Sunteți pe pagina 1din 1

Unirea Principatelor Române

Fişă de lucru

a) Context internaţional – trei evenimente europene cu implicaţii asupra politicii Principatelor înainte de
Mica unire (an, denumire, prevederi):
 ___________: ____________________________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________: ____________________________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________: ____________________________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
b) Context intern (dată, eveniment):
 __________: __________________________
 __________: __________________________
 __________: __________________________
c) Enumeraţi trei prevederi ale rezoluţiilor adunărilor ad-hoc:
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
d) Enumeraţi trei prevederi ale Convenţiei de la Paris referitoare la unire:
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
e) Precizaţi statutul politico-juridic în Convenţia de la Paris: _______________________________
f) Enumeraţi trei prevederi modernizatoare în Convenţia de la Paris:
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
g) Menţionaţi momentul loviturii de stat a lui A.I. Cuza şi arătaţi în ce constă acesta: ____________
______________________________________________________________________________
h) Prezentaţi principalele reforme iniţiate de M. Kogălniceanu şi A.I. Cuza:
 ______________________: __________________________________________________
 ______________________: __________________________________________________
 ______________________: __________________________________________________
i) Înlăturarea lui A.I. Cuza:
 Alianţa(nume şi orientări politice): ___________________;______________, ___________
 Cauza principală: ___________________________________________________________
 Data abdicării: _____________________
 Conducerea provizorie: ______________________ şi ____________________