Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume),..................................................................,

în calitate de (funcția)................................................................. în cadrul


(organizația) ..............................................................................................................
.confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și
locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi
organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : .......................................................................................

Prenume : ............................................................................................

Data nașterii: .....................................................................................

Adresa: ................................................................................................

Domeniul activității profesionale : .........................................................

Locul de desfășurare al activității


profesionale: ........................................................

Traseul deplasării: .....................................................................................................

Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii
bolilor.

DATA SEMNĂTURA

S-ar putea să vă placă și