Sunteți pe pagina 1din 2

“A educa înseamnă în același timp a comunica o învățătura, a forma

sensibilitatea si judecata, a trezi imaginația creatoare”

(Gaston Berger – „Omul modern si educația sa. Psihologie si educație”)

Școala si accesul la educație, satisface nevoia copilului de a se simți competent, integrat in


colectiv, parte componenta a unui grup, permițându-i in același timp să-și formeze si
păstreze individualitatea și independența. Pentru că suntem conștienți de importanta anilor
de scoală, prioritățile noastre sunt: pregătirea elevilor, prin formarea de competențe care
sa le permită sa-si găsească menirea sociala, capacitarea lor in a deveni independenți si
valorificarea aptitudinilor fiecărui elev in parte, pentru a le cultiva respectul şi stima de
sine.

MISIUNEA NOASTRĂ ESTE FURNIZAREA DE SERVICII IN DOMENIUL


INFORMAȚIONAL ȘI EDUCAȚIONAL, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC IN CIRCUITUL EUROPEAN, CU PĂSTRAREA
PARTICULARITĂȚILOR DE NEAM SI ZONA.

VIZIUNEA INSTITUȚIEI NOASTRE ESTE ASIGURAREA COERENTEI


ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ÎNCEPUTE ÎN FAMILIE, COMUNICAREA CU CEI DIN
JUR PRIN MODELE PROPRII, PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE CU
SCOPUL PĂSTRĂRII TRADIȚIILOR, DAR SI A INTRODUCERII A TOT CEEA CE
ÎNSEAMNĂ NOU, MODERN, ASTFEL ÎNCÂT EDUCAȚIA ȘI INSTRUIREA PRIMITĂ
SĂ CORESPUNDĂ STANDARDELOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE ȘI SĂ FIE UN
PUNCT DE REFERINȚĂ PENTRU CELELALTE ŞCOLI DE ACELAȘI NIVEL ŞI NU
NUMAI PENTRU ACESTEA.
“A educa înseamnă în același timp a comunica o învățătura, a forma
sensibilitatea si judecata, a trezi imaginația creatoare”

(Gaston Berger – „Omul modern si educația sa. Psihologie si educație”)

ŢINTE – INDICATORI DE IMPACT

 Până în 2018, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 4%
la nivel regional (faţă de 7,5% în 2002, conf. INS, datele din AMIGO)
 Reducerea cu 50% până în 2018 a ponderii absolvenţilor şomeri în numărul
total de şomeri la nivel regional (în 2002, 34% din şomeri erau tineri între 15-24 ani,
conf. INS, datele din AMIGO)
 Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic actualizate şi accesibile
privind nevoile de calificare
 Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de
pregătire şi calificări)
 Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor
formate la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare
 Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte
servicii în folosul comunităţii
 Implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT
 Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere,
infrastructura de utilităţi)
 Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire
 Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică şi
de specialitate, începând cu anul şcolar 2012-2013
 Facilitarea adaptărilor şi schimbărilor din sistem prin măsuri de sprijin pentru
atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din ÎPT
 Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie
ale şcolilor
 Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali
 Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje
 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu