Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala..............................................

Clasa................................................

Situaţia elevilor cu probleme sociale


Anul şcolar 2011-2012

Nr. Numele şi prenumele Clasa ASPECTE SOCIALE PROBLEME ASOCIATE celor sociale:
crt. elevului familial economic minoritar de sănătate şcolare de comportament
(diagnostic)

* Aspectele familiale vizează cadrul familial căruia îi revine creşterea şi îngrijirea copilului în cauză:
- familie monoparentală maternă naturală (lipsă tata în certificatul de naştere);
- familie monoparentală maternă/paternă prin decesul celuilalt părinte;
- familie monoparentală maternă/paternă prin divorţ şi încredinţarea copilului prin hotărâre judecătorească;
- familie monoparentală maternă/paternă prin plecarea unui părinte în străinătate;
- familie extinsă (bunici, mătuşi, unchi, veri primari) pentru că: părinţii sunt plecaţi în străinătate sau ambii părinţi decedaţi;
- alte persoane de afiliaţie;
- familie dezorganizată;
- formă de protecţie: plasament familial/ plasament rezidenţial;
- număr de copii în îngrijire.

* Aspectele economice fac referire la veniturile reale şi de subzistenţă ale familiei:


- salarii;
- pensii;
- ajutor social/şomaj;
- venituri ocazionale;
- alocaţia copiilor;
- burse.