Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa - mijlocie
Educatoare - Flori Camelia
Categoria activitatii - Activitӑți ṣi jocuri didactice alese (ALA)
Tema – „Cu ce ṣi cum exprimӑm ceea ce simțim?”
SUBTEMA – „Cӑlӑtorie ȋn lumea poveṣtilor”
Tema activitatii - “Trenul personajelor din poveşti”
MIJLOC DE REALIZARE – Joc distractiv
TIPUL ACTIVITATII – consolidare de priceperi si deprinderi
SCOPUL ACTIVITATII
 dezvoltarea atenției ṣi a vitezei de reacție, stimularea dorinței de a
participa activ ṣi afectiv la activitate;
 stimularea interesului pentru miṣcare ṣi a voinței ȋn vederea aplicӑrii
deprinderilor ȋnsuṣite (mers, alergare).
OBIECTIVE OPERATIONALE
 cognitive:
- să respecte regulile jocului;
 psiho-motorii:
- să execute mişcările indicate, răspunzând motric sarcinii date;
 afective:
- să manifeste interes pentru joc, participând activ pe tot parcursul
acestuia.
STRATEGIA DIDACTICӑ:
 Metode si procedee - jocul, explicația, demonstrația, exercițiul,
conversația
 Mijloace - ecusoane (personaje din poveṣti)
 Forme de organizare - frontal
DURATA - 20 minute
LOCUL DESFASURARII – sala de grupӑ

DESFASURAREA JOCULUI
ORGANIZAREA JOCULUI

Educatoarea pregăteşte sala pentru desfăşurarea jocului.


Copiii vor avea ecusoane cu diferite personaje din poveṣti.

DIRIJAREA JOCULUI
Educatoarea explică regulile jocului:
Copiii sunt aşezaţi pe un şir, cuprinzând cu braţele mijlocul celui din faţă.
Fiecare copil/personaj reprezintă un vagon, iar şirul „Trenul personajelor din
poveṣti”.
Educatoarea va numi un copil care este „locomotiva”. Acesta va avea ȋn
piept un ecuson care reprezintӑ Zâna Poveṣtilor.
La comanda ei, trenul se pune în mişcare încet, apoi din ce în ce mai
repede, trecând din mers în alergare.

VARIANTӐ DE JOC
La semnalul „Urcӑ ȋn tren personajele poveṣtii „Scufița Roṣie”, copiii
care au ecusoane cu personajele din poveste vor forma un tren ṣi vor merge
pânӑ a locul indicat ca fiind gara.
La fel se va proceda ṣi cu personajele ȋntâlnite ȋn alte poveṣti („Capra
cu trei iezi”, „Albӑ ca Zӑpada ṣi cei ṣapte pitici” etc.).

EVALUAREA

Educatoarea face aprecieri verbale asupra modului în care copiii au


participat la joc.
Se revine la mesajul zilei pentru concluzii finale şi sublinierea
acestuia:
„Iubiţi poveştile, copii,

Ele ne învaţă

Cum să ne purtăm în viaţă!”

Se oferă stimulente copiilor.