Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIŢA ,,LUMEA PRICHINDEILOR”

CÂMPIA TURZII

PROIECT TEMATIC

GRUPA MARE ,,VOINICEII”


EDUCATOARE: Mărginean Liliana-Camelia
NIVELUL II(5-7 ani)
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?
TEME SĂPTĂMÂNALE: ,,La mulţi ani, România!”
,,Unirea lui Cuza”
DURATA: 2 săptămâni
PERIOADA: 23-27 nov. 2009
18-22.ian.2010
SCOPUL: Dezvoltarea cunoştiinţelor despre ţara în care locuiesc, precum şi stimularea
curiozităţii pentru trecutul glorios al neamului românesc; cunoaşterea unor elemente de
istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporulul român.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Domeniul Limbă şi comunicare:
-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în caliatete de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-
a înţeles;
-Să- şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale;
-Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
Domeniul Ştiinţe:
-Să recunoască, denumească, construiască,utilizeze forma geometrică(pătrat,
dreptunghi, triunghi. cerc), în jocuri,
-Să realizeze serieri d obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare;
-Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul
uman ca parte integrantă a mediului;
Domeniul Om şi societate:
-Să cunoască şi să respecte normele necesare integrăriiîn viaţa socială;
-Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei ăn
care locuiesc;
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice;
-Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur respectănd norme de
comportament corect şi util celorlalţi;
-Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
Domeniul Estetic şi creativ:
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice
picturii;
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme
plastice;
-Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască
şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
Domeniul Psiho- motric:
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale;
ARGUMENT: Ne aflăm în săptămâna premergătoare sărbătoririi Zilei de ,,1 Decembrie”
şi m-am gândit în ce mod am putea să comemorăm această zi, pentru a fi ceva mai
deosebit atât pentru educatoare cât şi pentru copii. De aceea am ales să vorbim despre
România, despre români, dar şi despre tradiţiile populare, pentru că este foarte important
ca ele să fie transmise copiilor încă din perioada de preşcolaritate pentru a evita o
pierdere în timp a acestora. La sugerarea ideii, copiii au părut a fi interesaţi.

Odată lansată ideea, am trecut la crearea inventarului de probleme, stabilind


împreună cu copiii ce ştiu ei despre ţară şi despre arta populară.

CE ŞTIU COPIII? CE NU ŞTIU COPIII ŞI VREAU SĂ


AFLE?
Că avem o familie şi nişte membrii ai Despre frmuseţile şi bogăţiile ţării noastre.
familiei. Despre formele de relief din ţara noastră.
Că mergem la grădiniţă. Despre trecutul istoric al românilor.
Că locuim în oraşul Câmpia Turzii. Despre portul tradiţional românesc.
Că suntem români. Despre obiectele de artizanat şi
Că ţara noastră se numeşte România. îndeletnicirile românilor.
Cum sărbătorim Ziua României şi Unirea?

Ştiind ceea ce vrem să aflăm, am trecut la adunarea materialelor necesare pentru


amenajarea spaţiului educaţional. De aceea, am întocmit o scrisoare către părinţii grupei
prin care le cerem sprijinul în derularea proiectului:

Câmpia Turzii,
20.11.2009

Dragi părinţi,

Ne dorim să aflaţi că în săptămâna care urmează, vom vorbi în cadrul activităţilor


noastre, despre ţară, români şi tradiţii populare româneşti în cadrul proiectului tematic
,,Sunt român, românaş!”, De aceea va cerem sprijinul în a colabora cu noi pentru a aduna
materialele necesare desfăşurării cât mai eficiente a proiectului nostru.
În speranţa că ne veţi ajuta, vă mulţumim!

Educatoarea şi ,,Voiniceii”
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA
COPIILOR:

COLŢUL CĂSUŢEI ARTĂ CONSTRUCŢII


-păpuşi -creioane negre, colorate, -cuburi din lemn şi plastic;
-mobilier acuarele, pensule; -piese geometrice;
-obiecte din ceramică; -plastilină, planşete; -mozaic
-obiecte de artizanat, -hârtie glasată, creponată,
-costume populare carton, foarfece
româneşti. -fişe de muncă
independentă
NISIP ŞI APĂ BIBLIOTECĂ ŞTIINŢE
Figuri geometrice(din -cărţi şi reviste cu aspecte -harta României
hârtie) din oraşul natal şi din ţară; -globul pământesc
-caiete de lucru, fişe -şablon cu harta României
individuale; -figuri geometrice
-CD, CD player -caiete speciale
-aparat foto

Împreună cu copiii, am recut la întocmirea hărţii proiectului, copiii fiind


informaţi că proiectul nostru va fi reluat ,cu încă o săptămână, în luna ianuarie a anului
viitor.
,,LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!”
Ziua Naţională a României(evenimente istorice, cunoaşterea
unor aspecte geografice legate de ţara, oraşul natal)
Harta României
Semnele simbolice ale ţării noastre(imnul, drapelul, stema)
obiceiuri şi tradiţii româneşti, costume populare,
meşteşugul olăritului)

SUNT ROMÂN, ROMÂNAŞ!

