Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

SESIUNEA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ


A STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR DIN DOMENIUL ȘTIINŢE SOCIALE
Formular de înscriere

Secţiunea la care doriţi să prezentaţi lucrarea:


o Științe ale educației (subsecțiuni: studenți și masteranzi)
o Științe ale comunicării (subsecțiuni: studenți și masteranzi)
o Psihologie și Asistență socială (subsecțiuni: studenți și masteranzi)
o Studenții străini – an pregătitor limba română (subsecțiuni: studenți și masteranzi)

Autorul / Autorii lucrării:


Autor 1 Autor 2
Program de Program de
studiu studiu
An de studiu An de studiu
Afiliere Afiliere
instituțională instituțională

Autor 3 Autor 4
Program de Program de
studiu studiu
An de studiu An de studiu
Afiliere Afiliere
instituțională instituțională

Autor 3 -
Program de -
studiu
An de studiu -
Afiliere -
instituțională

Titlul lucrării:
Times New Roman, 14p, 1 rând, Bold, Centrat

Coordonatorul lucrării: profesor .......................................................

Rezumatul lucrării:
Rezumatul lucrării trebuie să conţină între 150 şi 200 de cuvinte.
Times New Roman, 11p, 1 rând, Italic, aliniat stânga-dreapta.

Cuvinte cheie:
3-5 cuvinte cheie
Times New Roman, 10p, Italic

Date de corespondenţă ale autorului principal


Nume şi prenume:
Facultatea:
Telefon:
Adresa de e-mail:

Formularul se va trimite la urmatoarea adresa de email:


sesiunenationalafsessp2017@gmail.com

S-ar putea să vă placă și