Sunteți pe pagina 1din 13

Str.

500019
tel.: (+40) 268.416.184 | fax: (+40) 268.416.184
f-pse@unitbv.ro | www.unitbv.ro/pse

GHID PENTRU REDACTAREA


(PENTRU DOMENIUL

1. Introducere

de a fi un etalon la care în mod nec


ghid este un model de la în sens pozitiv, statistic
vorbind, în lor nu în ultimul rând, de
personalitatea
ale studentului,
îndrumat de profesorul coordonator al
de

1. la ca s- în paragrafele de mai sus)


2.
3. Cine propune/alege tema?
4. Ce rol are profesorul coordonator?
5. cercetare)?
6.

2. Care sunt fazele/etapele


• Alegerea subiectului;
• provizoriu;
• Cercetarea propriu-
• Prima redactare;
• necesare;

• Corectarea;

• Stabilirea listei bibliografice;

• anexelor;

1
3. ?
Tema pe baza interesului p
( -a mai ocupat cu ocazia diferitelor proiecte derulate pe
parcursul anilor de studiu propus de
ai .
În ambele cazuri, studentul donatorului pentru tema
-o cerere-tip, în care titlul temei i numele coordonatorului. Se

ografiei
etc.

4. Ce rol are profesorul coordonator?


este un profesor abilitat în acest sens,

especta programul stabilit atât pentru buna


-
studentul nu
pentru în elaborarea

punctu

-l

mod analitic lucrarea, poate suger

amprenta

Referatul de
evaluare este un document tezei.

2
5.
-

A. cuprinde:
a) Pagina
b) va
aici se va înscrie, în loc de LUCRARE DE , titlul
c)
d) Cuprinsul:
-v
numerotate cu cifre arabe (1, 2, 3, etc.).
- capitolele vor fi dezvoltate în
1.2, 1.3, 2.1... s.a.m.d.
-t text.
e) Lista tabelelor
f)
g) Lista abrevierilor

B.
introducere un
capitol dedicat

✓ Introducere (1-2 pagini)

, a stadiului temei respective, a obiectivelor

în realizarea ei.

✓ Cadrul teoretic (13-15 pagini)


Aici sunt prezentate fundamentele teoretice (concepte, teorii explicative, modele
abordate.
• pe de- cititorul (examinatorul) în

investigativ.
abordându-se

3
de

, la acestea.

- inconsistente;
-
- în

✓ Partea (20-25 de pagini)


prinde cercetarea la baz cadrul teoretic prezentat
în prima parte. Cercetarea va în va avea un
(de exemplu: Cercetare privind rolul
la elevii din ciclul primar).
Subcapitolele capitolului de cercetare vor fi constituite din:
-P
demersul de cercetare);
-

• obiectivele le va urma
în cercetare);
• formalizate care plauzibile între variabilele

- De , cu referire la:demersurile concrete de
de variabile, etc.)
D
• Explorator

4
, ;
• Descriptiv ;
• Predictiv
predictive ale unor variabile de tip predictor e tip criteriu;
• Experimental -
variabile dependente.


o activ presupune lare -
experimentul);
o pasiv presupune
longitudinale, studii transversale, studii comparative).

o longitudinal - presupune faze repetate
experimente, studii de caz);
o transversal - presupune faze unice
studii comparative).

- Metodologia :
• metodele de cercetare se vor specifica metodele folosite in cercetare (în colectare, în

acelor metode, prin prisma beneficiilor lor);


• instrumentarul cercet se vor descrie instrumentele folosite în colectarea datelor din
punct de vedere al:
o
o structurii
o ;
o

- R (analiza datelor, interpretarea psiho a rezultatelor)


- Co aprecieri finale se vor face referiri aplicate privind:
• ;
• ;


Sub aspect metodologic,

5

le
Ipotezele • ipoteze improprii, care nu
nu
le
la

• ipoteze generale, care nu fac referire la


statistic;

nu
în context experimental;
• ipoteze prea complexe, care fac referire la
variabile, în

• formularea ipotezelor de nul,


în mod
ile ipotezelor
• nu le

• nu
proceduri de testare
Variabilele • variabilelor;

independente;

criteriilor de includere sau de

a •
instrumentelor de cercetare caracteristici psihometrice nu sunt cunoscute;
• omiterea analizei caracteristicilor psihometrice ale
instrumentelor create de autorul tezei.

