Sunteți pe pagina 1din 2

Identificarea stilului propriu de învățare (pentru elevi)

Citiți cu atenție următoarele afirmații, corespunzătoare unor stiluri de învățare, afirmații


formulate pe baza folosirii diferite a deprinderilor de prelucrare a informațiilor, pe care vă bazați
cel mai frecvent atunci când aveți ceva de învățat.
Completați cu DA sau NU coloana Autoevaluare, pentru fiecare caracteristică a unui stil de
învățare prezentat mai jos. Răspundeți cât mai sincer. Alegeți un partener de echipă
(elev/părinte) și rugați-l să vă evalueze cât mai precis, folosind aceeași modalitate de răspuns
DA/NU.

Autoevaluare Evaluare
Caracteristici ale
Nr. crt. Vizual Auditiv Tactil-kinestezic
stilurilor de învățare
DA/NU DA/NU
Observ cu atenție ceea
1 ce se întâmplă în clasa
în care învăț
 
Prefer sarcinile verbale
în locul celor scrise
2
Rețin cu ușurință ceea
3
ce fac
Îmi plac fotografiile și
4 ilustrațiile însoțite de
explicații scrise
Mă bucur atunci când
mă implic fizic în
5
sarcinile de învățare,
acționez și creez
Mă atrag discuțiile în
6 grup și dezbaterile din
clasa mea
Îmi este greu să stau
7 mai mult timp într-un
singur loc
8 Îmi amintesc foarte
bine ceea ce spun eu,
dar și ce spun alții
Prefer să văd cuvintele
9
scrise
Prefer să mă implic în
10
activități, manual
Îmi place ca sarcinile
11 de lucru să fie scrise și
nu verbale
Mi-e greu să lucrez în
liniște (fără a spune
12
nimic) o perioadă
lungă de timp
Când învăț la o
materie, tabelele,
13 hărțile, schemele mă
ajută să înțeleg mai
bine
Prefer să folosesc
14 computerul în
activitățile de învățare
Rețin cel mai bine
informațiile din lecții,
15
atunci când repet și
discut cu voce tare
TOTAL PUNCTE

Nume și prenume elev:


Completați rezultatul final, pe
baza instrucțiunilor de mai jos:
 

Rezultatul autoevaluării elevului și a evaluării sale de către un coleg/părinte/profesor diriginte:


Se compară răspunsurile pe care le-a dat elevul (autoevaluarea) cu cele pe care le-a primit
(evaluare), pentru fiecare stil de învățare în parte.
Stilul de învățare al elevului este acela pentru care are punctajul cel mai mare la evaluare (maxim
5) iar autoevaluarea a fost asemănătoare cu evaluarea primită.
În cazul în care nu apare o asemănare între autoevaluare și evaluare, stilul său de învățare este
acela pentru care a primit la evaluare cel mai mare punctaj și pentru care el s-a evaluat la mică
distanță . (diferența dintre autoevaluare și evaluare să nu fie mai mare de 2 puncte.)
În cazul în care nici astfel elevul nu-și poate identifica stilul de învățare, înseamnă că este nevoie
de sprijinul specializat al unui consilier școlar, care îl va ajuta în acest sens.