Sunteți pe pagina 1din 2

Testare Dreptul Civil Corolenco Sergiu 1807

1.      Soluţionaţi speţa:
Marin a încheiat în urmă cu 10 luni un contract de 1 an cu o companie de telefonie
mobilă. Soția sa a trecut recent la un alt operator care oferă un pachet mai atractiv și apeluri
gratuite în cadrul rețelei. Marin a decis ca, după expirarea contractului în curs, să schimbe și el
operatorul. A verificat contractul și a constatat că, în cazul în care dorește să-l rezilieze, trebuie
să anunțe acest lucru cu 6 luni înainte. În absența acestei notificări, contractul ar urma să fie
prelungit automat pentru încă 1 an.
 
1.      Determinaţi clauza abusivă. ( 1 p.)
2.      Argumentaţi caracterul abuziv al clauzei. ( 3 p.)
3.      Analizaţi mecanismul de  control al clauzei abusive. ( 3 p.)
4.      Stabiliţi efectele constatării existenţei clauzei abuzive. ( 3 p.)

1.      Determinaţi clauza abusivă. ( 1 p.)


Clauza abuzivă identificată conform speței constă în aceea că în cazul în care Marin
dorește să rezilieze contractul trebuie să anunțe acest lucru cu 6 luni înainte, în absența acestei
notificări contractul urmează să se prelungească încă pe un an.

2.      Argumentaţi caracterul abuziv al clauzei. ( 3 p.)


Este abuzivă această clauză deoarece ea dezavantajează considerabil pe consumator prin
faptul că nu îi dă posibilitatea să rezilieze contractul, plus la aceasta el nu dorește, dar este
obligat conform contractului să achită încă 6 luni de zile contractul de prestare de servicii
telefonice, ceea cel îl dezavantajează din perspectiva că achită serviciile care el nu le consideră
oportune pentru el, ceea ce iar putea creea chiar și prejudicii în cazul în care, ca de exemplu nu ar
mai avea suficient internet să trimită o informație importantă, de aceea el are posibilitatea să se
transfere la un alt pachet mai favorabil, fără a fi împiedicat de clauzele contractuale impuse de
profisionist.

3.      Analizaţi mecanismul de  control al clauzei abusive. ( 3 p.)


Conform mecanismului general de identificare a clauzelor abuzive din contrctul dintre
profisionist și consumator este nevoie ca, aceste clauze să le trecem prin filtrele prevăzute la
art.1077, 1078 și 1079, iar odată ce nu identificăm cauzele abuzive prin prisma articolelor date
ne ducem la art.1075 dupa care la art. 1072 care este unul general de aplicare, trecând prin
prisma acestuia este nevoie de identificat dacă această clauză dezavantajează considerabil partea
care nu a propus această clauză.
La evaluarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale în sensul art. 1072 alin. (1),
art. 1073 și 1074 se va ține cont de:
a) respectarea obligației de transparență prevăzută la art. 1071;
b) natura obiectului contractului;
c) circumstanțele determinante în cadrul încheierii contractului; d) celelalte clauze
contractuale; și
e) clauzele cuprinse în orice alt contract de care depinde contractul.
În cazul când avem contracte încheiate între profisioniști aplicâm filtrul prevăzut la art.
1080, iar dacă nu identificăm o oarecare clauză aici, atunci este nevoie de a aplica filtru prevăzut
la art. 1072 pentru identificarea clauzelor abuzive.

În cazul nostru.
Conform analizei clauzelor abuzive prevăzute la art. 1077 nu am identificat o clauză
abuzivă care sar reflecta și în contractul de prestare a serviciilor telefonice în relațiile
contractuale prezentate de speță.
În urma analizei art. 1078 am identificat clauza abuzivă prevăzută la litera l) prelungirea
cu mai mult de 1 an a termenului inițial sau a termenelor de reînnoire a contractului pentru
furnizarea continuă de bunuri, lucrări sau servicii, cu excepția cazului în care consumatorul
dispune de un drept la rezoluțiune în orice moment, printr-un preaviz de maximum 30 de zile,
care în urma acesteia vedem că nu are aplicabilitate clauza dată, atunci când consumatorului i se
dă posibilitatea să rezoluționeze contractul oricând în termenul de 30 de zile, însă în speța în
cauză, în baza contractului acest termen este de 6 luni de zile, ceea ce ne dă posibilitatea să
aplicăm norma dată asupra speței ca fiind una abuzivă.

4.      Stabiliţi efectele constatării existenţei clauzei abuzive. ( 3 p.)


În consecință în urma identificării clauzei abuzive este nevoie de a proteja pe
consummator, partea care este defavorizată prin clauza prevăzută la art.1078 lit l) care conform
art.1076 alin(1) clauza abuzivă este lovită de nulitatea absolută. Prin declararea nulității acestei
clauze noi apărăm interesele consumatorului care nu a participat la negocierea contractului. Este
oportun să aplicăm art. 1076 în cazul nostru deoarece aeasta se justifică privind alin. (2) același
articol Cc care spune că: Această nulitate de protecție operează doar în măsura în care anularea
cauzei avantajează partea care nu a propus clauza abuzivă. În urma acestui alineat menționăm că
declararea nulității acestei clauze abuzive duce la fovorizare și nici decum la defavorizarea
consumatorului, fiindcă el va avea posibilitatea să rezilieze contractul și să primească un pachet
de servicii mai avantajos.