6
Procedura de recoltare a •
datelor procedurale.

de aplicare a

• la grafice
datelor nu pentru
reprezentarea unor variabile individuale;
• grafice sau tabele incluse la

• cifre, care fac


acestora;


mai multe
teste statistice;

variabile;
• plasarea rezultatelor la testele statistice î

ce pentru prezentarea

prezentate în cursul de specialitate);suficiente pentru majoritatea indicatorilor statistici);
• exces de valori

student;

rea rezultatelor; adesea, datele sunt preluate

prelucrare;

7
ilelor). În principiu,

explicit ipotezele acesteia.

rezultatelor acestora;

fost
bine
iar

acestui rezultat);
Interpretarea î în
în literatura
de specialitate.

Concluzii i aprecieri finale (1-2 pagini)


Subcapitolul

literaturii dedicate temei analizate.

eventualele p

Partea fin
anexele.
bibliografice

expresia atitudinii etice în raport cu sursele de informare utilizate.

- citarea tuturor surselor, indiferent de natura lor

8
electronice sau internet, surse orale, etc.);
- toate sursele citate în în lista de
- fie în text;
- utilizarea stilului de citare APA (American Psychological Association).

Reguli generale ale formatului APA de citare


fraze (cu 5 sau mai multe cuvinte succesive) va fi
Acestea vor fi încadrate obligatoriu de ghilemele

Exemplu:
text citat text citat text citat text citat text citat
sau
Potrivit lui Ionescu (2004, p 125): text citat text citat text citat text citat text citat

ghilimele.

Exemplu:
Popescu (2009) a mai multe criterii în analiza formelor :

text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text. (p. 92)

sau
Î au fost aspecte:

text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text. (Popescu, 2009, p. 92)

În cazul în care sunt mai mult de trei autori,

numelui primului autor, urmat de expresia et al În lista de va scrie


numele tuturor.

Exemplu:

9
p. 16)

de expresia cit. în sursa .

Exemplu:
text citat text citat text citat text (Popescu, 2003, cit. în Ionescu, 2014, p. 6).

sau
Potrivit lui Popescu (2003, cit. în Ionescu 2014, p. 6

doar numele autorilor. se


vor limita la
scrie cu litere italice. La citarea
în trece paginile. Pentru
la care au fost accesate. Lista de
va lelor de mai jos.

*carte cu autor unic


Cerghit, I. (2006).

*carte cu doi autori


Ahrons, C. R., Rodgers, R. H. (1987). Divorced families: a multidisciplinary developmental
view. New York: W.W. Norton.

*capitol dintr-o carte


-
coord.),
didactic II

*carte
American Psychological Association (2001). Publication Manual (5th ed.). Washington DC:
APA.

*articol publicat într-


Miyamoto, A., Pfost, M., & Artelt, C. (2017). Reciprocal relations between intrinsic reading

10
motivation and reading competence: A comparison between native and immigrant
students in Germany. Journal of Research in Reading, 41(1), 176 196.

Stelian, P. (Mai, 2010). . Lucrare

Nedelcu, S. (2019). S
Universitatea Transilvania .

Stamate, I. C. (2018). . URL: http://www.zzzzzzzzzz.ro [accesat în


29.11.2019].

b) cazul)

utile
nu fie excesiv.

cu cifre arabe.

11
Exemplu:

7. Ce caracteristici lucrare de
calculator -

-f -verso;
- margini: stânga=2,5 cm, sus, jos, dreapta=2 cm;
- tipul fontului: Times New Roman, cu diacritice ;
-m 12;
-s ;
- numerotare pagini: jos, la mijlocul paginii;
- titlurile capitolelor, cu majuscule ;
- titlurile subcapitolelor sau subpunctelor, în continuarea textului, la
bold;
- forma ;
- num la secretariat, al doilea la profesorul coordonator.

8. Alte

într-un limbaj academic impersonal,

12
Ideile prezentate
logic fie
fie
Toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt
proprietate
în mod
nu doar preluarea unor fraze de la

plagiat.

Bibliografie
. Cluj-Napoca:

Gorard, S. (2013). Research Design: Creating Robust Approaches for the Social Sciences. Sage
Publishing.

masterat, doctorat. Bu R.A.

13

S-ar putea să vă placă și