Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si prenume:

Clasa:
Data:
Nr. 1

Se acorda un 1p din oficiu

3p (0,2p grila) Alegeti raspunsul corect. Este corecta o singura varianta de raspuns.

1. Ribozomii:
a. se mai numesc si dictiozomi
b. sunt delimitati de o membrane dubla
c. au rol in sinteza proteica
d. sunt organite specifice

2. Organite specifice neuronului:


a. miofibrilele si corpii tigroizi
b. neurofibrile si RER
c. miofibrile si corpusculi Nissl
d. neurofibrile si corpi tigroizi

3. Celula procariota:
a. este lipsita de membrane celulara
b. are nucleu adevarat delimitat de o membrana nucleara
c. materialul genetic este dispersat in citoplasma
d. este caracteristica plantelor si fungilor

4. Centru activitatii celulare este:


a. centrozomul
b. centriolul
c. nucleul
d. nucleolul

5. Peretele celular al procariotelor:


a. este fosfolipidic
b. este polizaharidic
c. contine ca substanta caracteristica celuloza
d. contine un dublu strat de fosfolipide asociate cu proteine transmembranare

6. Aparatul Golgi:
a. se afla in aprpoierea nucleului
b. lipseste la celulele secretoare
c. are rol in respiratia celulara
d. a fost descoperit de G.E.Palade, de aceea se numeste si reticul endoplasmatic (RE)

7. Neurofibrilele:
a. sunt consolidate de citoscheletul celulei nervoase
b. au rol de susținere și de a facilita conducerea impulsului nervos
c. sunt mase compacte de proteine care se colorează cu coloranții bazici
d. sunt formate din miofilamente dispuse în aranjamente hexagonale

8. Enzimele sunt:
a. au rol structural, intrând în componenţa pereţilor celulari la eucariote
b. sunt molecule de origine fosofolipidica
c. au rol de depozit al substantelor de rezerva sau intra in compozitia membranei celulare
d. determina viteza, direcţia şi succesiunea reactiilor chimice din celula

9. Cloroplastele:
a. sunt organite specifice procariotelor
b. conţin în stromă enzime, ADN, ARN, ribozomi, ioni
c. prezintă pe membrana externă pigmenți fotosintetizanți (clorofila)
d. convertesc adenozintrifosfatul în energie luminoasă cu producere de energie

10. Cel care a vizulaizat la microscop pentru prima data ribozomii si a inteles rolul lor in
celula a fost:
a. Robert Brown
b. G.E.Palade
c. Robert Hooke
d. Camillo Golgi

11. Hialoplasma celulei eucariote:


a. din punct de vedere chimic este un sistem coloidal
b. se află în stare de gel permanent
c. la nivelul ei se descompun substanțe organice insolubile
d. este formata din organitele celulare

12. Mezozomul:
a. are lor in digestia intracelulara
b. are lor in depozitarea substantelor de rezerva
c. este absent la celula animala
d. rezultă prin plierea membranei celulare la eucariote

13. Care sunt organitele la nivelul cărora se sintetizează ATP:

a.Lizozomii
b.Ribozomii
c.Centrozomul
d.Reticulul endoplasmatic rugos
e.Mitocondriile

14. Care din urmatoarele organite celulare nu sunt prezente în toate celulele eucariote:
a. Lizozomii
b. Ribozomii
c. Centrozomul
d. Aparatul Golgi
e. Mitocondriile

15. Ergastoplasma:

a. sunt organite sferice delimitate de o membrana dubla


b. reprezintă sediul fosforilării oxidative
c. are rol în transportul intracitoplasmatic
d. are rol în sinteza digestia celulară
e. este forma diferenţiată a ribozomilor

B. Notati cu adevarat A sau fals F urmatoarele enunturi. Daca este fals, modificati-l
partial pentru a deveni adevarat. 1,6p (0,4p enunt modificat corect unde este
necesar, 0,2p enunt corect notat A/F)
1. Membrana celulara a plantelor este formata in special din celuloza si hemiceluloza.
2. Nucleoidul este delimitat de o membrana nucleara, fiind difuz in citoplasma.
3. Centrozomul lipseste in neuroni deoarece nu se divid.
4. Componentele principale ale unei celule sunt: perete celular, citoplasma si nucleu.

1,4 p C. Celula este unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor:

0,4 p a. Dati 2 exemple de 2 componente celulare cu membrane dubla si precizati rolul


acestora
b. Corpul uman conţine 4-5% substanţe minerale, dintre care circa 4/5 se găsesc în
schelet, restul în muşchi şi în celelalte ţesuturi.Calculaţi:
0,5p - cantitatea de substanţe minerale din schelet la un copil de 30 kg;
0,5p - cantitatea de substanţe minerale din muşchi şi alte ţesuturi la un adult de 80 kg.

3p Celula sta la baza alcatuirii tuturor organismelor vii:

0,5p a. Precizati organitele caracteristice celulei eucariote (2)


1,5p b. Identificaţi structura celulei vegetale în desenul de mai jos: completaţi denumirile
compomentelor celulare (0,1 p fiecare componenta identificata corect)
1p c. Alcatuiti un scurt eseu (4-5 propozitii) intitulat “Celula procariota si eucariota –
asemanari si deosebiri” in care sa folositi urmatorele cuvinte: nucleoid, cloroplast,
ribozomi, mitocondrii, perete celular, mureina, mozaic fluid, proteine transmembranare,
plasmalema, stroma,1p