Sunteți pe pagina 1din 14

Evoluţia

activitătilor
industriale
✓ Activitaţile industriale îsi au inceputurile in
gospodaria casnica , unde , cu unelte simple ,se
realizau produse destinate nevoilor proprii.
✓ O forma superiora a productiei industriale este
mestesugul practicat in mici ateliere , in care
lucratori faceau toate operatiile necesare
fabricarii unui produs .
✓ Meșteșugul , ca formă de organizare mai dezvoltata a productieri
, mai intai in cetatile comercile din Italia sau de pe tarmurile Marii
Nordului , a reunit mai multi lucratori specializati pe grupe , care
efectuau fiecare , doar una dintre operatiile necesare pentru
elaborarea produsului finit .
✓Prin progresele privind specializarea , manufactura a pregătit
condiţiile pentru trecerea la maşinism , care reprezintă utilizarea
pe scară largă a maşinilor in producţia de bunuri .
✓Prin urmare ,activităţile industriale rezidă in procesul de extracţie a
combustibililor şi a materiilor prime minerale , de transformare a
acestora şi a unor produse agricole şi silvice în mijloace de
producţie şi bunuri de consum , cu ajutorul unor maşini şi utilaje .
✓ La sfarşitul secolului al XVIII-lea , în Anglia , şi în prima jumătate a
secolului al XIX- lea , pe continentul european , diferite invenţii au
permis mecanizarea filaturilor întai , apoi a ţesătoriilor .

✓Creşterea spectaculoasă a
numărului de fabrici a avut
loc datorită utilizării forţei
motrice a maşinii cu abuz ,
care a devenit sursa de
energie care a pus in mişcare
maşinile .
✓ Maşina cu abur avea nevoie de mult cărbune , ceea ce a determinat
creşterea producţiei carbonifere si conturarea marilor bazine ,
precum Ruhr in Germania .
✓ Descoperirea locomotivei de către G. Stephenson in 1825 a
determinat construirea primelor căi ferate , în 1830 . Din 1840 şi
pană în 1880 căile ferate au împanzit Europa ,iar vapoarele cu abur
au luat locul vaselor cu panze .
✓ Începand cu anul 1880 a avut loc o altă
revoluţie industială , urmare a unor noi
invenţii .
✓ S-a generalizat:
a. producerea oţelului în metalurgie ,

b. s-au utilizat noi surse de energie,


c. s-a utilizat electricitatea în
producerea căreia petrolul şi gazele
naturale concurează cu cărbunele ,
d. s-a dezvoltat chimia de sinteză
care produce coloranţii , ţesuturi
artificiale , îngrăşăminte chimice .
✓ Numeroase descoperiri au modificat modul de viaţă al oamenilor :
maşina de cusut , bicicleta , telefonul (1876) , fonograful (1877) ,
becul electric (1879) , automobilul cu motor cu explozie(1885) ,
primele avioane (1903).
✓ Ramurile industriale de varf au devenit electrotehnica şi chimia
.Oceanele erau dominate de flotele statelor europene , care
reprezentau 78% din totalul mondial .
Fonograful si becul electric
Automobilul cu motor si Avioane
Dezvoltarea Electronica

Între cele două războaie mondiale , dar mai ales după al II-lea război
mondial , s-a dezvoltat electronica , au apărut primele calculatoare ; în
S.U.A s-a dezvoltat petrochimia ,mai ales după anii 1950 ; a început să fie
valorificată o nouă sursă de energie –cea nucleară ; s-a dezvoltat repid
industria aerospaţială ; a început miniaturizarea aparaturii electronice :
calculatoare , televizoare , aparate radio ; după 1990 a apărut telefonia
mobilă.
Petrochimia si Industria nucleara
Calculatoarele și industria aer-ospaţială
Radioul si Televizorul
Producţia industriala mondiala
✓ În anul 1913 , Europa Vestică asigura 44% din producţia
industrială mondială , S.U.A 35,8% , Canada , numai
2% ; pe primul loc fiind Germania cu 15,7 % urmată de
Marea Britanie cu 14 % , Franţa cu 6,4% şi Rusia cu 5%.
✓ În domeniul industriei , superioritetea Europei rămanea
de necontestat în privinţa transportului maritim :
deţinea 78% din flota comercială a lumii , datorită mai
ales Marii Britanii ( cu 40% din flota mondială.

S-ar putea să vă placă și