Sunteți pe pagina 1din 11

Grădinița P.N.

Bunea Mare, Avizat,


Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

NOILE EDUCAȚII

Planificarea activităților de Eucație Sanitară

Planificarea activităților de Eucație Ecologică

Planificarea activităților de Eucație Rutieră

Planificarea activităților de Eucație Religioasă

Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona

An Scolar 2018-2019
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

Planificarea
activităților de
Educație
Sanitară

Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona


Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

An Scolar 2018-2019

Nr. Data Tema activității Obiective Participanți


crt. Forma de realizare
1. Acesta sunt eu: Băieţelul şi fetiţa - să-şi descrie propriul corp,
- Observaţia, Explicaţia, - Sănătos – bolnav
Exerciţiul

2. ‟Simţurile„ , de Nicolae Nasta - să se familiarizeze cu


- Memorizare organele de simţ

3. ,,Cum mâncăm?“ , de S. Dima - să consume alimente într-o


- Povestire anumită ordine şi suficient
de calde
4. Reguli de igienă: să ne spălăm pe - să se spele corect, fără a se
mâini! juca cu apa, din proprie
- Lectură după imagini iniţiativă ori de câte ori este
Conversaţia, Explicaţia nevoie
5. “Ia priviţi cum fac eu treabă!„ de - să înţeleagă că trebuie să
E: Blanghinina (Cum îmi păstrez menţină ordinea şi curăţenia
jucăriile?) în cameră, desfăşurând mici
-Memorizare activităţi de întreţinere
- să identifice reguli de
păstrare a jucăriilor;
6. ‟Sfatul periuţei de dinţi„ , de M. - să cunoască și să aplice
Marancea regulile de igienă bucală
-Conversaţia. Exerciţiul
7. ‟Legume curate=sănătate„Salată - să cunoască importanța
de legume vitaminelor din legume
- să spele legumele înainte
de a le consuma
8. Salată de fructe - să cunoască şi să aplice re-
guli de igienă a alimentaţiei
în prepararea fructelor
- să spele fructele înainte de
a le consuma
9. ‟Cine sunt microbii?„ - să cunoască noțiunea de
-discuții microbi , mijloacele prin
care aceștia aceștia pot fi
distruși
10. Cum trebuie să ne îmbrăcăm? - să identifice consecinţele
-Conversaţia schimbărilor de temperatură
şi necesitatea adaptării
îmbrăcămintei
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................
11. Cum ne ferim de boli? - să dovedească înţelegerea
- Convorbire acţiunilor concrete de
prevenire a îmbolnăvirilor

Planificarea
activităților de
Educație
Ecologică

Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona


Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

An Scolar 2018-2019

Nr. Data Tema activității Obiective Participanți


crt. Forma de realizare
1. “Să descoperim natura în -să cunoască factorii de -educatoarea
anotimpul toamna„ mediu care influențează -copii
-Plimbare, observare aspectul plantelor

2. ‟Povestea castanelor„ -să cunoască transformările -educatoarea


-Povestire plantelor în diferite -copii
anotimpuri
3. - ‟Pădurea noastră„ -să observe pădurea -educatoarea
-Drumeție -să observe diversitatea de -copii
plante și de viețuitoare
4. ,,Frunza” de Emil Gârleanu -Să descrie momentele de -educatoarea
- Povestea educatoarei viaţă ale frunzei; -copii
Prezentare ppt. -Să identifice cauza care
determină căderea frunzelor
5. ,,Să colecționăm din darurile -să colecteze frunze, fructe -educatoarea
naturii„- Activitate practică cu uscate, castane, conuri -copii
materiale din natură
6. ‟Satul meu, toamna !„ -să recunoască unele clădiri - educatoarea
- Plimbare (școala, biserica,) -copii
-să facă aprecieri asupra
aspectului satului
7. ,,Nu vă jucaţi cu focul!” -să cunoască urmările - educatoarea
nefaste ale jocului cu focul; -copii
-să amenajeze un cadru
corect pentru pregătirea
focului în pădure.
9. ,,Avem nevoie de plante?” - să observe ce se întâmplă - educatoarea
Fenomenele naturale şi cu plantele la căderea -copii
consecinţele acestora asupra brumei;
plantelor - să constate legătura dintre
- Discuţie liberă cauză şi efect.
10. ,,Prietenii naturii”(Confecţionare - să definească importanţa - educatoarea
de jucării, decoraţiuni din ecologiei; -copii
materiale refolosibile) - să aplice cunoştinţele
- Activitate practică însuşite;
- să confecţioneze jucării
din deşeuri
11. ,,Răspunde repede şi bine!” - să lectureze imaginile; - educatoarea
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................
( Comportamente pozitive şi - să descrie aspecte din viaţa -copii
negative faţă de mediul animalelor pe timpul iernii;
înconjurător) - să răspundă corect la
- Convorbire întrebările puse de
educatoare.

