Sunteți pe pagina 1din 1

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE

ÎN CAZUL PRODUCERII CUTREMURELOR DE PĂMÂNT:

 Păstraţi-vă calmul şi nu intraţi în panică.


 Adăpostiţi-vă sub bancă sau catedră.
 Nu părăsiţi sala de clasă decât după ce aţi fost anunţaţi de cineva din exterior că
se poate ieşi din clasă fără pericol.
 Dacă seismul v-a surprins pe holuri, nu încercaţi să coborâţi scările, ci intraţi în
sălile de clasă şi adăpostiţi-vă sub bancă sau catedră.
 Depărtaţi-vă de ferestre şi de obiectele înalte care ar putea să vă lovească prin
cădere.
 Dacă seismul v-a surprins în exteriorul clădirii, depărtaţi-vă de aceasta, stâlpi sau
alte obiecte în echilibru precar, la o distanţă să vă asigure spaţiul de siguranţă în
cazul prăbuşirii.
 Nu uitaţi că în cadrul unei clădiri elementele cele mai vulnerabile la seism sunt
scările.
 Nu amplificaţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea.
 Acordaţi ajutor colegilor răniţi şi îi supravegheaţi până la sosirea echipelor de
salvare.
 Dacă vi se solicită, ajutaţi echipele specializate de intervenţie, respectând
dispoziţiile acestora.

CUM NE PROTEJĂM DE TRĂSNETE:

 Dacă suntem surprinşi de furtună nu ne adăpostim sub căpiţe de fân izolate;


putem fi în siguranţă dacă intrăm într-o clădire.
 Dacă ne aflăm în locuri deschise, stăm jos ghemuiţi; nu ne aşezăm lângă copaci
izolaţi, nu stăm pe deal.
 Nu intrăm în apă.
 Ne îndepărtăm de obiectele metalice, precum: bicicletele, motocicletele,
cărucioarele de metal sau uneltele agricole.
 Dacă ne aflăm în casă, închidem uşile şi ferestrele pentru a evita formarea de
curenţi în interiorul încăperii.
 Scoatem din priză aparatele electronice (acestea ar trebui să aibă împământare).

CUM PROCEDĂM
ÎN CAZUL ÎN CARE DESCOPERIM MUNIŢII NEEXPLODATE:

 Nu atingeţi, nu loviţi, nu mişcaţi muniţia descoperită !


 Nu ridicaţi, nu transportaţi, nu depozitaţi în încăperi muniţia neexplodată !
 Nu încercaţi să demontaţi sau să tăiaţi elementele de muniţie descoperite !
 Nu faceţi focul în apropierea muniţiei descoperite !
 Feriţi copiii de muniţie.
 Anunţaţi CENTRUL OPERAŢIONAL la telefon 981, dacă găsiţi proiectile !