Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 7

Tabel 2.2.2
Calculul influentei factorilor asupra modificarii profitului

Indicatori 2008 2009 2010 Abaterea Inf.factorilor.

mii.lei mii.lei mii.lei Fata de Fata de Fata de Fatade


2008 2009 2008 2009

1.P.b 8,736 754,489 571,104 745,753 -183,385 + -

2.Alte x x x x x x X
ven.operat.

3.Ch.comerc. x x x x x x x

4.Ch.gener.si 5,388 483,389 331,839 478,001 -151,55 - +


administer.

5.Alte 2,001 26,643 34,119 24,64 7,4 - +


ch.operat.

6.RAO 1,347 244,457 205,146 243,11 -39,311 + -

Sursa : Realizat de autor în baza raportului financiar

Anexa 8
Tabel 2.2.4
Planul da profit si perdere

Anul 2008 mii lei Anul 2009 mii lei Anul 2010 mii lei

Indicatori

V.A DE 73,729 2109,821 3882,633


Exploatare

Ch.A de 64,993 1355,332 3311,529


Exploat.

Rezult. A 8,736 754,489 571,104


.de Expl.

Ven.Fin - - -

Ch.Fin - - -

Rezult.Fin - - -

V.A.Invest - - -

Ch.A.Invest - - -

R.A.Invest - - -

Impozit pe - 10,896 146,982


profit

Profit sau 8,736 743,593 424,122


Pierdere

Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare

Anexa 9
Tabel 2.2.8
Analiza dinamicii si evoluţiei patrimoniului la valoarea reală

Indicatori Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Abaterea

Mii lei a Mii lei a Mii lei a Mii lei Mii lei

1 AMTL - - 5,690 1,03 4,725 0,34 0 -0,96

Ac Nemater. - - 5,690 1,03 1,750 0,12 0 -3,94

Ac Mater. 2,186 9,5 1,755 0,31 132,77 9,7 -0,432 131,016

Ac Financ. - - - - - - - -

2 Ac Curente 90, 544,27 1230,7


20,754 99,1 90,1 532,51 686,467
4 2 39

SMM 84, 434,03 927,85 67,9


19,493 72,2 414,54 493,548
9 7 5 6

CrTS 293,74
- - 85,466 15,5 21,5 85,466 208,283
9

Invest.Financ
- - - - - - - -
.TS

Mijl.Banesti 3,1
0,730 24,153 4,4 8,637 0,63 23,42 -15,5116
8

Alte 2,3
0,531 0,6166 1,12 0,498 0,03 0,08 0,011
ac.curente TS 1

Total 22,940 10 548,27 100 1365,2 100 525,33 816,99


patrim.la 0 6
val.reala

Sursa:Elaborat de autor in baza rapoartelor financiare


Anexa 10

Tabel 2.2.9

Structura surselor de constituire a patrimoniului întreprinderii

Indicatori Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Abaterea


Mii lei a Mii lei a Mii lei a Mii lei Mii lei

3.CAPITAL 5,4 23,5 5,4 0,98 5,4 3,9 0 0


PROPRIU

3.1capital
statutar

3.2rezerve - -
total

3.3Profit 1,347 5,8 245,804 44,8 243,580 17,8 244,457 -2,224


nerepartizat

3.4Capitl
secundar

Total capitol 6,747 0,02 251,204 45,8 454,126 33,2 244,457 202,922
3

4DATORII 0,061 2,6 215,365 39,2 499,635 36,5 215,304 284,27


pe TERMEN
LUNG

4.1Datorii
financiare pe
termen lung

4.2Datorii pe
termen lung
calculate

Total capitol 0,061 2,6 215,365 39,2 499,635 36,5 215,304 284,27
4

5DATORII
PE TRMEN
SCURT

5.1Datorii
financiare pe
termen scurt

5.2Datorii 13,667 59,5 76,930 14,03 309,954 22,7 63,263 233,024


comerciale pe
termen scurt

5.3Datorii pe 2,465 10,7 4,777 0,87 101,545 7,4 2 96,77


termen scurt
calculate

TOTOL 16,132 70,2 81,708 14,9 411,499 30,1 65,576 329,791


CAPITOL 5

TOTAL 22,94 100 548,27 100 1365,26 100 252,33 816,99


GENERAL
PASIV

Sursa:Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare

Anexa 11

Tabel 2.2.11
Analiza creantelor si datoriilor
Indicatorii Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Abaterea

fata de 2008 fata de 2010


Mii lei Mii lei Mii lei

1 Cr.TL 61 215365 499635 215304 284270

2 avansuri TL - - - - -

Total Cr TL 61 215365 499635 215304 284270

3 Cr afer.fac.com. - 83191 146767 0 63576


4 Cr dubioase - - - - -

5 Avansuri acordate - - - - -

6 cr privind decont.cu bugetul - 360 146982 0 146622

7 Cr ale pers.priv.alte operatii - - - - -

8 Cr privind venit.calculate - - - - -

9 Ate cr TS - - - - -

Total Cr TS - 85466 293749 0 208283

10 Datorii Fin.TL 61 215365 499635 215304 284270

11 Dat.TL calculate - - - - -

Total datorii TL 61 215365 499635 215304 284270

12 Dat.finan.TS - - - - -

13 Dat.com TS 13667 76930 309954 63263 233024

14 Dat.calculate TS 2465 4778 101545 2313 96767

Total dat.TS 16132 81708 411499 65576 329791

Sursa:Elabarat de autor in baza raportului financiare