Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNFINȚ SEDIUL ATRIBUȚII

ARE
- 5 mai Strasbourg, -Protejarea drepturilor omului;
1949 Franța -Protejarea democrației pluraliste;
-Protejarea supremației dreptului;
-Favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale a Europei;
CONSILIUL -Dezvoltarea stabilității democratice în Europa prin susținerea reformelor politice, legislative și constituționale;
EUROPEI -Căutarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană:discriminarea minorităților,xenofobia
intoleranța,protecția mediului,Clonarea umană,SIDA,drogurile,terorismul,crima organizată;
- reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte state din centrul și estul Europei.
-1958 (sub Bruxelles -reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă legislația europeană și coordonează politicile UE.
denumirea (Belgia) -Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru a discuta, modifica și adopta acte legislative și
de Consiliul pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernelor lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora s-a convenit în
CONSILIUL Comunități cadrul reuniunilor Consiliului.
UNIUNII i -Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE.
EUROPENE Economice -Negociază și adoptă legislația UE, împreună cu Parlamentul European, pe baza propunerilor înaintate de Comisia Europeană.
Europene) -Coordonează politicile țărilor UE.
-Elaborează politica externă și de securitate a UE, plecând de la orientările Consiliului European.
-Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale.
-Adoptă bugetul anual al UE, în colaborare cu Parlamentul European.
Consiliul UE nu trebuie confundat cu:
Consiliul European - summit trimestrial în cadrul căruia liderii UE se reunesc pentru a stabili direcțiile generale ale politicii
europene
Consiliul Europei- instituție care nu face parte din UE.
-în 1974 Bruxelles -Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii. ---Acesta reprezintă cel mai înalt
(forum (Belgia) nivel de cooperare politică între țările UE.
informal), -Consiliul este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii și se prezintă sub formă de summituri (de obicei,
în 1992 trimestriale), prezidate de un președinte permanent.
CONSILIUL (statut -Stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE, dar nu adoptă acte legislative.
EUROPEAN oficial), în
-Tratează chestiuni complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri mai joase de cooperare
2009
(instituție a interguvernamentală.
UE) -Definește politica externă și de securitate comună a UE, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii și de
implicațiile în domeniul apărării.
-Desemnează și numește candidați la anumite posturi de importanță majoră la nivelul UE, cum ar fi BCE și Comisia.
Pentru fiecare chestiune, Consiliul European poate:
să îi ceară Comisiei Europene să elaboreze o propunere-să i se adreseze Consiliului UE.

S-ar putea să vă placă și