Planificarea
activităților de
Educație Rutieră

Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona


Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

An Scolar 2018-2019
Nr. Data Tema activității Obiective Participanți
crt. Forma de realizare
1. “Circulaţia pe stradă „ -să - să-şi însuşească -educatoarea
- observare noţiunea de pieton; -copii
- să specifice locul pe unde
circulă un pieton, precum şi
prin ce locuri traversează
strada.
2. “Semnele de circulaţie” -să să precizeze câteva -educatoarea
(lectura după imagini) reguli de circulaţie pentru -copii
pietoni
3. -să recunoască semaforul şi -educatoarea
“Semaforul” semnificaţia culorilor -copii
(observare) acestuia
4. “Semaforul” - să îmbine corect -educatoarea
(activitate practică) elementele componente ale -copii
semaforului
5. “Fetiţa cu balonul” -- să asculte cu atenţie -educatoarea
(povestire) povestirea şi să reţină -copii
mesajul acesteia
6. “Strada nu e loc de joacă” -să constientizeze pericolele - educatoarea
(cântec) pe care le prezintă strada ca -copii
loc de joacă
7. “O întâmplare pe stradă” - educatoarea
(povestiri create de copii) - să descrie diferite imagini, -copii
cu cuvinte proprii
8. “Agentul de circulaţie” -să recunoască agentul de - educatoarea
(observare) circulaţie rutieră; -copii
- să descrie uniforma
acestuia şi să specifice rolul
său
9. “Este corect sau nu este corect?” - educatoarea
(lectură după imagini) - să descrie imaginile şi să -copii
precizeze care sunt cauzele
ce au condus la producerea
accidentelor din imagini
10. “La drum” - să conştientizeze ca - educatoarea
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................
(memorizare) nerespectarea regulilor de -copii
circulaţie şi a
indicatoarelor conduc la
accidentarea pietonilor
11. “Este bine/ nu este bine?” - evaluarea cunoştinţelor - educatoarea
(concurs) copiilor referitoare la -copii
alegerea locurilor de joacă
12. “Stopul” -- să specifice care sunt - educatoarea
(memorizare) culorile semaforului; -copii
Observaţia - să explice rolul fiecarei
Conversaţia culori
Exerciţiul

13. “Cine ştie, câştigă!” - evaluarea cunoştinţelor - educatoarea


(concurs) acumulate pe parcursul -copii
derulării acestei activităţi
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

Planificarea activităților
de
Educație
Religioasă

Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona


Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................

An Scolar 2018-2019
Nr. Data Tema activității Obiective Participanți
crt. Forma de realizare
1. ,,Casa lui Dumnezeu-biserica“ -să se comporte cu evlavie -educatoarea
˶Cine este Dumnezeu?˝-observare și înțelepciune în lăcașul de -copii
cult;
-să cunoscă existența lui
Dumnezeu
2. „Cruce Sfântă” - să facă semul Sfintei -educatoarea
-convorbire Cruci; -copii
-să ştie ce simbolizează
Sfânta Cruce
3. ˝Tatăl nostru˶-rugăciune -să memoreze și să -educatoarea
-memorizare interpreteze rugăciunea; -copii

4. „Biblia – Cartea Sfântă a -să mânuiască corect cartea; -educatoarea


creştinilor” -să ştie că prin Biblie -copii
-convorbire Dumnezeu se adresează
oamenilor
5. „Ochiul lui Dumnezeu” -să explice ce înseamnă o -educatoarea
-memorizare faptă bună și una rea; -copii
6. „Îngerașul păzitor” -să coloreze și să decupeze - educatoarea
-colorare în contur, decupare îngerașul , să înțeleagă -copii
existenț acestuia;
7. „Icoana Maicii Domnului şi - să recunoască imaginile ce - educatoarea
Icoana Mântuitorului” o reprezintă pe Maica -copii
- Povestire; Domnului cu Pruncul;
-să ştie că Iisus Hristos este
fiul lui Dumnezeu.
8. „Povestea Sfinţii Arhangheli -să asculte cu atenţie - educatoarea
Mihail şi Gavriil” conţinutul povestirii; -copii
-observare, convorbire -să recunoască icoana
reprezentând pe îngerii
Mihail, cu sabia şi Gavriil,
cu o floare.
9. „Rugăciuni ale dimineţii” -să mulţumească divinităţii - educatoarea
-memorizare pentru ajutorul dat; -copii
Grădinița P.N. Bunea Mare, Avizat,
Str.Principală, Nr. Director:
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona prof.Birău Victor
Nr....................... din......................
-să ceară ajutor divin.
10. „Să iubim plantele și animalele” -să ocrotescă plantele și - educatoarea
-lectură după imagini viețuitoarele, nepăsarea -copii
oamenilor le poate face să
sufere.