Sunteți pe pagina 1din 1

Domeniul de Comportamente observabile Nivelul de realizare a

dezvoltare comportamentului
CA CD CNS
Recunoaște și scrie numerele în X
concentrul 0-31
Efectuează adunări și scăderi repetate X
Matematică și prin numărare și reprezentări obiectuale
în concentrul 0 - 31
explorarea Utilizează denumiri și simboluri X
matematice ((sumă, total, diferentă,
mediului „=”, „+”, „-”) în rezolvarea și
compunerea de probleme
Sesizează caracteristicile geometrice ale X
unor obiecte localizate în spațiul
înconjurător
Manifestă interes față de partenerul de X
dialog: îl priveşte în faţă, îl ascultă cu
atenţie, cu răbdare, cu toleranță
Identifică fenomene/relații din mediul X
apropiat
Formulează explicații simple prin X
folosirea unor elemente de logică
(„dacă....atunci”, „și”, „sau”, „nu”)
Rezolvă probleme pornind de la X
sortarea și reprezentarea unor date
Utilizează etaloane convenționale X
pentru măsuri și estimări
Realizează schimburi echivalente X
valoric folosind reprezentări
neconvenționale în probleme-joc simple
de tip venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-31
Participă la dialog în perechi și în grup, X
folosind un limbaj adecvat temei de
discuție
Manifestă interes și grijă pentru X
comportarea corectă în relațiile cu
mediul familial.

S-ar putea să vă placă și