Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Scrierea lui „m” înainte de „p” sau „b”

1. Completează spaţiile cu p sau b. Transcrie cuvintele obţinute.


îm__ărat îm__ădurit îm__ătat îm__rietenit
îm__ăiat îm__uternicit cim__anzeu câm__enesc

2. Subliniază cu roşu grupul de litere mp şi cu verde grupul mb din cuvintele:


bomboană, împărăţie, împodobit, cimbru, îmbunătăţit, câmpie, dumbravă, plimbare,
îmbrăcăminte

3. Obţine cuvinte noi, după model:


bogat – îmbogăţit parte -_______________ podoabă – __________
bolnav - ___________ prieten -_______________ puternic –___________
butelie -___________ pădure –_______________

4. Tăiaţi forma greşită:


cunpăr – cumpăr conpletează – completează conpanie – companie
înbătrânit – îmbătrânit întânpinat – întâmpinat conputer – computer
plinbare – plimbare înpreună – împreună conpunere - compunere

5. Înlocuieşte liniuţa cu litera care lipseşte, apoi transcrie enunţurile:


Cu obrajii î__bujoraţi de emoţie, copiii a__biţioşi participă la concurs.
Trandafirii î__bobociţi î__podobesc grădina.
Sâ__bătă plecăm î__preună cu părinţii în excursie.
Câ__piile au rodit din belşug anul acesta.

6. Desparte în silabe cuvintele:


câmpie - _________________
îmbrăcat -_________________
plimbăreţ -________________
timbru-__________________
întâmplare-_________________
plimbare-___________________