Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE

LA FINALUL CLASEI a II-a


2020

MODEL
TEST 2

CITIT

Judeţul / sectorul...........................................................................................

Localitatea......................................................................................................

Şcoala.............................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului.........................................................

.........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

Făt-Frumos iese din poveste


adaptare după Silvia Kerim

Bunicul veni să-i aducă nepotului o farfuriuță cu fructe.


Văzând dezordinea din cameră, spuse:
‒ Știu că astăzi Făt-Frumos va ieși dintr-o poveste și cred că va
trece prin camera ta. El nu bate niciodată la ușă... așa că trebuie să
fii oricând pregătit pentru o vizită!
Băiatului îi plăcea să cumpere lapte, să strângă masa și să
șteargă praful, dar i se părea complicat să facă ordine.
Gândindu-se la spusele bunicului, începu să facă ordine. Chiar
înainte să termine, îl văzu pe Făt-Frumos străbătând, cu eleganță,
cameră. Era înalt, purta o pelerină roșie și o coroană aurie pe cap.
Admiră ordinea din cameră și porni spre altă poveste.
Băiatul se așeză impresionat pe scaun. Tocmai îl văzuse pe
Făt-Frumos ,

Model Test 2 – Citit


EN II – 2020 Pagina 3 din 7
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „A venit Făt-Frumos”;
b) „Băiatul cel harnic și ordonat‟;
c) „Bunicul și nepotul‟;
d) „Făt-Frumos iese din poveste‟.
Nu se completează de către elev
COD
1.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Pentru ce a venit bunicul în camera nepotului?

a) ca să îl ajute să facă ordine în cameră;


b) ca să îi aducă o farfuriuță de fructe;
c) ca să îl ajute să strângă masa;
d) ca să îl roage să șteargă praful.
Nu se completează de către elev
COD
2.

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a văzut bunicul în camera băiatului?

a) dezordine;
b) farfuriuța;
c) fructe;
d) ordine.
Nu se completează de către elev
COD
3.

Model Test 2 – Citit


EN II – 2020 Pagina 4 din 7
4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Din ce cauză bunicul i-a spus băiatului că trebuie să fie oricând pregătit pentru o
vizită?

a) pentru că îi plăcea să șteargă praful;


b) pentru că Făt-Frumos nu bate niciodată la ușă;
c) pentru că lui Făt-Frumos îi place să strângă masa;
d) pentru că îi adusese o farfurioară cu fructe.

Nu se completează de către elev


COD
4.

5. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni care îi plăceau băiatului.

a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
5.

6. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.


Ce a început băiatul să facă, gândindu-se la ce îi spusese bunicul?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
6.

Model Test 2 – Citit


EN II – 2020 Pagina 5 din 7
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine purta o pelerină roșie și o coroană aurie pe cap?

a) bunicul;
b) băiatul;
c) Făt-Frumos;
d) nepotul.
Nu se completează de către elev
COD
7.

8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a făcut Făt-Frumos în camera băiatului?

a) a făcut ordine;
b) a strâns masa;
c) a admirat camera;
d) a șters praful.
Nu se completează de către elev
COD
8.

9. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


De ce a trecut Făt-Frumos prin camera băiatului?

a) ca să facă ordine în cameră;


b) ca să mănânce fructele;
c) ca să pornească spre o altă poveste;
d) ca să șteargă praful și să strângă masa.
Nu se completează de către elev
COD
9.

Model Test 2 – Citit


EN II – 2020 Pagina 6 din 7
10. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

Băiatul se așeză _______________________ pe scaun. Tocmai îl văzuse pe


_______________________ .

Nu se completează de către elev


COD
10.

11. Consideri că trebuie să ai tot timpul ordine în cameră? De ce?


Scrie, pe spaţiul dat, răspunsul tău. Explică alegerea ta.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
11.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Model Test 2 – Citit


EN II – 2020 Pagina 7 din 7