Sunteți pe pagina 1din 2

Numele _______________

Literele J,
1) Citește
joc, jos, jar, joi,
j cuvintele:
jocuri, joacă, cojoc,
coajă, plajă, ajutor, jucărie, dejun, stejar, patinaj,
judecător, jeleu, jumătate, obraji, sprijin, prăjitură, necăjit, julit, prăjit, vâjâit, jurnal,
Jenica, Jianu, Jean, Jenel, Julieta, Jurjac, Joiana, Cluj, Jiu;

2) Citește textul.
Micul Jurjac
La Liveni, pe pajiștea din jurul casei, Jurjac
ascultă trilul jucăuș al păsărilor.
Jurjac își dorește să cânte. Cere tatălui său
o vioară. Acesta îi dăruiește o vioară de jucărie.
Copilul este îmbujorat de bucurie. Cu mult
curaj încearcă să cânte. Vioara scoate sunete
jalnice. Lacrimile îi curg pe obraji. Se uită necăjit
la tatăl său. El își dorește o vioară adevărată.
Impresionat, tatăl său îi împlinește visul.
Peste ani, copilul minune va deveni marele
muzician: George Enescu.
Exersăm!

1) Înconjoară în text cuvintele care conțin litera „j”. Scrie numărul cuvintelor.

2) Răspunde la întrebări.
 Unde a copilărit Jurjac?

 Ce asculta copilul?

 Ce își dorește Jurjac?

 Care era visul lui?


3) Notează numărul de silabe pentru cuvintele următoare:

jos __, jurământ __, judecător __, jardinieră __, vrăjit __, jucăuşă __,
coji__, jerpelit__, cojoace __, jucărie__, Jianu__, obraji __, joi __,

4) Eu scriu una, tu scrii multe!


joc - ________________ jucărie -__________________ jeleu - _______________
coajă - ______________ cojoc -__________________ mesaj - __________________

5) Cum e el? Cum e ea?


necăjit - ________________ jucăuș -__________________ julit - _______________
vrăjit -______________ curajos - __________________ îmbujorat - __________________

6) Cuvinte cu sens opus!


jos - ________________ curajos - __________________ îngrijit - _______________
necăjit - ______________ jilav - __________________ majoritate -__________________

7) Scrie trei întrebări pentru propoziţia: (Cine? Ce? Cui?)


Tatăl îi dăruiește lui Jurjac o vioară.

8) Scrie propoziții:
1. Jianu, reportaj, face, scurt, un. 2. JulietașiJenicaculegbujoriroșii.

1.

2.

9) Familia cuvântului. Grupați cuvintele asemănătoare.


joacă, încurajat, jucător, cojocar, curaj, joc, curajos, încurajare, cojocărie,
jucărie, cojoace, jucării, cojocel, jucăuș;
joc: _______________________________________________________________________________________________
cojoc: _____________________________________________________________________________________________
curaj: _____________________________________________________________________________________________