr. _____/P/________
Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

CĂTRE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ____________
- Serviciul de Ordine Publică -

În temeiul art. 28 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înaintăm documentele necesare în vederea reînnoirii licenţei de
funcţionare nr. ______/P/________ în domeniul pazei şi protecţiei, conform art. 19 alin.
(2) din Legea nr. 333/2003 (republicată), în vederea desfăşurării: (după caz)
 serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii
de consultanţă în domeniu;
 serviciilor de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii
de consultanţă în domeniu;
 serviciilor de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi
servicii de consultanţă în domeniu.
Societatea îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de identificare sau
cu caracter personal de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu stimă,

DATA CONDUCĂTOR SOCIETATE


(calitatea conducătorului, după caz)
___.___.201__ NUME ŞI PRENUME (în clar)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Timp estimat completării cererii: 5 minute