,,UNIREA LUI CUZA”


- Ce este Unirea?
- Cum se joacă Hora Unirii?
- Cum se îmbracă românii când merg la horă?
- Personaje istorice celebre care au ajutat ca Unirea să fie posibilă.
-Cât de important este să nu ne uităm istoria şi tradiţiile ţării!
Săptămâna I: ,,La mulţi ani, România!”

Data Jocuri şi activităţi Activităţi pe domenii Jocuri şi Activităţi de


realizării didactice alese experienţiale activităţi dezvoltare
recreative personală
23.11 Bibliotecă: ,,Sunt român în 1.Jocuri la Întâlnirea de
2009 ,,Citim imagini România”-Activitate alegerea dimineaţă:
despre ţara noastră” integrată(DS+DEC) copiilor. ,,Cine sunt eu în
,,Decorăm ia”(linii (observare, învăţare ţara mea?”
oblice încrucişate) cântec) ,,Mie îmi place
culoarea...”
24.11. Artă: ,,,,Steguleţe, steguleţe!”- 2.,,Steguleţele ,,Eu am fost
2009 ,,Steagul Activitate la start!” la...”(locuri din
României”(modelaj) integrată(DS+DPM)(joc ţară vizitate)
,,Obiecte de logic, alergare la start) ,,Ce este Unirea?
artizanat ,,Hărnicie
25.11. ,,Ţara mea frumoasă!”- înseamnă să...”
2009 Ştiinţe: Activitate 3.Dansuri
,,Meşteşugul integrată(DLC+DPM) populare Momentul de
olăritului” (memorizare, mototolire, mişcare:
,,Ce înseamnă lipire ) ,,Ştafeta
Unirea?” steguleţelor”
26.11. ,,Am fost şi eu la Alba- 4. Audiţie ,,Ca soldaţii”
2009 Joc de rol: Iulia”- Activitate cântece ,,Sari aşa!”
,,Hora” integrată(lectura populare ,,Steguleţele în
,,De-a educatoarei, exerciţii cu vânt”
excursioniştii” material individual) ,,Jocul mâinilor”
5.Concurs: Tranziţii:
27.11. Joc de masă: ,,Frumuseţi nestemate de ,,Cine ştie mai ,,Dacă ştii,
2009 ,,Steguleţe”(din mâini dibace lucrate”- multe despre ghiceşte!”
figuri geometrice) Activitate Unire?”(poezii, ,,Dacă vesel se
integrată(DOS+DEC) cântece, trăieşte”(joc cu
(convorbire după imagini, discuţii) text şi cânt)
pictură) ,,Cât ai spune
1,2,3,...”(joc
muzical)
,,Drag mi-e jocul
românesc”(cântec
)
Săptămâna a II- a:

Data Jocuri şi Activităţi pe domenii Jocuri şi Activităţi de


realizări activităţi experienţiale activităţi dezvoltare personală
i didactice alese recreative
18.01. Bibliotecă: ,,Iubesc portul românesc”- 1.Jocuri la Întâlnirea de
2010 ,,Lecturăm Activitate alegerea dimineaţă:
imagini din cărţi integrată(DŞ+DLC) copiilor ,,România, ţara mea!”
istorice” (observare costume ,,Hai să fim uniţi!”
,,Decorăm naţionale şi ,,Hai să dăm mână cu
obiecte de memorizare ,,Portul 2.,,Drag mi-e mână!”
artizanat”(linii românesc”, de E. Frunză) jocul ,,Hai să-tindem hora
ondulate) românesc!”(jo mare!”
19.01. ,,Hai să dăm mână cu c cu text şi ,,Nu uita că eşti
2010 Joc de rol: mână!”-Activitate cânt) român!
,,Românii la integrată(DEC+DŞ)
horă” (învăţare cântec, Momentul de
compunerea şi 3.,,Ţară, ţară mişcare:
Construcţii: descompunerea numărului vrem ,,Drag mi-e jocul
,,Cetatea” 7) ostaşi”(joc de românesc”-cântec
,,Suntem zidari” miscare) ,,Dacă eşti român
20.01. ,,Toţi românii joacă Hora voinic”
2010 Ştiinţă: Unirii”- Activitate ,,Fă ca mine, măi
,,Ce este Unirea? integrată(DPM+DEC) 4.Joc române!”
Cine a fost (desen şi euritmie) sportiv: ,,Românii la horă”
Cuza?” ,,Campionii ,,Cât ai spune 1, 2,
21.01. ,,Hora păpuşilor”- României” 3...”
2010 Activitate
Artă: integrată(DOS+DŞ)
,,Decorăm (decupare prin ,,Cântec, joc Tranziţii:
fota”(mac şi orez) suprapunere şi j.d. ,,A câta şi voie bună, ,,Ghici, ghicitoarea
,,Harta, din figuri păpuşă lipseşte?”- la sfârşit de mea!”
geometrice” concentrul 1-7) săptămână”(e ,,1,2,3, aşa copii!”
v. proiect) ,,Trenuleţul
22.01. ,,Moş Ion Roată şi românaşilor”
2010 Nisip şi apă: Unirea”- Activitate ,,1,2,3, la locuri,
,,Harta integrată(DOS+DLC)(lec stai!”
României”-puzzle tura educatoarei, j.d. ,,Bat din palme”
,,Ce-i lipseşte?”- ,,Cine(ce) este
joc de masă acesta(aceasta)?)(evaluare
proiect)