Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Anul universitar 2009 - 2010

Titlul cursului : Tehnici de lucru in audiovizual - radio

Titular: Asist. Univ. Antonia Matei

Anul de studii: II

Descrierea cursului :

Având în vedere particularităţile acestui domeniu de instruire, seminariile au specific de


Laborator. Acestea sunt organizate pe grupe şi uneori chiar pe grupuri de lucru, în condiţiile în care
unii dintre studenţi sunt pe teren, în spaţiul dedicat procesului de invăţământ.

Se porneşte de la transmiterea către studenţi a informaţiilor referitoare la subiectul abordat,


prin predarea teoriei existente, prevăzută în silabus. Aici se folosesc atât predarea cât şi
exemplificările, prin prezentarea unor texte sau materiale audio înregistrate cu alte ocazii. Analiza şi
dicuţiile referitoare la calitatea acestora se face cu toată grupa, fiecare student avînd posibilitatea să-
şi spună părerea, sub coordonarea şi îndrumarea cadrului didactic.

Se va urmări inţierea studenţilor în tehnicile de redactare radio, prin elaborarea unor materiale
bazate pe cunoaşterea genurilor jurnalistice -ştirea, relatarea, vox pop-ul, microinterviul, reportajul
pentru ştiri.

Obiective :

Disciplina îşi propune să ofere stundenţilor cadrul teoretic şi practic pentru însuşirea elementelor de
compoziţie şi a regulilor specifice de redactare în jurnalismul de radio. Ei vor efectua aplicaţii,
pentru a pune în practică regulile de scriitură radio şi vor dobândi abilităţile necesare colectării,
evaluării şi prelucrării informaţiilor. În acelaşi timp se va urmari cu atenţie calitatea materialelor
jurnalistice folosite ca inserturi în ştiri.

Nota finală reprezintă media dintre nota primita pentru temele de laborator, nota
pentru activitatea din timpul laboratorului, nota pentru tema practica finala şi nota obţinuta
la testul de verificare a cunoştinţelor teoretice.
Tematica:

1. Introducere. Prezentarea disciplinei, tematicii şi bibliografiei.

2. Stilul comunicaţional, scris şi oral. Relaţia dintre conţinut şi formă în mesajul scris şi în cel
audio. Cuvântul rostit. Calităţile de bază ale stilului oral. Exigenţe în redactarea unui mesaj
oral, piramida inversată, vocabular, lungimea frazelor, folosirea verbelor (densitate, timp,
diateză). Importanţa unghiului de abordare.

Aplicatie: Exerciţii de rescriere a unor texte, vizând satisfacerea exigenţelor stilului oral.

Bibliografie:

Coman, Mihai coord. (2001), „Manual de jurnalism”, vol. I, ediţia a II-a, ed. Polirom,
p.214-217

Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri


informative”, ed. ALL, p.19-24, 134-140.

Traciuc, Vasile (2003), „Jurnalism radio”, ed. Tritonic, p.31-36

3. Elemente de scriitură radiofonică. Structura şi topica frazei. Timpul verbelor. Diateza.


Construcţii negative.Vocabular. titulaturi şi funcţii. Pronume personale. Cifre şi abrevieri.
Citate. Cuvinte de tranziţie.

Aplicaţie: Exerciţii de scriitură radiofonică.

Bibliografie:

Coman, Mihai coord. (2001), „Manual de jurnalism”, vol. I, ediţia a II-a, ed. Polirom,
p.228-229

Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri


informative”, ed. ALL, p.25-54,107-112

Traciuc, Vasile (2003), „Jurnalism radio”, ed. Tritonic, p.62-64

4. Ştirea de radio. Definiţie, tipologie (flash, complexă; hard news şi soft news), caracteristici
(elementele care dau unui eveniment valoarea de ştire, unghiul de abordare). Tipuri de lead.

Aplicaţie: Exerciţii de organizare şi structurare a informaţiilor pentru redactarea unei ştiri


radio.

Aplicaţie: Transformare unor ştiri din presa scrisă în ştiri de radio.

Aplicaţie: Rescrierea unor ştiri radio, schimbând unghiul de abordare.

Aplicaţie: Exerciţii de compunere şi scriere a lead-ului, în funcţie de tipul de ştire şi de


audienţa căreia îi este adresată.
Bibliografie:

Coman, Mihai coord. (2001), „Manual de jurnalism”, vol. I, ediţia a II-a, ed. Polirom,
p.220-223, 225-227

Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri


informative”, ed. ALL, p.55-98

Traciuc, Vasile (2003), „Jurnalism radio”, ed. Tritonic, p.48-54, 57-61

5. Leadurile. Exerciţii de redactare.

Aplicaţie: Redactarea de ştiri radio având în vedere leadurile.

Bibliografie:

Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri


informative”, ed. ALL, p. 83 - 98

6. Exerciții de dicție

7. Inserturile sonore. Rolul vocilor în ştirea de radio. Declaraţia, vox pop-ul, relatarea,
microinterviul, reportajul pentru ştiri

Aplicaţie: Realizarea de știri care să conțină aceste genuri jurnalistice.

Bibliografie:

Coman, Mihai coord. (2001), „Manual de jurnalism”, vol. I, ediţia a II-a, ed. Polirom,
p.230-233

Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri


informative”, ed. ALL, p.75-81, 113-115

Traciuc, Vasile (2003), „Jurnalism radio”, ed. Tritonic, p.66-67 şi 80-82

Aplicaţie: Elaborarea unei relatări si a unui reportaj pentru o ştirea pe aceiaşi temă.

Exerciții pentru realizarea de ştiri cu insert

8.Buletinele radio – teorie și practică

Aplicație: realizare buletine radio

9 - 10. Jurnalele radio

Aplicație: realizare jurnale radio

Bibliografie buletine si jurnale radio:

Traciuc, Vasile (2007), „Jurnalism radio”, ed. Tritonic, p. 64 - 71


Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri
informative”, ed. ALL, p.146 - 158

11. Test final teoretic.