Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme de recursivitate

Probleme recursivitate cu tip

1. Să se calculeze suma cifrelor unui nr nat "n"


2. Să se calculeze n factorial.
3. Să se determine numărul cifrelor unui nr natural "n".
4. Să se calculeze suma cifrelor pare dintr-un nr "n".
5. Să se determine cel mai mare divizor comun dintre 2 numere naturale nenule,utilizând algoritmul scăderilor
succesive.
6. Să se calculeze cmmdc dintre 2 numere a și b utilizând algoritmul Euclid.
7. Se citește șirul a având n componente numere întregi:
a. Să se calculeze produsul valorilor de pe pozițiile impare.
b. Să se calculeze numărul valorilor din șir cu proprietatea că sunt pozitive și sunt divizibile cu ultima lor
cifră
c. Să se determine nr valorilor negative de pe poziți pare
d. Să se calculeze suma valorilor cu proprietatea că sunt patrate perfecte
8. Se citește un cuvânt ,realizați funcție pentru:
a. Să returneze nr de vocale din cuvânt
b. Să returneze nr de consoane din cuvânt
c. Să returneze nr de caractere de tip cifră
9. Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n.
a. Să se calculeze suma elementelor de sub diagonala principala
b. Să se calculeze produsul nr impare de deasupra diagonalei principale
c. Să se determine nr de elemente pozitive și pare de sub diagonala sec
d. Să se calculeze suma elementelor de deasupra diagonalei secundare cu prop că se divid la ultima lor
cifră

10. Să se scrie o funcție recursivă cu tip care verifică dacă un număr este prim

Probleme recursivitate fara tip

1. Să se calculeze suma cifrelor unui nr natural “n”.


2. Să se determine valoarea maximă dintr-un sir a cu n componente nr intregi
3. Să se determine valoarea maximă precum si nr de apariți dintr-un șir a cu n componente nr intragi
4. Să se determine inversu unui nr
5. Se citeste un nr natural n să se afiseze transformarea nr in baza b,unde b<10
6. Se consider șirul a având n component nr intregi realizati o functie recursivă care să inverseze elementele
șirului
7. Se citește șirul a având n component nr natural
a. Să se calculeze suma pp
b. Să se determine nr valorilor din sir cu proprietatea că valoarea si poziția au parități deferite
c. Să se permute circular șirul cu p poziții spe stânga
d. Să se permute circular șirul cu p poziții spre dreapta
8. Se citesc 3 nr intregi a,b,c care reprezintă coeficienții unei ecuații de gradul 2 și un număr natural n.Să se
calculeze Sn=x1n+x2n unde x1 și x2 sunt rădăcinile ecuației .Suma se calculeaza fără a se rezolva ec de gradul
2,folosind un subprogram recursive
9. Se citește o matrice cu n lini si m coloane
a. Utilizând un program recursive să se permute elementele a 2 lini L1 si L2
b. Să se permute elementele a 2 coloane c1 si c2
c. Să se rotească matricea ăn jurul axei orizontale
d. Să se rotească matricea ăn jurul axei vertical
e. Să se determine transpusa matrici
Probleme recursivitate pe matrice

1. Sa se citeasca o matrice cu n linii si m coloane recursiv .


2. Sa se afiseze o matrice cu n linii si m coloane recursiv .
3. Sa se calculeze suma valorilor pare dintr-o matrice cu n linii si m coloane .
4. Sa se calculeze produsul valorilor prime dintr-o matrice cu n linii si m coloane .
5. Sa se roteasca o matrice cu n linii si m coloane recursiv in jurul axei orizontale .
6. Sa se roteasca o matrice cu n linii si m coloane recursiv in jurul axei verticale .
7. Sa se determine numarul valorilor palindrom care se regasesc sub diagonala principala dintr-o matrice
patratica .
8. Sa se determine suma valorilor patrate perfecte care se regasesc sub diagonala secundara dintr-o matrice
patratica .
9. Sa se determine produsul valorilor impare care se regasesc deasupra diagonalei principale, inclusiv
diagonala dintr-o matrice patratica .
10. Sa se afiseze valorile perfecte care se regasesc deasupra diagonalei secundare, inclusiv diagonala dintr-o
matrice patratica .

S-ar putea să vă placă și